Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém GMP+: krátké představení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém GMP+: krátké představení"— Transkript prezentace:

1 Systém GMP+: krátké představení
Produkt Board Animal Feed - Dik Wolters

2 Obsah Standardy GMP+: Obecná charakteristika GMP+ B1: Výroba krmiv
GMP+ B4: Doprava GMP+ B2: Výroba krmných složek GMP+ B3: Shromažďování a obchodování

3 GMP+ : Obecná charakteristika
Požadavky pro kontrolu bezpečnosti všech činností a krmiv požadavky systému řízení (založeny na „ISO 9001“) plná integrace zásad HACCP rozšířené požadavky pro program nezbytných předpokladů v souladu se zákonem o krmivech EU znění: obecné a výňatek (GMP+ B1/B4) nebo praktičtější a přesnější (GMP+ B2/B3) Aktualizováno pro kontrolu bezpečnosti krmiv

4 GMP+: HACCP Obsahuje všechny zásady kodexu
zásada Analýza nebezpečí identifikace nebezpečí odhad rizika zásada Určení kritických kontrolních bodů (CCP) definování kontrolních opatření definování CCP zásada Určení standardů pro CCP zásada Monitorování CCP zásada Definování nápravných opatření zásada Validace a verifikace plánu HACCP zásada Dokumentace a registrace plánu HACCP Užitečný dokument: Směrnice HACCP

5 GMP+: V souladu se zákonem o krmivech EU
GMP+ plně integrovala zákon o krmivech, jenž je zaměřen na bezpečnost krmiv-tituly Obecné potravinové právo /2002 Nařízení o hygieně krmiv /2005 Nežádoucí látky /32 Max. zbytková množství pesticidů 396/2005 Vedlejší produkty zvířat /2002 Živočišná bílkovina 999/2001 Zakázané krmné materiály 2004/217 Krmné přísady /2003

6 GMP+: V souladu se zákonem o krmivech EU
GMP+ částečně integrovala zákon o krmivech, který se týká obchodování nebo na něj odkazuje-tituly Krmné přísady /2003 Nařízení o salmonele /2003 Obchodování s krmnými materiály 96/25 Obchodování s kombinovanými krmivy 79/373 Ostatní nařízení /74, 90/167 atd.

7 GMP+: Program nezbytných předpokladů
Kodex: „Bez dobrého programu nezbytných předpokladů není možné úspěšně implementovat plán HACCP.“ Předpoklad úspěšné aplikace HACCP Tvorba základní hygienické úrovně ve společnosti Základní prvky vzdělání a výchova infrastruktura/budovy a pracovní prostředí zařízení a vybavení čištění a údržba kontrola škůdců administrativa a registrace

8 Jak program nezbytných předpokladů funguje?
Klasifikace rizika Program nezbytných předpokladů  Základní hygienická úroveň Nebezpečí Téměř všechna rizika jsou řízena kontrolními opatřeními, jež jsou součástí programu nezbytných předpokladů. Pro některá rizika jsou nezbytná specifická kontrolní opatření.

9 Schematický přehled systému managementu jakosti GMP+
„ISO 9001“ Nezbytné předpoklady „HACCP“ Suroviny Krmivo

10 Přehled systému GMP+: působnost
Standard B1 B4 B2 (2005) B2 (2009) B3 (2007) Činnost Produkt Výroba Kombinované krmivo X Premixy Krmné materiály Krmné přísady Obchodování Všechna krmiva Sběr Skladování a překládka Doprava (X)

11 GMP+ B1 Struktura je totožná s ISO 9001(2000) Představení
Normativní doporučení Podmínky a definice Systém bezpečnosti krmiv Odpovědnost managementu Řízení zdrojů („nezbytné předpoklady“) Procesní kontrola včetně HACCP Měření, analýza a inovace

12 GMP+ B4 GMP B4.1 Silniční doprava GMP B4.2 Nakládka pro vnitrozemskou
plavební cestu GMP B4.3 Vnitrozemská vodní doprava GMP B4.4 Nakládka pro námořní dopravu GMP B4.5 Nakládka pro železniční dopravu

13 GMP+ B4.1 Požadavky na silniční dopravu Doplňkové k GMP+ B1
stejná struktura ISO snadná kombinace se standardem GMP+ B1 Základní požadavky na dopravu: důkladné čištění před dopravou krmiv zabrání kontaminaci předchozími náklady správná administrativa  prokázat shodu

14 GMP+ B4.1 Vlastní plán HACCP není požadován
Výsledky hodnocení rizika založeném na HACCP jsou formulovány v Mezinárodní databázi dopravy Odborníci produkt hodnotí a definují požadované metody čištění IDT používá QS (Německo), GMP-Ovocom (Belgie), GMP+-PDV (Nizozemí) a Qualimat (Francie) jedna databáze pro několik systémů harmonizace

15 GMP+ B4.3 Přeprava krmiva plavidlem po vnitrozemské plavební cestě
Sbírka zásad (v souladu s Nařízením o hygieně krmiv a potravin) Část 1: Požadavky Část 2: Pracovní plány s praktickými informacemi o LCI hygiena a čištění nakládka, doprava a vykládka předchozí náklady identifikovatelnost a sledovatelnost stížnosti

16 Přehled systému GMP+: působnost
Standard B1 B4 B2 (2005) B2 (2009) B3 (2007) Činnost Produkt Výroba Kombinované krmivo X Premixy Krmné materiály Krmné přísady Obchodování Všechna krmiva Sběr Skladování a překládka Doprava (X)

17 Současná situace GMP+ B2 (2005)
Představena v roce 2001 pro uvolnění GMP+ do dodavatelského řetězce (v zahraničí) (Jednoduchý) standard kontroly bezpečnosti pro zahájení užívání na celém světě Zejména zásady HACCP Minimum požadavků systému řízení Zpočátku pro výrobu krmných látek V roce 2002 rozšíření o obchodování, sběr a skladování (s ohledem na potřeby na trhu)

18 GMP+ B2 a GMP+ B3 GMP+ B2 Výroba krmných složek GMP+ B2 (2005) GMP+ B3
V přípravě. Uvedení se plánuje na jaro 2009 V přípravě, představení se plánuje: jaro 2009 GMP+ B2 (2005) GMP+ B3 Obchodování, sběr a skladování K dispozici již od roku 2007 Do roku 2010 Do 2010 Produkce, obchodování a skladování krmných materiálů Výroba, obchodování a skladování krmných materiálů

19 GMP+ B2 a B3 Standardy vypracované na objednávku:
GMP B2(2009), GMP B3(2007) Požadavky pro kontrolu bezpečnosti pro zvláštní činnosti } pro zvláštní krmiva } omezená působnost se specifickou strukturou a zněním

20 GMP+ B2 a B3: Obsah Představení, normativní doporučení, definice
Požadavky na systém managementu jakosti Nezbytné předpoklady HACCP V B2: Zvláštní požadavky pro produkci krmných složek V B3: Zvláštní požadavky pro obchodování sběr a skladování dopravu

21 Děkujeme za Vaši pozornost. Otázky a diskuze


Stáhnout ppt "Systém GMP+: krátké představení"

Podobné prezentace


Reklamy Google