Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa2 Hospodářský význam cukrové řepy  Je základní surovinou pro výrobu cukru.  Je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa2 Hospodářský význam cukrové řepy  Je základní surovinou pro výrobu cukru.  Je."— Transkript prezentace:

1 CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris)

2 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa2 Hospodářský význam cukrové řepy  Je základní surovinou pro výrobu cukru.  Je především technickou plodinou.  Ke krmným účelům se využívají vedlejší produkty - cukrovarské řízky, melasa, chrást případně i bulvy.  Cukr je významným energetickým zdrojem v potravinářství.  Dále se cukr využívá pro výrobu ethanolu, léčiv a aminokyselin.

3 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa3 Hospodářský význam cukrové řepy

4 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa4 Biologické vlastnosti cukrové řepy  Je to dvouletá rostlina z čeledi merlíkovitých.  V prvním roce vytváří bulvu a listovou růžici a v následujícím roce pak květní lodyhu, na které dozrávají semena.  Semeno cukrovky klíčí při teplotě 5-6 °C a vzchází během 10-14 dnů.  Tvar bulvy je odrůdovým znakem a je ovlivňován vlastnostmi půdy a průběhem počasí.

5 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa5  Bulva je tvořena kořenem, krkem (hypokotyl) a hlavou bulvy (epikotyl).  Cukrovka při sklizni obsahuje 75 % vody a 25 % sušiny.  Obsah cukru je většinou 14-18 %.  Nejméně cukru je v hlavě a krku.  Květy jsou drobné, zelenavě zbarvené a cizosprašné.  Plodem jsou nažky – vytváří ztvrdlé okvětí zvané klubíčko. Biologické vlastnosti cukrové řepy

6 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa6 Biologické vlastnosti cukrové řepy

7 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa7 Plod – řepné klubíčko Biologické vlastnosti cukrové řepy

8 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa8 Řepné bulvy Biologické vlastnosti cukrové řepy

9 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa9 Nároky na prostředí cukrové řepy  Cukrovka vyžaduje teplotu vzduchu během vegetace 8-9 °C a roční úhrn srážek 550–650 mm.  Nejvhodnější půdy pro cukrovku jsou středně těžké, hlinité, strukturní, nakypřené a biologicky činné.  pH půdy je 6,8–7,3.  Obsah humusu v půdě je 2,5 %.  Na předplodinu v osevním postupu je nenáročná, protože vliv předplodiny je nahrazován aplikací statkových hnojiv.

10 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa10 Nároky na prostředí cukrové řepy  Nevhodnými předplodinami jsou vojtěška, jetel a kukuřice.  Řepka a hořčice podporují šíření háďátka řepného.  Na stejný pozemek by cukrovka měla přijít za 4–5 let.

11 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa11 Nároky na prostředí cukrové řepy

12 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa12 Výživa a hnojení cukrové řepy  Výživa u cukrovky výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu produkce. Organické hnojení:  U cukrovky je nezbytné hnojení a nejvhodnější je hnůj v dávce 30-40 t/ha.  Zaorávka hnoje by měla být do konce září.

13 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa13 Výživa a hnojení cukrové řepy Průmyslové hnojení:  Hnojení fosforem a draslíkem.  Dávkování závisí na zásobenosti půdy.  30–85 kg P 2 O 5 /ha, 85–200 kg K 2 O/ha a 55 kg MgO/ha.  Z mikroelementů je nejdůležitější bor – deficit způsobuje srdéčkovou hnilobu.

14 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa14  Hnojení dusíkem.  Je mimořádně důležité.  Na podzim aplikujeme dávku do 60 kg /ha na základě rozborů půdy a hnojení před setím se upřesňuje podle obsahu nitrátového dusíku v půdě – 30–80 kg/ha.  Provádí se nejméně 10 dnů před setím a nelze použít hnojiva s amoniakálním dusíkem. Výživa a hnojení cukrové řepy

15 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa15 Výživa a hnojení cukrové řepy

16 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa16 Příprava půdy pro cukrovou řepu  Na podzim provádíme systém tří oreb: podmítka – střední orba 18–20 cm – hluboká orba 24–30 cm.  Střední orbou zapravíme organická a minerální hnojiva.  Při poslední orbě provedeme hrubé urovnání povrchu brázd.  Jarní příprava půdy má za cíl urovnání povrchu, hubení plevelů a vytvoření seťového lůžka.

17 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa17 Příprava půdy pro cukrovou řepu

18 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa18 Setí cukrové řepy  Máme odrůdy:  výnosové (vyšší výnos bulev)  cukernaté (vyšší obsah cukru)  normální (vyrovnaný poměr výnosnosti a cukernatosti).  Osivo cukrovky bylo původně víceklíčkové.  Dnes máme odrůdy jednoklíčkové s jednou nažkou, kdy se její tvar upravuje obrušováním a následným obalováním na tvar kuličky, což umožňuje přesný výsev.

19 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa19 Setí cukrové řepy  Obal obsahuje fungicidy a insekticidy a je obarven pro lepší kontrolu v půdě.  Osivo je baleno ve výsevních jednotkách tj. po 100 tis. semenech.  HTS je 10–17 g.  Cílem setí je založení porostu s počtem rostlin 75– 90 tis./ha.

20 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa20 Dva způsoby založení porostu:  Výsev jednoklíčkového osiva na konečnou vzdálenost 16–24 cm.  Výsev jednoklíčkového osiva na poloviční vzdálenost 9–13 cm s dojednocením.  Výsevek na konečnou vzdálenost je 1,2–2 výsevní jednotky a na poloviční vzdálenost je 2–4 výsevní jednotky.  Termín setí: polovina března až polovina dubna.  Hloubka výsevu: 2,5–3,5 cm.  Šířka řádků: 45 cm. Setí cukrové řepy

21 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa21 Setí cukrové řepy Obalované osivo

22 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa22 Setí cukrové řepy Kontrola osiva při setí Přesné setí

23 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa23 Ošetřování porostu cukrové řepy Mechanické:  Zahrnuje ničení půdního škraloupu a opakované plečkování.  Dále sem řadíme dojednocování. Chemické:  Ochrana proti plevelům pomocí postemergentních herbicidů.

24 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa24 Ošetřování porostu cukrové řepy Plečkování Chemické ošetření porostu

25 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa25 Sklizeň cukrové řepy  Sklízí se v technologické zralosti. Způsoby sklizně:  Jednofázová sklizeň – provádí se jedním strojem, který sklízí chrást i bulvy současně. Bulvy jdou do zásobníku a chrást na zem.  Dvoufázová sklizeň – nejprve se sklízí chrást a ve druhé fázi se vyorávají, dočišťují a nakládají bulvy.  Třífázová sklizeň – spočívá v ořezání chrástu, vyorání bulev a uložení na zem a ve třetí fázi probíhá sbírání a nakládání bulev.

26 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa26 Sklizeň cukrové řepy  Ztráty při sklizni vznikají:  Nesprávným ořezáním  Nevyoráním  Přetržením bulev  Výnos bulev je kolem 40 t/ha a cukernatost 17,6 %.

27 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa27 Sklizeň cukrové řepy

28 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa28 Sklizeň cukrové řepy

29 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa29 Sklizeň cukrové řepy

30 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa30 Sklizeň cukrové řepy

31 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa31 Opakování  Jaký je hlavní význam pěstování cukrovky?  Popište sled pracovních postupů při zakládání porostu.  Vysvětlete funkci obalovaného osiva.  Jaké způsoby sklizně znáte?

32 SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa32 Použité zdroje  Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995  http://www.mendelu.cz http://www.mendelu.cz  http://www.etext.czu.cz http://www.etext.czu.cz  http://www.biolib.cz http://www.biolib.cz  http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "CUKROVÁ ŘEPA (Beta Vulgaris). SOŠS a SOU KadaňOkopaniny - Cukrová řepa2 Hospodářský význam cukrové řepy  Je základní surovinou pro výrobu cukru.  Je."

Podobné prezentace


Reklamy Google