Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris)."— Transkript prezentace:

1 CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris)

2 Hospodářský význam cukrové řepy
Je základní surovinou pro výrobu cukru. Je především technickou plodinou. Ke krmným účelům se využívají vedlejší produkty - cukrovarské řízky, melasa, chrást případně i bulvy. Cukr je významným energetickým zdrojem v potravinářství. Dále se cukr využívá pro výrobu ethanolu, léčiv a aminokyselin. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

3 Okopaniny - Cukrová řepa
Hospodářský význam cukrové řepy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

4 Biologické vlastnosti cukrové řepy
Je to dvouletá rostlina z čeledi merlíkovitých. V prvním roce vytváří bulvu a listovou růžici a v následujícím roce pak květní lodyhu, na které dozrávají semena. Semeno cukrovky klíčí při teplotě 5-6 °C a vzchází během dnů. Tvar bulvy je odrůdovým znakem a je ovlivňován vlastnostmi půdy a průběhem počasí. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

5 Biologické vlastnosti cukrové řepy
Bulva je tvořena kořenem, krkem (hypokotyl) a hlavou bulvy (epikotyl). Cukrovka při sklizni obsahuje 75 % vody a 25 % sušiny. Obsah cukru je většinou %. Nejméně cukru je v hlavě a krku. Květy jsou drobné, zelenavě zbarvené a cizosprašné. Plodem jsou nažky – vytváří ztvrdlé okvětí zvané klubíčko. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

6 Biologické vlastnosti cukrové řepy Okopaniny - Cukrová řepa
SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

7 Biologické vlastnosti cukrové řepy Okopaniny - Cukrová řepa
Plod – řepné klubíčko SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

8 Biologické vlastnosti cukrové řepy Okopaniny - Cukrová řepa
Řepné bulvy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

9 Nároky na prostředí cukrové řepy
Cukrovka vyžaduje teplotu vzduchu během vegetace 8-9 °C a roční úhrn srážek 550–650 mm. Nejvhodnější půdy pro cukrovku jsou středně těžké, hlinité, strukturní, nakypřené a biologicky činné. pH půdy je 6,8–7,3. Obsah humusu v půdě je 2,5 % . Na předplodinu v osevním postupu je nenáročná, protože vliv předplodiny je nahrazován aplikací statkových hnojiv. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

10 Nároky na prostředí cukrové řepy
Nevhodnými předplodinami jsou vojtěška, jetel a kukuřice. Řepka a hořčice podporují šíření háďátka řepného. Na stejný pozemek by cukrovka měla přijít za 4–5 let. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

11 Nároky na prostředí cukrové řepy Okopaniny - Cukrová řepa
SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

12 Výživa a hnojení cukrové řepy
Výživa u cukrovky výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu produkce. Organické hnojení: U cukrovky je nezbytné hnojení a nejvhodnější je hnůj v dávce t/ha . Zaorávka hnoje by měla být do konce září. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

13 Výživa a hnojení cukrové řepy
Průmyslové hnojení: Hnojení fosforem a draslíkem. Dávkování závisí na zásobenosti půdy. 30–85 kg P2O5/ha, 85–200 kg K2O/ha a 55 kg MgO/ha. Z mikroelementů je nejdůležitější bor – deficit způsobuje srdéčkovou hnilobu. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

14 Výživa a hnojení cukrové řepy
Hnojení dusíkem. Je mimořádně důležité. Na podzim aplikujeme dávku do 60 kg /ha na základě rozborů půdy a hnojení před setím se upřesňuje podle obsahu nitrátového dusíku v půdě – 30–80 kg/ha. Provádí se nejméně 10 dnů před setím a nelze použít hnojiva s amoniakálním dusíkem. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

15 Výživa a hnojení cukrové řepy
SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

16 Příprava půdy pro cukrovou řepu
Na podzim provádíme systém tří oreb: podmítka – střední orba 18–20 cm – hluboká orba 24–30 cm. Střední orbou zapravíme organická a minerální hnojiva. Při poslední orbě provedeme hrubé urovnání povrchu brázd. Jarní příprava půdy má za cíl urovnání povrchu, hubení plevelů a vytvoření seťového lůžka. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

17 Příprava půdy pro cukrovou řepu Okopaniny - Cukrová řepa
SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

18 Okopaniny - Cukrová řepa
Setí cukrové řepy Máme odrůdy: výnosové (vyšší výnos bulev) cukernaté (vyšší obsah cukru) normální (vyrovnaný poměr výnosnosti a cukernatosti). Osivo cukrovky bylo původně víceklíčkové. Dnes máme odrůdy jednoklíčkové s jednou nažkou, kdy se její tvar upravuje obrušováním a následným obalováním na tvar kuličky, což umožňuje přesný výsev. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

19 Okopaniny - Cukrová řepa
Setí cukrové řepy Obal obsahuje fungicidy a insekticidy a je obarven pro lepší kontrolu v půdě. Osivo je baleno ve výsevních jednotkách tj. po 100 tis. semenech. HTS je 10–17 g. Cílem setí je založení porostu s počtem rostlin 75–90 tis./ha. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

20 Okopaniny - Cukrová řepa
Setí cukrové řepy Dva způsoby založení porostu: Výsev jednoklíčkového osiva na konečnou vzdálenost 16–24 cm. Výsev jednoklíčkového osiva na poloviční vzdálenost 9–13 cm s dojednocením. Výsevek na konečnou vzdálenost je 1,2–2 výsevní jednotky a na poloviční vzdálenost je 2–4 výsevní jednotky. Termín setí: polovina března až polovina dubna. Hloubka výsevu: 2,5–3,5 cm. Šířka řádků: 45 cm. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

21 Okopaniny - Cukrová řepa
Setí cukrové řepy Obalované osivo SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

22 Kontrola osiva při setí Okopaniny - Cukrová řepa
Setí cukrové řepy Kontrola osiva při setí Přesné setí SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

23 Ošetřování porostu cukrové řepy
Mechanické: Zahrnuje ničení půdního škraloupu a opakované plečkování. Dále sem řadíme dojednocování. Chemické: Ochrana proti plevelům pomocí postemergentních herbicidů. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

24 Ošetřování porostu cukrové řepy
Plečkování Chemické ošetření porostu SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

25 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy Sklízí se v technologické zralosti. Způsoby sklizně: Jednofázová sklizeň – provádí se jedním strojem, který sklízí chrást i bulvy současně. Bulvy jdou do zásobníku a chrást na zem. Dvoufázová sklizeň – nejprve se sklízí chrást a ve druhé fázi se vyorávají, dočišťují a nakládají bulvy. Třífázová sklizeň – spočívá v ořezání chrástu, vyorání bulev a uložení na zem a ve třetí fázi probíhá sbírání a nakládání bulev. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

26 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy Ztráty při sklizni vznikají: Nesprávným ořezáním Nevyoráním Přetržením bulev Výnos bulev je kolem 40 t/ha a cukernatost 17,6 %. SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

27 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

28 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

29 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

30 Okopaniny - Cukrová řepa
Sklizeň cukrové řepy SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

31 Okopaniny - Cukrová řepa
Opakování Jaký je hlavní význam pěstování cukrovky? Popište sled pracovních postupů při zakládání porostu. Vysvětlete funkci obalovaného osiva. Jaké způsoby sklizně znáte? SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa

32 Okopaniny - Cukrová řepa
Použité zdroje Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 SOŠS a SOU Kadaň Okopaniny - Cukrová řepa


Stáhnout ppt "CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris)."

Podobné prezentace


Reklamy Google