Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém GMP + : krátké představení Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém GMP + : krátké představení Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters."— Transkript prezentace:

1 Systém GMP + : krátké představení Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters

2 Obsah  Standardy GMP + : Obecná charakteristika  GMP + B1: Výroba krmiv  GMP + B4: Doprava  GMP + B2: Výroba krmných složek  GMP + B3: Shromažďování a obchodování

3 GMP + : Obecná charakteristika  Požadavky pro kontrolu bezpečnosti všech činností a krmiv  požadavky systému řízení (založeny na „ISO 9001“)  plná integrace zásad HACCP  rozšířené požadavky pro program nezbytných předpokladů  v souladu se zákonem o krmivech EU  znění:  obecné a výňatek (GMP + B1/B4) nebo  praktičtější a přesnější (GMP + B2/B3)  Aktualizováno pro kontrolu bezpečnosti krmiv

4  Obsahuje všechny zásady kodexu 1.zásada Analýza nebezpečí  identifikace nebezpečí  odhad rizika 2.zásada Určení kritických kontrolních bodů (CCP)  definování kontrolních opatření  definování CCP 3.zásada Určení standardů pro CCP 4.zásada Monitorování CCP 5.zásada Definování nápravných opatření 6.zásada Validace a verifikace plánu HACCP 7.zásada Dokumentace a registrace plánu HACCP  Užitečný dokument: Směrnice HACCP GMP + : HACCP

5 GMP + : V souladu se zákonem o krmivech EU  GMP + plně integrovala zákon o krmivech, jenž je zaměřen na bezpečnost krmiv-tituly  Obecné potravinové právo 178/2002  Nařízení o hygieně krmiv 183/2005  Nežádoucí látky2002/32  Max. zbytková množství pesticidů396/2005  Vedlejší produkty zvířat1774/2002  Živočišná bílkovina999/2001  Zakázané krmné materiály2004/217  Krmné přísady1831/2003

6 GMP + : V souladu se zákonem o krmivech EU  GMP + částečně integrovala zákon o krmivech, který se týká obchodování nebo na něj odkazuje-tituly  Krmné přísady 1831/2003  Nařízení o salmonele 2160/2003  Obchodování s krmnými materiály96/25  Obchodování s kombinovanými krmivy79/373  Ostatní nařízení 93/74, 90/167 atd.

7 GMP + : Program nezbytných předpokladů  Kodex: „Bez dobrého programu nezbytných předpokladů není možné úspěšně implementovat plán HACCP.“  Předpoklad úspěšné aplikace HACCP  Tvorba základní hygienické úrovně ve společnosti  Základní prvky vzdělání a výchova infrastruktura/budovy a pracovní prostředí zařízení a vybavení čištění a údržba kontrola škůdců administrativa a registrace

8 Program nezbytných předpokladů  Základní hygienická úroveň Jak program nezbytných předpokladů funguje? Nebezpečí Klasifikace rizika  Téměř všechna rizika jsou řízena kontrolními opatřeními, jež jsou součástí programu nezbytných předpokladů.  Pro některá rizika jsou nezbytná specifická kontrolní opatření.

9 Schematický přehled systému managementu jakosti GMP + „ISO 9001“ Nezbytné předpoklady „HACCP“ SurovinyKrmivo

10 Přehled systému GMP + : působnost StandardB1B4B2 (2005) B2 (2009) B3 (2007) ČinnostProdukt VýrobaKombinované krmivo X PremixyX Krmné materiály XXX Krmné přísadyXXX ObchodováníVšechna krmivaXXX SběrKrmné materiály XXX Skladování a překládka Všechna krmivaXXX DopravaVšechna krmivaX(X)

11 GMP + B1  Struktura je totožná s ISO 9001(2000) 1.Představení 2.Normativní doporučení 3.Podmínky a definice 4.Systém bezpečnosti krmiv 5.Odpovědnost managementu 6.Řízení zdrojů („nezbytné předpoklady“) 7.Procesní kontrola včetně HACCP 8.Měření, analýza a inovace

12 GMP + B4  GMP B4.1 Silniční doprava  GMP B4.2Nakládka pro vnitrozemskou plavební cestu  GMP B4.3 Vnitrozemská vodní doprava  GMP B4.4Nakládka pro námořní dopravu  GMP B4.5Nakládka pro železniční dopravu

13 GMP + B4.1  Požadavky na silniční dopravu  Doplňkové k GMP + B1  stejná struktura ISO  snadná kombinace se standardem GMP + B1  Základní požadavky na dopravu:  důkladné čištění před dopravou krmiv zabrání kontaminaci předchozími náklady  správná administrativa  prokázat shodu

14 GMP + B4.1  Vlastní plán HACCP není požadován  Výsledky hodnocení rizika založeném na HACCP jsou formulovány v Mezinárodní databázi dopravy  Odborníci produkt hodnotí a definují požadované metody čištění  IDT používá QS (Německo), GMP-Ovocom (Belgie), GMP + -PDV (Nizozemí) a Qualimat (Francie)  jedna databáze pro několik systémů  harmonizace

15 GMP + B4.3  Přeprava krmiva plavidlem po vnitrozemské plavební cestě  Sbírka zásad (v souladu s Nařízením o hygieně krmiv a potravin)  Část 1: Požadavky  Část 2: Pracovní plány s praktickými informacemi o  LCI  hygiena a čištění  nakládka, doprava a vykládka  předchozí náklady  identifikovatelnost a sledovatelnost  stížnosti

16 Přehled systému GMP + : působnost StandardB1B4B2 (2005) B2 (2009) B3 (2007) ČinnostProdukt VýrobaKombinované krmivo X PremixyX Krmné materiály XXX Krmné přísadyXXX ObchodováníVšechna krmiva XXX SběrKrmné materiály XXX Skladování a překládka Všechna krmiva XXX DopravaVšechna krmiva X(X)

17 Současná situace GMP + B2 (2005)  Představena v roce 2001 pro uvolnění GMP + do dodavatelského řetězce (v zahraničí)  (Jednoduchý) standard kontroly bezpečnosti pro zahájení užívání na celém světě  Zejména zásady HACCP  Minimum požadavků systému řízení  Zpočátku pro výrobu krmných látek  V roce 2002 rozšíření o obchodování, sběr a skladování (s ohledem na potřeby na trhu)

18 GMP + B2 (2005) GMP + B2 Výroba krmných složek GMP + B3 Obchodování, sběr a skladování Do 2010 Do roku 2010 V přípravě, představení se plánuje: jaro 2009 V přípravě. Uvedení se plánuje na jaro 2009 K dispozici již od roku 2007 Produkce, obchodování a skladování krmných materiálů Výroba, obchodování a skladování krmných materiálů GMP + B2 a GMP + B3

19 GMP + B2 a B3  Standardy vypracované na objednávku:  GMP B2 (2009), GMP B3 (2007)  Požadavky pro kontrolu bezpečnosti  pro zvláštní činnosti}  pro zvláštní krmiva}omezená působnost  se specifickou strukturou a zněním

20 GMP + B2 a B3: Obsah  Představení, normativní doporučení, definice  Požadavky na systém managementu jakosti  Nezbytné předpoklady  HACCP  V B2: Zvláštní požadavky pro  produkci krmných složek  V B3: Zvláštní požadavky pro  obchodování  sběr a skladování  dopravu

21 Děkujeme za Vaši pozornost. Otázky a diskuze


Stáhnout ppt "Systém GMP + : krátké představení Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters."

Podobné prezentace


Reklamy Google