Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_18 Datum vytvoření 9. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_18 Datum vytvoření 9. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_18 Datum vytvoření 9. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu Ročník 3. ročník Anotace Hospodářství ČR Klíčová slova Transformace, restituce, produkční oblast, živočišná výroba Vzdělávací oblast Člověk a příroda-zeměpis Očekávaný výstup Žáci získají informace o zemědělské produkci ČR Zdroje a citace Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 1. vyd., dotisk. Praha: Česká geografická společnost, 2006. ISBN 80-860-3453-4.

2 Zemědělství ČR

3 významné odvětví hospodářství zabezpečuje výrobu rostlinných a živočišných produktů zajišťuje výživu obyvatelstva, krmivo pro živočišnou výrobu, suroviny a technické plodiny pro zpracovatelský průmysl

4 Situace před rokem 1989 osety velké plochy pěstování nevhodných plodin v méně úrodných oblastech – podprůměrné výnosy, dotace, nadměrné hnojení, ničení ŽP větší význam živočišné výroby vyšší počet ekonomicky aktivních v zemědělství

5 Situace po roce 1990 transformace změny ve vlastnictví zemědělské půdy (restituce, soukromí zemědělci) pokles rozlohy orné půdy, po vstupu ČR do EU dotace na zatravnění ploch omezení produkce cukrové řepy, rozlohy vinic méně hnojiv dovoz levnějšího masa, ovoce ze zemí EU

6 pokles ekonomicky aktivních v zemědělství ze 600 na 300 tisíc (rušení přidružených výrob) vznik nových forem zemědělství (ekozemědělství, biofarmy, agroturistika)

7 Agroturistika Vsetínsko obr.č.1

8 Vlastnictví orné půdy dnes ¼ soukromí zemědělci ¼ zemědělská družstva ½ obchodní společnosti a státní podniky

9 Využití plochy půdy ČR obr.č.2

10 Rostlinná výroba obr.č.3

11 Zemědělské produkční oblasti obr.č.4

12 Produkční oblasti 4 hlavní produkční oblasti: kukuřičná – nejteplejší oblasti (jižní Morava, Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval) kukuřice na zrno, pšenice, zelenina, teplomilné ovoce, vinná réva

13 jižní Morava obr.č.5

14 řepařská – Polabí, Poohří, Hornomoravský úval, Plzeňsko, Opavsko cukrová řepa, ječmen, sladovnický ječmen, ovoce, zelenina, rané brambory, kukuřice na siláž bramborářská – oblasti vrchovin do 550 m n.m. nejrozšířenější zemědělská výrobní oblast brambory, žito, pícniny, řepka, len často louky a pastviny

15 Pěstování zeleniny v Polabí - černozem obr.č.6

16 výstava Zahrada Čech Litoměřice obr.č.7

17 horská – horské a podhorské oblasti s malým podílem orné půdy brambory, oves větší rozloha – lesní plochy, louky a pastviny ostatní – chmel (Žatecko, Rakovnicko, Přerovsko) hlavně na export ovocné sady (Litoměřicko – Zahrada Čech, Kolínsko, Dolnomoravský úval) vinná réva (jižní Morava, Mělnicko, Český kras)

18 Žatecko obr.č.8

19 Živočišná výroba 90. léta 20. století – pokles spotřeby hovězího masa, mléka a mléčných výrobků klesá podíl ŽV na celkové hodnotě zemědělské produkce

20 Chov skotu na mléko – u měst, stájový chov na maso – kombinovaný chov (větší část roku venku) snižování stavu (1990 - 2002 – snížení téměř o 50%) nejvýznamnější chov – východní Čechy a Českomoravská vrchovina

21 Chov prasat velkovýkrmny (Třeboňsko, Hodonínsko, Královéhradecko) vyšší spotřeba vepřového masa než hovězího Chov drůbeže produkce vajec (nosnice) produkce masa (brojleři)

22 Chov koní chov plemenných koní (Národní hřebčín Kladruby n.L., Slatiňany) Chov ovcí horské a podhorské oblasti nejvýznamnější – Beskydy

23 obr.č.9

24 Chov ryb tradiční obor jihočeská oblast převážně kapr

25 Výlov rybníka obr.č.10

26 Zdroje obr.č.1 hornolidecsko [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://www.hornolidecsko.cz/files/files/agroturistika_prlov.jpg obr. č.2 ucebnice3.enviregion[online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://ucebnice3.enviregion.cz/userFiles/vyuziti-pudy-v-Cr.jpg obr.č.3 hajduch [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW http://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/hospodarstvi/plodiny.jpg obr.č.4 – Kastner, J. a kol. Geografie:Česká republika pro střední školy 4. 1.vyd. Praha: SPN a.s.,1999. ISBN 80- 7235-085-4. s.39 obr.č.5 vocznojmo [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://www.vocznojmo.cz/img/vinice1.jpg obr. č.6 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polabi_zemedelstvi.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polabi_zemedelstvi.JPG autor Petr Vilgus obr.č.7 i.dnes [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://i.idnes.cz/13/013/cl6/ALH48c8d0_533174.jpg obr. č.8 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chmelnicem.jpg obr. č.9 chatar-chalupar [online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2012/06/ovce-3.jpg obr. č.10 trebonskykapr[online]. [cit. 2013-10-09]. Dostupné z WWW: http://www.trebonskykapr.cz/fotky-dvoriste-2009


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_18 Datum vytvoření 9. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google