Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Linum usitatissimum)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Linum usitatissimum)"— Transkript prezentace:

1 (Linum usitatissimum)
LEN SETÝ (Linum usitatissimum)

2 Hospodářský význam lnu
Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou v ČR. Len poskytuje dlouhé vlákno na výrobu kvalitního plátna a koudel (krátké vlákno) pro technické účely. Pazdeří se zpracovává na různé výrobky hlavně v nábytkářském průmyslu. Ze semen se získává olej pro technické účely a pokrutiny pro krmení hospodářských zvířat. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

3 Hospodářský význam lnu Přadné rostliny - Len setý
SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

4 Biologické vlastnosti lnu
Len je jednoletá plodina. Je jarního charakteru. Patří do čeledi lnovité a neodnožuje. Len má kulový kořen pronikající do hloubky 0,6–1 m. Stonek je vzpřímený dlouhý 0,7–1 m, vyšší porosty snadno poléhají. Důležitá je technická délka – délka bez květenství. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

5 Biologické vlastnosti lnu
Optimální tloušťka stonku je 1,3–2 mm. Listy jsou dlouhé a úzké. Květ je pětičetný, bílý nebo modrý a samosprašný. Plodem je tobolka s asi 8 semeny. Semena jsou plochá a vejčitá. HTS je asi 5g. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

6 Biologické vlastnosti lnu Přadné rostliny - Len setý
SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

7 Biologické vlastnosti lnu Přadné rostliny - Len setý
Semeno lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

8 Biologické vlastnosti lnu Přadné rostliny - Len setý
Květ lnu Tobolka lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

9 Nároky na prostředí lnu
Len je rostlina dlouhého dne. Působení povětrnostních podmínek je složité – ovlivňují délku jednotlivých růstových fází. Teplota je požadována nižší. Rovněž světlo v nadbytku snižuje jemnost vlákna a způsobuje větvení. Len je vhodný do regionů s dešťovými srážkami nad 600 mm. Oblasti pro pěstování jsou vymezeny ve vyšších polohách. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

10 Nároky na prostředí lnu
Len žádá půdy propustné, lehčí až střední. Požadované je mírně kyselé pH. Nevhodné jsou půdy jílovité, kamenité, zamokřené. Nevhodné předplodiny jsou jetel, kukuřice, luskoviny. Po sobě lze len zařadit po 6–7 letech. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

11 Nároky na prostředí lnu Přadné rostliny - Len setý
Růstové fáze lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

12 Přadné rostliny - Len setý
Výživa a hnojení lnu Organické hnojení: Nelze použít Hnojení dusíkem: Zvyšuje výrazně výnosy, ale současně roste nebezpečí polehnutí. Dávky do 40 kg, po bramborách do 20 kg N. Dusíkaté hnojivo se aplikuje jednorázově před setím. Za vegetace se len nepřihnojuje. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

13 Přadné rostliny - Len setý
Výživa a hnojení lnu Hnojení fosforem a draslíkem: Fosfor má pozitivní vliv na výtěžnost vlákna. Draslík ovlivňuje technologické vlastnosti lnu. Výše dávek fosforu a draslíku se stanovuje podle výsledků AZP. Doporučená dávka u draslíku je do 50 kg a 20 kg u fosforu na hektar. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

14 Přadné rostliny - Len setý
Výživa a hnojení lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

15 Přadné rostliny - Len setý
Příprava půdy pro len Na podzim se provádí podzimní orba na 20 cm. Na jaře se pozemek urovná smykem. Po aplikaci hnojiv následuje kypření do hloubky 50–60 mm. Před setím je pozemek vhodné uválet. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

16 Přadné rostliny - Len setý
Setí lnu K setí používáme biologicky hodnotné osivo, s vyso-kou užitnou hodnotou. Osivo lnu moříme mořidly. Termín setí je zpravidla v první polovině dubna, kdy teplota půdy je 5–7 °C. Šířka řádků činí 75–125 mm. Hloubka setí je 20–30 mm. Pro ošetřování během vegetace vytváříme kolejové řádky. Při stanovení výsevku je rozhodující účel pěstování lnu. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

17 Přadné rostliny - Len setý
Setí lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

18 Ošetřování porostu lnu
Nejdůležitější je potlačení plevelů jako podmínka pro získání kvalitní suroviny. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

19 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Z hlediska získání nejvyšší výdajnosti a jakosti vlákna je nejvhodnější trhání lnu v raně žluté zralosti. Sklizeň a rosení jsou nejdůležitější zásahy do technologie. Máme dvě technologie sklizně Přímou Dělenou SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

20 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Přímá sklizeň U nás nejpoužívanější. Stroj vytrhává a současně odsemeňuje. Stonky jsou pokládány na zem k rosení. Výčesky se okamžitě odvážejí z pole k sušení. Dosouší se studeným nebo předehřátým vzduchem. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

21 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Dělená sklizeň U nás se tento způsob ověřuje. Rozhodujícím principem je vytrhání a uložení neodsemeněného lnu na poli. Samojízdné trhače bývají vybaveny válci, které pomačkají stonky a tím zlepší rosení. Když len zavadne a proschne, použijeme samojízdný odsemeňovač. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

22 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Rosení Je to biochemický proces při kterém mikro-organismy enzymatickou činností rozkládají pektiny a tím uvolňují vlákna od ostatních částí. Celému procesu napomáhá obracení stonků. Po úplném urosení se provede obracení nebo čechrání těsně před sběrem, aby stonek dobře proschnul. Stonek se obrací samojízdnými nebo závěsnými obraceči. Výnos stonků je 4–5 t/ha nebo 1-2 t/ha. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

23 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Trhání lnu Vytrhávací ústrojí pro sklizeň lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

24 Mělká kořenová soustava lnu Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Mělká kořenová soustava lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

25 Přadné rostliny - Len setý
Sklizeň lnu Rosení lnu SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

26 Přadné rostliny - Len setý
Opakování Vysvětlete hospodářský význam lnu. Stručně popište technologii setí lnu. Vysvětlete, jak probíhá sled pracovních operací při sklizni. Popište situaci na obrázku. SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý

27 Přadné rostliny - Len setý
Použité zdroje Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 SOŠS a SOU Kadaň Přadné rostliny - Len setý


Stáhnout ppt "(Linum usitatissimum)"

Podobné prezentace


Reklamy Google