Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství ČR TÉMĚR plně dokáže uspokojit potřeby obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství ČR TÉMĚR plně dokáže uspokojit potřeby obyvatel."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství ČR TÉMĚR plně dokáže uspokojit potřeby obyvatel.
IMPORT– jižní ovoce a zelenina, bavlna, vlna, některá krmiva EXPORT – chmel, sladovnický ječmen, některé produkty živočišné výroby SKLADBA – mírná převaha rostlinné výroby (57,6%) nad živočišnou (2007) VÝZNAM – nejen produkce potravin, ale též zachování kulturní krajiny v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí

2 Zemědělství ČR Podíl na HDP (2007) - 2,6 % - zemědělství (0,9%), lesnictví, rybolov Podíl pracujcích v sektoru zeměděsltví - 4% EAO Po roce 1989 s přechodem k tržnímu hospodářství nutnost přizpůsobení se novým ekonomickým podmínkám a odbytovým možnostem z hlediska jejich rozměru, struktury a výkonnosti. Na konci roku 1989 neexistoval v dřívějším Československu soukromý sektor - 2/3 zemědělské půdy obhospodařovala jednotná zemědělská družstva (JZD) a 1/3 státní statky Po pádu socialistického zřízení v roce 1989 došlo ke zvýšení podílu samostatně hospodařících rolníků a dalších individuálních zemědělských podnikatelů. Současně se změny projevují v pokračujícím poklesu významu družstev, která nyní obhospodařují asi 1/4 zemědělské půdy.

3 Zemědělství ČR Podíl lesů na rozloze ČR – 33%
Podíl zemědělské půdy na rozloze ČR – 54% …z toho orná půda – 75%, louky a pastviny 20%, ostatní zemědělská půda (sady, zahrady, vinice chmelnice) – 5%

4 Zemědělství ČR Rostlinná výroba
Podíl hlavních plodin na celkové osevní ploše ČR Celková plocha státu ha Obhospodařovaná zemědělská půda 3 626 794 ha … z toho výměra orné půdy 2 662 479 ha Obiloviny 1  ha Olejniny ha Cukrovka 50 380 ha Brambory 29 788 ha Travnaté porosty ha Chmel 5 335 ha Vinné hrozny ha Obiloviny na 50% osevních ploch (70% jako krmné obilí, 20% pro spotřebu obyvatelstva) … z toho pšenice 50% ječmen 30% - plochy brambor a cukrovky (zavírání cukrovarů – firma Eastern Sugar) + plochy řepkay(výroba biopaliv – subvencováno, dotace)

5 Zemědělství ČR Zemědělské výrobní oblasti
Česká republika byla rozdělena na pět výrobních oblastí a jedenadvacet podoblastí: Kukuřičná – pět podoblastí (K1 - K5), 6,7% zemědělské půdy Řepařská – pět podoblastí (Ř1 - Ř5), 24,3% zemědělské půdy Obilnářská – čtyři podoblasti (O1 - O4), 40,5% zemědělské půdy Bramborářská – čtyři podoblasti (B1 - B4), 18,5% zemědělské půdy Pícninářská – tři podoblasti (P1 - P3), 10,0% zemědělské půdy (Vymezení zemědělských oblastí a podoblastí z roku 1996.) Více viz. přiložená tabulka Zemědělské výrobní oblasti

6 Zemědělství ČR Živočišná výroba
Rozhodujícím odvětvím je chov skotu. (maso, mléko, chlévská mrva) Největší intenzita chovu (počet kusů/100ha) - ve východních Čechách a na Hané Jinak skot se chová po celém území ČR Stavy skotu 1  kusů … z toho: krávy 553 765 kusů … z toho : 1)dojnice 393 765 kusů 2) krávy bez tržní produkce mléka kusů Chov krav je významnější v okolí velkoměst (stájový chov – velkokapacitní kravíny) Chov skotu na výkrm na maso – nížiny x mladý skot na odchov – podhorské oblasti - dostatek luk a pastvin -pastevecký chov

7 Zemědělství ČR Stavy prasat 2 134 995 kusů …z toho: prasnice
Chov prasat Pro vepřové maso – oblíbenější než maso hovězí (Proč?) Možný tam,kde je dostatek krmného obilí. Velkovepříny – Vysoká u Plzně, Třeboň, Hodonín, Smiřice u Hradce Králového, Lety u Písku V jaké souvislosti se o tomto vepřínu v médiích neustále mluví?) Stavy prasat 2  kusů …z toho: prasnice kusů

8 Zemědělství ČR Stavy drůbeže 24 284 868 kusů … z toho: slepice
Chov drůbeže Významný pro produkci vajec a drůbežího masa Chov slepic (vejce) soustředěn do ve velkofarmách ( nosnic): Jánská u Děčína, Dolní Vražné u Nového Jíčína, Písek, Soběráz u Jíčíná Jateční drůbež (maso) – kuřecí brojleři, kachny, husy, krůty:- drůbežárny Vodňany, Praha Libuš Stavy drůbeže 24 284 868 kusů … z toho: slepice 6 351 080 kusů

9 Zemědělství ČR Chov ovcí Chov koz Chov koní Myslivost
drobní chovatelé – nejvíce Beskydy, Drahanská vrchovina kusů – tento počet pokrývá potřebu vlny jen asi z 1/10 – dovoz: Austrálie, Nový Zéland Chov ovcí pro maso a pro mléčné výrobky (ovčí sýry) nepatrný Chov koz zdravotně kvalitní mléko – chov však spíše jako samozásobitelský u drobných chovatelů Chov koní Před II. sv. válkou kusů – hospodářský význam (tažná síla) Dnes kusů - význam sportovně-rekreační Hřebčín Kladruby (bílá starokladrubský kůň) Myslivost Export (jen 1/3 na domácí trh) – zajíc, bažant, černá – prase divoké ,vysoká – jeleni a srnčí Chov sladkovodních ryb t. ryb/rok (…z toho kapr t – Český kapr – evropská ochranná značka) - věšina se exportuje (spotřeba ryb/rok v ČR malá -5,5 kg x Japonsko 60 kg Zakládání rybníku od 12 století Lucemburukové; nejvíce 16. stol - jižní Čechy – Rožmberkové, východní Čechy – Pernštejnové – dnes rybníků


Stáhnout ppt "Zemědělství ČR TÉMĚR plně dokáže uspokojit potřeby obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google