Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstování trav na semeno Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstování trav na semeno Jílek vytrvalý (Lolium perenne)"— Transkript prezentace:

1 Pěstování trav na semeno Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

2 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý2 Význam pěstování trav  Jde o pěstování trav za účelem získání osiva.  Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství.  Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam.

3 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý3 Požadavky na prostředí trav  Nároky na teplo jsou na úrovni řepařské a bramborářské výrobní oblasti.  Optimum ročních srážek se pohybuje kolem 700 mm.  Nadbytek vody má za následek nadměrnou tvorbu vegetační části na úkor tvorby semen.  Nejlépe vyhovují půdy střední s dobrou zásobou vláhy.  U širokořádkových kultur nejsou vhodné půdy kamenité.

4 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý4 Požadavky na prostředí trav  Na svažitých pozemcích bývají větší sklizňové ztráty.  Na travní semenářství vyžaduje ucelený systém rostlinné výroby.  Svou víceletostí činí určité potíže v osevním postupu.  Nejvhodnější předplodinou jsou brambory.

5 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý5 Výživa a hnojení trav  Správně volenou výživou seminářských porostů jsou zabezpečeny hlavní výnosové prvky: počet plodných odnoží, počet semen a hmotnost semen.  Celková dávka fosforu je 27 kg/ha a u draslíku 62 kg/ha.  Doporučené dávky dusíku se pohybují kolem 80-120 kg/ha.  Dávky dusíku dělíme podle toho, zda se jedná o trávy ozimého nebo jarního charakteru.

6 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý6 Výživa a hnojení trav  Vápnění není zpravidla pro trávy nutností, protože dobře snáší kyselou půdní reakci.  Statková hnojiva se nepoužívají.

7 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý7 Zpracování půdy  Na podzim se provádí orba na střední hloubku.  Na jaře po oschnutí hřebenů hráz zahájíme předseťovou přípravu.  Pod trávy má být půda dobře propracovaná, srovnaná a povrchově utužená.

8 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý8 Setí trav  Používáme biologicky hodnotné a uznané osivo.  Založení porostu:  Krycí plodiny  V čisté kultuře  Šířka řádků je 10 cm nebo 45 cm.

9 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý9 Ošetřování porostu trav  Po zasetí pozemek uválíme.  Vzniklý půdní škraloup ničíme ježkovými válci.  Provádíme hubení plevelů.

10 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý10 Sklizeň trav  Na organizaci sklizně je třeba myslet již při zakládání porostu.  Provádí se přímo pomocí sklízecí mlátičky.  Důležité je určení sklizňové zralosti.  Hektarový výnos se pohybuje podle druhu v rozmezí 200–1 000 kg/ha.

11 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý11 Jílek vytrvalý (Lolium perenne)  Je nízký, převážně ozimého charakteru.  Obrůstá brzy na jaře.  Má rychlý vývoj a menší vytrvalost.  Potřebuje dostatek vláhy a živin.  Půdy střední až těžší.  Nesnáší holomrazy a dlouhotrvající sněhovou pokrývku.  Je vhodný pro pastviny a pastevní výběhy.  Uplatní se výborně na hřištích, rekreačních trávnících a utužených plochách.

12 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý12 Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

13 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý13 Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

14 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý14 Způsob zakládání:  Seje se do hloubky 30 mm.  Výsevek je asi 20-25 kg/ha u jílku 2n a 25-30 kg/ha u jílku 4n.  Nejzazší termín setí je 20. srpna.  Může se vysévat do širokých řádků, nejvhodnější jsou ale obilné řádky. Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

15 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý15 Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

16 SOŠS a SOU KadaňVíceleté pícniny - Jílek vytrvalý16 Použité zdroje  Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995  http://www.mendelu.cz http://www.mendelu.cz  http://www.etext.czu.cz http://www.etext.czu.cz  http://www.biolib.cz http://www.biolib.cz  http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Pěstování trav na semeno Jílek vytrvalý (Lolium perenne)"

Podobné prezentace


Reklamy Google