Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zedník, CSc ČMSOZZN Českomoravské sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zedník, CSc ČMSOZZN Českomoravské sdružení."— Transkript prezentace:

1 Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zedník, CSc ČMSOZZN Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Sdružuje 67 firem z toho je: 43 výrobců krmných směsí 5 výrobců premixů 5 výrobců premixů 19 obchodních firem, dovozci DL a 19 obchodních firem, dovozci DL a premixů, obchodníci s obilím premixů, obchodníci s obilím

2 Výroba krmných směsí v ČR pro hospodářská zvířata v tis. tun ROK200620072008 ČR 2 839 3 002 2 750 *) ČMSOZZN 2 282 2 382 2 184 tj. % 80,479,3 79,4 *) *) odhad *) odhad

3 Cesta za kvalitou a bezpečností r. 2008 – postupné zavádění GMP+ r. 2006 – povinné zavedení systému HACCP systému HACCP r. 2003 – zavedení systému kontroly jakosti kontroly jakosti a Správné výrobní praxe a Správné výrobní praxe r. 1997 – 2002 zavádění optimalizace surovinového složení surovinového složení a systémů ISO a systémů ISO

4 Správná výrobní praxe - r. 2003

5 Zaměřeno na zavádění SVP při výrobě premixů a krmných směsí premixů a krmných směsí •Definice a pojmy •Kritické body ve výrobě •Výrobní prostory a zařízení výrobce •Zaměstnanci ve výrobě •Výroba premixů a krmiv– výrobní postupy •Výroba premixů a krmiv – výrobní postupy •Kontrola jakosti •Skladování a doprava komponentů a výrobků •Vedení evidence u výrobců •Reklamace a stažení finálních výrobků

6 r. 2005

7 Zaměření na SVP výroby medikovaných krmiv: •Systém jištění jakosti (QA), GMP, kontrola kvality (QC) •Zaměstnance – klíčové osoby, školení, hygiena •Prostory a zařízení – budovy, technologie •Dokumentace – farmaceutika a imunologika, medikovaná krmiva •Výroba- postupy, křížová kontaminace, procesní validace, obaly, •Kontrola jakosti (QC) – farmaceutika, imunologika, medik. krmiva •Stížnosti a reklamace – reklamace, stahování z oběhu, klasifikace závad •Vnitřní inspekce – interní audity

8

9 Pokrytí celého procesu výroby, skladování a přepravy •Zásady SVP při posklizňové úpravě obilovin, luštěnin a semen olejnin • Zásady správné skladovací praxe při skladování krmiv, doplňkových látek a premixů – SLADOVACÍ ŘÁD •Zásady správné praxe při výrobě premixů a krmných směsí •Zásady správné praxe při přepravě krmiv, doplňkových látek a premixů •Zásady pro zpracování analýz možných rizik a nebezpečí při výrobě krmných směsí a premixů, pro zavedení systému kontroly kritických kontrolních bodů - HACCP

10

11 Návaznost na Národní program tlumení výskytu salmonel  Zavedení obdobného systému jaký je např. v severských státech EU, Holandsku, UK a Dánsku Zaměření na : •Suroviny - převzetí, skladování, klasifikace, monitoring, odběr vorků a provádění analýz (serotypizace), vyhodnocení rizkových surovin, vyhodnocení dodavatelů, opatření

12 •Výrobu a skladování krmných směsí – čistění a kontrola technologického zařízení, zařazení do HACCP, proškolení zaměstnanců, odběr vzorků a jejich analýza •Opatření zamezující výskyt salmonel – technologická opatření, ošetření surovin a hotových krmiv •Přeprava krmných surovin a krmných směsí •Předání krmné směsi odběrateli •Vedení evidence o kontrole výskytu salmonel •Sběr zjištěných údajů o kontrole výskytu salmonel a opatřeních, vyhodnocení

13 Soulad s platnou legislativou EU a ČR •SVP vycházejí z nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanovují požadavky na hygienu krmiv •Respektují ostatní právní předpisy EU a ČR, které se vztahují na výrobu krmiv a výživu zvířat, včetně předpisů týkajících se medikace a používání krmiv živočišného původu. •Sborník zásad správných praxí je v souladu s Evropským kodexem průmyslových výrobců krmiv, který zveřejnil FEFAC •Respektuje Codex Alimentarius

14 Trendy, očekávání a souvislosti Tlak na zvyšování úrovně bezpečnosti krmiv a potravin bude pokračovat – konzumenti v EU jsou nároční a očekávají, že veškeré potraviny, které se jim dostanou na stůl jsou bezpečné !!! • Tlak na zvyšování úrovně bezpečnosti krmiv a potravin bude pokračovat – konzumenti v EU jsou nároční a očekávají, že veškeré potraviny, které se jim dostanou na stůl jsou bezpečné !!! •Evropská komise spolu s členskými státy připravují stále přísnější požadavky a kritéria –Nařízení a směrnice EK o MLR kokcidiostatik v krmivech a v potravinách –Připravuje se nařízení o mikrobiologických rizikách v krmivech (salmonely) –Zahajuje se revize předpisů o medikaci krmiv –připravuje se nové nařízení o používání krmiv živočišného původu (částečné uvolnění požadavků týkajících se BSE/TSE)

15 –Přehodnocuje se přístup k mykotoxinům v krmivech, max. povolené obsahy budou pravděpodobně závazné –V polovině roku bude zveřejněnonařízení o uvádění krmiv do oběhu (krmivářský sektor bude připravovat Katalog krmných surovin a Pokyny pro označování krmiv) – požadavek na transparentnost –V polovině roku bude zveřejněno nařízení o uvádění krmiv do oběhu (krmivářský sektor bude připravovat Katalog krmných surovin a Pokyny pro označování krmiv) – požadavek na transparentnost

16 Proč stoupá požadavek na auditované systémy samokontroly ? Odpověď: Získání důvěry mezi výrobci, dodavateli a odběrateli. Obchodní partneři se chtějí ujistit, že systémy ISO, SVP, HACCP a GMP+ jsou správně nastavené a funkční. Chtějí se ujistit, že zboží které kupují je kvalitní a bezpečné. Výsledkem je nejenom dosažení vyšší úrovně kvality a bezpečnosti krmiv, ale i úspora na její ověřování při příjmu. DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Výroba kvalitních a bezpečných krmiv = základní předpoklad pro důvěru zákazníka a ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zedník, CSc ČMSOZZN Českomoravské sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google