Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze."— Transkript prezentace:

1 Pedosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy obnovitelné zdroje pedogeneze půdní horizont půdní typ
půdní druh degradace půdy eroze dezertifikace zasolování

3 Pedosféra půdní obal Země
obnovitelný zdroj, k destrukci ale dochází rychleji, než k obnově 1cm silná vrstva půdy vzniká přibližně 100 let obrázek 1

4 Zápis do sešitu Pedosféra půdní obal Země
obnovitelný zdroj, rychleji ubývá, než se obnovuje

5 Vznik půd vznik půdy = pedogeneze půda vzniká na tzv. matečné hornině
typ půdy závisí např. na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech... vznikají půdní horizonty

6 Půdní horizonty O – vrstva opadu A – humusový horizont
B – vlastní půda C – matečná hornina obrázek 2

7 Zápis do sešitu Vznik půd pedogeneze vznikají na tzv. matečné hornině
typ půdy závisí na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech... vznikají půdní horizonty: vrstva opadu humusový horizont vlastní půda matečná hornina

8 Typy půd závisí na složení černozem hnědozem kambizem podzol glej
nejúrodnější Polabí. Jižní Morava hnědozem rovinaté oblasti vhodná pro zemědělství kambizem nejrozšířenější pahorkatiny podzol chladné horské oblasti glej podmáčená půda obrázek 3

9 Zápis do sešitu Typy půd závisí na složení černozem hnědozem podzol
nejúrodnější Polabí, Jižní Morava hnědozem rovinaté oblasti vhodná pro zemědělství podzol chladné horské oblasti

10 Půdní druhy se zmenšujícími částicemi se snižuje propustnost pro vodu a množství půdního vzduchu lehké (písčité) sypké, protéká v nich rychle voda, rychle vyschne středně těžké (hlinité) nejúrodnější mají optimální proces vsakování těžké (jílovité) nepropustné pro vodu, voda stojí dokud louže neuschne

11 Zápis do sešitu Půdní druhy
zmenšují se částice, snižuje se propustnost vody lehké (písčité) středně těžké (hlinité) těžké (jílovité)

12 Vliv člověka na půdu od počátku zemědělství
kácení lesů – např. ve Středozemí změna ekosystému ze zalesněného na křovinatý degradace půdy = částečná nebo úplná ztráta kvality nebo množství půdy vede k erozi, zasolování půdy, dezertifikaci, znečištění a podobně

13 Zápis do sešitu Vliv člověka na půdu od počátku zemědělství
kácení lesů degradace půdy = ztráta kvality nebo množství půdy → eroze, zasolování půdy, dezertifikace, znečištění...

14 Eroze eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy
napomáhá jí odlesnění vodní – hlavně na svahu, vede k splachování půdy větrná – hlavně v rovinách obrázek 4

15 Dezertifikace dezertifikace = postup a rozšiřování pouští
v suchých oblastech hlavně pastevectvím – zvířata nadměrně spásají trávu, kopyty narušují povrch příklady: Sahel, Aralské jezero kolem Sahary (Sahel) postupuje poušť rychlostí 1km za rok obrázek 5

16 Zasolování zasolování = salinizace
hlavně v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech voda se rychle vypařuje a soli rozpuštěné ve vodě vytváří na povrchu půdy krustu obrázek 6

17 Zápis do sešitu Eroze Dezertifikace Zasolování
eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy vodní větrná Dezertifikace dezertifikace = postup a rozšiřování pouští v suchých oblastech hlavně pastevectvím příklady: Sahel, Aralské jezero Zasolování zasolování = salinizace v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech

18 OPAKOVÁNÍ Vliv člověka na půdu půdní obal Země
obnovitelný zdroj, rychleji ubývá, než se obnovuje vznik půd – pedogeneze vznikají na tzv. matečné hornině typ půdy závisí na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech... vznikají půdní horizonty: vrstva opadu, humusový horizont, vlastní půda, matečná hornina typy půd (podle složení): černozem (nejúrodnější, Polabí, Jižní Morava), hnědozem (rovinaté oblasti, vhodná pro zemědělství), podzol (chladné horské oblasti) půdní druhy: zmenšují se částice, snižuje se propustnost vody, lehké (písčité) , středně těžké (hlinité), těžké (jílovité) Vliv člověka na půdu od počátku zemědělství kácení lesů degradace půdy = ztráta kvality nebo množství půdy → eroze, zasolování půdy, dezertifikace, znečištění...

19 OPAKOVÁNÍ Eroze Dezertifikace Zasolování
eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy vodní větrná Dezertifikace dezertifikace = postup a rozšiřování pouští v suchých oblastech hlavně pastevectvím příklady: Sahel, Aralské jezero Zasolování zasolování = salinizace v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech

20 Otázky a úkoly Co to je půdní horizont?
Jaký je rozdíl mezi půdním typem a půdním druhem? Který půdní typ je nejúrodnější? Jak můžeme půdu ochránit před erozí? Vysvětli, jak funguje dezertifikace, uveď příklad.

21 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] ČERVINKA, Pavel. a kolektiv. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední školy a odborná učiliště. 1. vydání. Praha: nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – půda obr. 2 – půdní horizonty obr. 3 – černozem obr. 4 – eroze obr. 5 – mapa Sahelu obr. 6 – salinizace


Stáhnout ppt "Pedosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google