Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  obnovitelné zdroje  pedogeneze  půdní horizont  půdní typ  půdní druh  degradace půdy  eroze  dezertifikace  zasolování

3  půdní obal Země  obnovitelný zdroj, k destrukci ale dochází rychleji, než k obnově  1cm silná vrstva půdy vzniká přibližně 100 let obrázek 1

4 Pedosféra  půdní obal Země  obnovitelný zdroj, rychleji ubývá, než se obnovuje

5  vznik půdy = pedogeneze  půda vzniká na tzv. matečné hornině  typ půdy závisí např. na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech...  vznikají půdní horizonty

6  O – vrstva opadu  A – humusový horizont  B – vlastní půda  C – matečná hornina obrázek 2

7 Vznik půd  pedogeneze  vznikají na tzv. matečné hornině  typ půdy závisí na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech...  vznikají půdní horizonty :  vrstva opadu  humusový horizont  vlastní půda  matečná hornina

8  závisí na složení  černozem  nejúrodnější  Polabí. Jižní Morava  hnědozem  rovinaté oblasti  vhodná pro zemědělství  kambizem  nejrozšířenější  pahorkatiny  podzol  chladné horské oblasti  glej  podmáčená půda obrázek 3

9 Typy půd  závisí na složení  černozem  nejúrodnější  Polabí, Jižní Morava  hnědozem  rovinaté oblasti  vhodná pro zemědělství  podzol  chladné horské oblasti

10  se zmenšujícími částicemi se snižuje propustnost pro vodu a množství půdního vzduchu  lehké (písčité)  sypké, protéká v nich rychle voda, rychle vyschne  středně těžké (hlinité)  nejúrodnější  mají optimální proces vsakování  těžké (jílovité)  nepropustné pro vodu, voda stojí dokud louže neuschne

11 Půdní druhy  zmenšují se částice, snižuje se propustnost vody  lehké (písčité)  středně těžké (hlinité)  těžké (jílovité)

12  od počátku zemědělství  kácení lesů – např. ve Středozemí změna ekosystému ze zalesněného na křovinatý  degradace půdy = částečná nebo úplná ztráta kvality nebo množství půdy  vede k erozi, zasolování půdy, dezertifikaci, znečištění a podobně

13 Vliv člověka na půdu  od počátku zemědělství  kácení lesů  degradace půdy = ztráta kvality nebo množství půdy → eroze, zasolování půdy, dezertifikace, znečištění...

14  eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy  napomáhá jí odlesnění  vodní – hlavně na svahu, vede k splachování půdy  větrná – hlavně v rovinách obrázek 4

15  dezertifikace = postup a rozšiřování pouští  v suchých oblastech  hlavně pastevectvím – zvířata nadměrně spásají trávu, kopyty narušují povrch  příklady: Sahel, Aralské jezeroAralské jezero  kolem Sahary (Sahel) postupuje poušť rychlostí 1km za rok obrázek 5

16  zasolování = salinizace  hlavně v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech  voda se rychle vypařuje a soli rozpuštěné ve vodě vytváří na povrchu půdy krustu obrázek 6

17 Eroze  eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy  vodní  větrná Dezertifikace  dezertifikace = postup a rozšiřování pouští  v suchých oblastech  hlavně pastevectvím příklady: Sahel, Aralské jezero Zasolování  zasolování = salinizace  v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech

18  půdní obal Země  obnovitelný zdroj, rychleji ubývá, než se obnovuje  vznik půd – pedogeneze  vznikají na tzv. matečné hornině  typ půdy závisí na podnebí, druhu matečné horniny, reliéfu, organismech...  vznikají půdní horizonty: vrstva opadu, humusový horizont, vlastní půda, matečná hornina  typy půd (podle složení): černozem (nejúrodnější, Polabí, Jižní Morava), hnědozem (rovinaté oblasti, vhodná pro zemědělství), podzol (chladné horské oblasti)  půdní druhy: zmenšují se částice, snižuje se propustnost vody, lehké (písčité), středně těžké (hlinité), těžké (jílovité) Vliv člověka na půdu  od počátku zemědělství  kácení lesů  degradace půdy = ztráta kvality nebo množství půdy → eroze, zasolování půdy, dezertifikace, znečištění...

19 Eroze  eroze = rozrušování a transport částeček hornin nebo půdy  vodní  větrná Dezertifikace  dezertifikace = postup a rozšiřování pouští  v suchých oblastech  hlavně pastevectvím příklady: Sahel, Aralské jezero Zasolování  zasolování = salinizace  v oblastech s intenzivním zavlažováním v teplých oblastech

20  Co to je půdní horizont?  Jaký je rozdíl mezi půdním typem a půdním druhem?  Který půdní typ je nejúrodnější?  Jak můžeme půdu ochránit před erozí?  Vysvětli, jak funguje dezertifikace, uveď příklad.

21  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235- 261-X. [2013-01-12]  ČERVINKA, Pavel. a kolektiv. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední školy a odborná učiliště. 1. vydání. Praha: nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2005. ISBN 80-86034-63-1. [2013-01-12]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-12] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – půda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Ackerboden.JPG/640px- Ackerboden.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Ackerboden.JPG/640px- Ackerboden.JPG  obr. 2 – půdní horizonty http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Soil_profile.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Soil_profile.jpg  obr. 3 – černozem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg/640p x-Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg/640p x-Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg  obr. 4 – eroze http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg/352px- Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg/352px- Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg  obr. 5 – mapa Sahelu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/AT0713_map.png/640px- AT0713_map.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/AT0713_map.png/640px- AT0713_map.png  obr. 6 – salinizace http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Salinity.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Salinity.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími pedosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google