Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstování trav na semeno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstování trav na semeno"— Transkript prezentace:

1 Pěstování trav na semeno
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

2 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Význam pěstování trav Jde o pěstování trav za účelem získání osiva. Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství. Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

3 Požadavky na prostředí trav
Nároky na teplo jsou na úrovni řepařské a bramborářské výrobní oblasti. Optimum ročních srážek se pohybuje kolem 700 mm. Nadbytek vody má za následek nadměrnou tvorbu vegetační části na úkor tvorby semen. Nejlépe vyhovují půdy střední s dobrou zásobou vláhy. U širokořádkových kultur nejsou vhodné půdy kamenité. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

4 Požadavky na prostředí trav
Na svažitých pozemcích bývají větší sklizňové ztráty. Na travní semenářství vyžaduje ucelený systém rostlinné výroby. Svou víceletostí činí určité potíže v osevním postupu. Nejvhodnější předplodinou jsou brambory. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

5 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Výživa a hnojení trav Správně volenou výživou seminářských porostů jsou zabezpečeny hlavní výnosové prvky: počet plodných odnoží, počet semen a hmotnost semen. Celková dávka fosforu je 27 kg/ha a u draslíku 62 kg/ha. Doporučené dávky dusíku se pohybují kolem kg/ha. Dávky dusíku dělíme podle toho, zda se jedná o trávy ozimého nebo jarního charakteru. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

6 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Výživa a hnojení trav Vápnění není zpravidla pro trávy nutností, protože dobře snáší kyselou půdní reakci. Statková hnojiva se nepoužívají. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

7 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Zpracování půdy Na podzim se provádí orba na střední hloubku. Na jaře po oschnutí hřebenů hráz zahájíme předseťovou přípravu. Pod trávy má být půda dobře propracovaná, srovnaná a povrchově utužená. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

8 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Setí trav Používáme biologicky hodnotné a uznané osivo. Založení porostu: Krycí plodiny V čisté kultuře Šířka řádků je 10 cm nebo 45 cm. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

9 Ošetřování porostu trav
Po zasetí pozemek uválíme. Vzniklý půdní škraloup ničíme ježkovými válci. Provádíme hubení plevelů. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

10 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Sklizeň trav Na organizaci sklizně je třeba myslet již při zakládání porostu. Provádí se přímo pomocí sklízecí mlátičky. Důležité je určení sklizňové zralosti. Hektarový výnos se pohybuje podle druhu v rozmezí 200–1 000 kg/ha. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

11 Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Je nízký, převážně ozimého charakteru. Obrůstá brzy na jaře. Má rychlý vývoj a menší vytrvalost. Potřebuje dostatek vláhy a živin. Půdy střední až těžší. Nesnáší holomrazy a dlouhotrvající sněhovou pokrývku. Je vhodný pro pastviny a pastevní výběhy. Uplatní se výborně na hřištích, rekreačních trávnících a utužených plochách. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

12 Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

13 Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

14 Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Způsob zakládání: Seje se do hloubky 30 mm. Výsevek je asi kg/ha u jílku 2n a kg/ha u jílku 4n. Nejzazší termín setí je 20. srpna. Může se vysévat do širokých řádků, nejvhodnější jsou ale obilné řádky. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

15 Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý

16 Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý
Použité zdroje Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jílek vytrvalý


Stáhnout ppt "Pěstování trav na semeno"

Podobné prezentace


Reklamy Google