Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BRAMBORY (Solanum tuberosum). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory2 Hospodářský význam brambor  Je mnohostranný.  Používá se především jako potravina,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BRAMBORY (Solanum tuberosum). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory2 Hospodářský význam brambor  Je mnohostranný.  Používá se především jako potravina,"— Transkript prezentace:

1 BRAMBORY (Solanum tuberosum)

2 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory2 Hospodářský význam brambor  Je mnohostranný.  Používá se především jako potravina, kdy v různých úpravách se cení chuťové vlastnosti, snadná stravitel- nost a cenová dostupnost.  Pro krmné účely se dnes využívají pouze hlízy odpadní.  Průmyslové zpracování: výroba škrobu, lihu a dalších produktů.

3 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory3 Biologické vlastnosti brambor  Brambory jsou jednoleté a patří do čeledi lilkovitých.  Podzemní část tvoří kořeny a stolony.  Kořeny mají hustou kořenovou soustavu.  Stolony jsou podzemní oddenky.  Zkrácený, modifikovaný vegetační vrchol stolonu tvoří hlíza.  Část hlízy navázaná na stolon se nazývá pupková a má méně oček.  Protilehlá korunková část má větší množství oček.

4 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory4 Biologické vlastnosti brambor  Hlízy mají různý tvar, velikost a hloubku oček.  Nadzemní část je tvořena natí.  List brambor je přetrhovaně lichozpeřený.  Květenství tvoří dvojvijan.  Rozeznáváme odrůdy nekvetoucí, slabě a intenzivně kvetoucí.  Barva květů je různá – bílá, modrá a fialová.  Plodem je bobule obsahující semena.

5 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory5 Biologické vlastnosti brambor

6 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory6 Biologické vlastnosti brambor Květ List

7 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory7 Biologické vlastnosti brambor Plodem brambor je bobule

8 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory8 Biologické vlastnosti brambor Vývojové fáze brambor

9 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory9 Nároky na prostředí brambor  Brambory vyžadují pro dobrý výnos hlíz 600–800 mm srážek za rok.  Důležité je také rozdělení srážek.  Brambory nesnáší extrémně nízké ani vysoké teploty.  Optimální teplota pro růst je 17–20 °C.  Vyžadují půdy střední až lehčí a pH 5,5–6,5.  V osevním postupu patří mezi zlepšující plodiny hnojené hnojem.

10 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory10 Výživa a hnojení brambor  Na výnos 30 t/ha brambory z půdy odčerpají 150 kg dusíku, 25 kg fosforu, 200 kg draslíku, 50 kg vápníku a 30 kg hořčíku.  Základem hnojení je použití chlévského hnoje v dávce 40–50 t/ha.  Hnůj zaoráváme na podzim společně s fosfo- rečnými a draselnými hnojivy.  Při stanovování dávek vycházíme z výsledků agrochemického zkoušení půd.

11 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory11 Příprava půdy pro brambory  Na podzim provedeme podmítku, poté následuje středně hluboká až hluboká orba se zaorávkou hnoje, případně průmyslových hnojiv.  Na jaře se pozemek usmykuje a uvláčí a před výsadbou provádíme hnojení dusíkatými hnojivy a ihned je zapravíme. Současně prokypříme půdu.

12 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory12 Příprava půdy pro brambory Prokypření ornice Orba

13 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory13 Příprava půdy pro brambory Jarní kypření půdy Odkamenění

14 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory14 Příprava půdy pro brambory

15 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory15 Sázení brambor  Přihlížíme k účelům pěstování – běžný konzum, lupínky, hranolky, průmyslové brambory …  Odrůdy dělíme na konzumní a průmyslové.  Podle délky vegetační doby dělíme brambory na: velmi rané, rané, polorané, polopozdní a pozdní.  Před sázením je třeba sadbu připravit – předkličování, narašování, moření.  Sází se do hloubky 20 cm.  Půda nesmí být mokrá.

16 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory16 Sázení brambor  Používají se 4řádkové sazeče.  Termín sázení: polovina dubna  Šířka řádků: 75 cm  Optimální počet rostlin podle účelu pěstování činí 45–55 000 ks/ha.

17 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory17 Sázení brambor

18 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory18 Ošetřování porostu brambor  Má za úkol prokypření půdy, hubení plevelů nahrnutí zeminy pro tvorbu hlíz, doplňování živin, regulaci velikosti a kvality hlíz a ochranu proti chorobám a škůdcům.  Využívají se přitom prostředky mechanické, chemické a biologické.

19 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory19 Ošetřování porostu brambor Systém ošetřování porostu:  Vláčení  Proorávka naslepo na hloubku 15 cm  Plečkování při výšce porostu 10 cm  Proorávka při výšce porostu 25 cm  Nahrnování  Nahrnováním se zajistí dostatečné množství zeminy pro tvorbu hlíz.  Musí být dokončeno do tvorby květních poupat, aby nedošlo k poškození stolonů a k polámání natě.  Chemické ošetřování předpokládá aplikaci herbicidů, fungicidů a insekticidů.

20 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory20 Ošetřování porostu brambor Škůdce brambor – mandelinka bramborová

21 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory21 Ošetřování porostu brambor Plečkování

22 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory22 Ošetřování porostu brambor

23 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory23 Sklizeň brambor  Patří mezi nejnáročnější sklizňové práce.  Sklízí se více než 30 tun hmoty z hektaru.  Hlízy se oddělují od zeminy a kamenů.  Velmi rané a rané brambory se sklízí po dosažení tržní velikosti.  Ostatní brambory se sklízí v době, kdy hlízy mají pevnou, uzavřenou slupku a nedrží na stolonech. V této době listy žloutnou a nať se rozklesává.  K ničení natě se používají mechanické rozbíječe.

24 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory24 Sklizeň brambor Technologie sklizně:  Vyorávač s rozmetacím kolem s následným ručním sběrem.  Kombinované sklízeče s obsluhou nebo bez obsluhy.

25 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory25 Sklizeň brambor Jednořádkový sklízeč

26 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory26 Sklizeň brambor Vyorávací nakladač

27 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory27 Sklizeň brambor Likvidace natě

28 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory28 Sklizeň brambor Ruční sklizeň brambor

29 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory29 Skladování brambor

30 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory30 Opakování  Vysvětlete, co je to stolon.  Jaký je rozdíl mezi hlízou a bobulí?  Jak rozdělujeme brambory podle vegetační doby?  Stručně popište systém ošetřování porostu brambor.

31 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory31 Použité zdroje  Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995  http://www.mendelu.cz http://www.mendelu.cz  http://www.etext.czu.cz http://www.etext.czu.cz  http://www.biolib.cz http://www.biolib.cz  http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "BRAMBORY (Solanum tuberosum). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Brambory2 Hospodářský význam brambor  Je mnohostranný.  Používá se především jako potravina,"

Podobné prezentace


Reklamy Google