Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Linum usitatissimum) LEN SETÝ. SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý2 Hospodářský význam lnu  Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Linum usitatissimum) LEN SETÝ. SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý2 Hospodářský význam lnu  Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou."— Transkript prezentace:

1 (Linum usitatissimum) LEN SETÝ

2 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý2 Hospodářský význam lnu  Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou v ČR.  Len poskytuje dlouhé vlákno na výrobu kvalitního plátna a koudel (krátké vlákno) pro technické účely.  Pazdeří se zpracovává na různé výrobky hlavně v nábytkářském průmyslu.  Ze semen se získává olej pro technické účely a pokrutiny pro krmení hospodářských zvířat.

3 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý3 Hospodářský význam lnu

4 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý4 Biologické vlastnosti lnu  Len je jednoletá plodina.  Je jarního charakteru.  Patří do čeledi lnovité a neodnožuje.  Len má kulový kořen pronikající do hloubky 0,6–1 m.  Stonek je vzpřímený dlouhý 0,7–1 m, vyšší porosty snadno poléhají.  Důležitá je technická délka – délka bez květenství.

5 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý5 Biologické vlastnosti lnu  Optimální tloušťka stonku je 1,3–2 mm.  Listy jsou dlouhé a úzké.  Květ je pětičetný, bílý nebo modrý a samosprašný.  Plodem je tobolka s asi 8 semeny.  Semena jsou plochá a vejčitá.  HTS je asi 5g.

6 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý6 Biologické vlastnosti lnu

7 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý7 Biologické vlastnosti lnu Semeno lnu

8 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý8 Biologické vlastnosti lnu Květ lnu Tobolka lnu

9 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý9 Nároky na prostředí lnu  Len je rostlina dlouhého dne.  Působení povětrnostních podmínek je složité – ovlivňují délku jednotlivých růstových fází.  Teplota je požadována nižší.  Rovněž světlo v nadbytku snižuje jemnost vlákna a způsobuje větvení.  Len je vhodný do regionů s dešťovými srážkami nad 600 mm.  Oblasti pro pěstování jsou vymezeny ve vyšších polohách.

10 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý10 Nároky na prostředí lnu  Len žádá půdy propustné, lehčí až střední.  Požadované je mírně kyselé pH.  Nevhodné jsou půdy jílovité, kamenité, zamokřené.  Nevhodné předplodiny jsou jetel, kukuřice, luskoviny.  Po sobě lze len zařadit po 6–7 letech.

11 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý11 Nároky na prostředí lnu Růstové fáze lnu

12 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý12 Výživa a hnojení lnu Organické hnojení:  Nelze použít Hnojení dusíkem:  Zvyšuje výrazně výnosy, ale současně roste nebezpečí polehnutí.  Dávky do 40 kg, po bramborách do 20 kg N.  Dusíkaté hnojivo se aplikuje jednorázově před setím.  Za vegetace se len nepřihnojuje.

13 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý13 Hnojení fosforem a draslíkem:  Fosfor má pozitivní vliv na výtěžnost vlákna.  Draslík ovlivňuje technologické vlastnosti lnu.  Výše dávek fosforu a draslíku se stanovuje podle výsledků AZP.  Doporučená dávka u draslíku je do 50 kg a 20 kg u fosforu na hektar. Výživa a hnojení lnu

14 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý14 Výživa a hnojení lnu

15 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý15 Příprava půdy pro len  Na podzim se provádí podzimní orba na 20 cm.  Na jaře se pozemek urovná smykem.  Po aplikaci hnojiv následuje kypření do hloubky 50–60 mm.  Před setím je pozemek vhodné uválet.

16 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý16 Setí lnu  K setí používáme biologicky hodnotné osivo, s vyso- kou užitnou hodnotou.  Osivo lnu moříme mořidly.  Termín setí je zpravidla v první polovině dubna, kdy teplota půdy je 5–7 °C.  Šířka řádků činí 75–125 mm.  Hloubka setí je 20–30 mm.  Pro ošetřování během vegetace vytváříme kolejové řádky.  Při stanovení výsevku je rozhodující účel pěstování lnu.

17 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý17 Setí lnu

18 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý18 Ošetřování porostu lnu  Nejdůležitější je potlačení plevelů jako podmínka pro získání kvalitní suroviny.

19 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý19 Sklizeň lnu  Z hlediska získání nejvyšší výdajnosti a jakosti vlákna je nejvhodnější trhání lnu v raně žluté zralosti.  Sklizeň a rosení jsou nejdůležitější zásahy do technologie.  Máme dvě technologie sklizně  Přímou  Dělenou

20 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý20 Sklizeň lnu Přímá sklizeň  U nás nejpoužívanější.  Stroj vytrhává a současně odsemeňuje.  Stonky jsou pokládány na zem k rosení.  Výčesky se okamžitě odvážejí z pole k sušení.  Dosouší se studeným nebo předehřátým vzduchem.

21 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý21 Sklizeň lnu Dělená sklizeň  U nás se tento způsob ověřuje.  Rozhodujícím principem je vytrhání a uložení neodsemeněného lnu na poli.  Samojízdné trhače bývají vybaveny válci, které pomačkají stonky a tím zlepší rosení.  Když len zavadne a proschne, použijeme samojízdný odsemeňovač.

22 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý22 Rosení  Je to biochemický proces při kterém mikro- organismy enzymatickou činností rozkládají pektiny a tím uvolňují vlákna od ostatních částí.  Celému procesu napomáhá obracení stonků.  Po úplném urosení se provede obracení nebo čechrání těsně před sběrem, aby stonek dobře proschnul.  Stonek se obrací samojízdnými nebo závěsnými obraceči.  Výnos stonků je 4–5 t/ha nebo 1-2 t/ha. Sklizeň lnu

23 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý23 Sklizeň lnu Trhání lnu Vytrhávací ústrojí pro sklizeň lnu

24 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý24 Sklizeň lnu Mělká kořenová soustava lnu

25 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý25 Sklizeň lnu Rosení lnu

26 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý26 Opakování  Vysvětlete hospodářský význam lnu.  Stručně popište technologii setí lnu.  Vysvětlete, jak probíhá sled pracovních operací při sklizni.  Popište situaci na obrázku.

27 SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý27 Použité zdroje  Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995  http://www.mendelu.cz http://www.mendelu.cz  http://www.etext.czu.cz http://www.etext.czu.cz  http://www.biolib.cz http://www.biolib.cz  http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "(Linum usitatissimum) LEN SETÝ. SOŠS a SOU KadaňPřadné rostliny - Len setý2 Hospodářský význam lnu  Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou."

Podobné prezentace


Reklamy Google