Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuality v ekologickém zemědělství pro rok 2009 IC Jihlava, 18.11.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuality v ekologickém zemědělství pro rok 2009 IC Jihlava, 18.11.2008."— Transkript prezentace:

1 Aktuality v ekologickém zemědělství pro rok 2009 IC Jihlava, 18.11.2008

2 Program  Novela NR(EHS) č. 2092/91 o EZ  - NR (ES) č. 834/2007  - NK (ES) č. 889/2008  Novela NV č. 79/2007 Sb.- AEO  Obchodní organizace svazu PRO-BIO

3 Novela NR(EHS) č. 2092/91 o EZ  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 platné od 1.1.2009  GMO- max. obsah 0,9% (náhodná kontaminace)  Povinné EU logo u balených biopotravin, státní a soukromé značky nadále ano + vyznačení místa produkce surovin = posun platnosti na 1.7.2010 novelou NR (ES) č.967/2008  Volný pohyb v EU

4 Novela NR(EHS) č. 2092/91 o EZ  Celý proces výroby biopotravin až ke spotřebiteli – kontrolní systém  Včetně sběru a akvakultury  Obecná část (úvod, hlava I, II)  Hlava III- pravidla produkce  Souběh- nově ryby  Produkty a látky používané v EZ- aktualizované seznamy

5 Novela NR(EHS) č. 2092/91 o EZ  Produkce zpracovaných krmiv  Produkce zpracovaných potravin  Udělování výjimek  Označování- slova, loga, složky, kódy … hlava IV  Kontrolní systém- hlava V  Novela velmi obecná- prováděcí předpis  Snaha o zmírnění předpisů  Růst významu svazových standardů

6 Pravidla produkce- změny 2008  NR 2092/91 – příloha č.1  4. Výživa zvířat  Sezónní přesun (již v roce 2007)  konvenční krmiva, krmiva z PO (2.rok, 1.rok)  Příloha č. VI- změny v přídavcích do biopotravin

7 konkrétně Do 31. prosince 2008 je povoleno zařazení krmiv z přechodného období v průměru až do výše 50% krmné dávky. Pokud krmiva z přechodného období pocházejí z vlastní provozní jednotky, může být toto množství zvýšeno až na 80%. Od 1. ledna 2009 je povoleno zařazení krmiv z přechodného období v průměru až do výše 30% krmné dávky. Pokud krmiva z přechodného období pocházejí z vlastní provozní jednotky, může být toto množství zvýšeno až na 60%. V průměru až 20 % celkového množství krmiv pro hospodářská zvířata může pocházet z pastvy či sklizně na trvalých pastvinách či pozemcích s víceletými pícninami v prvním roce jejich přechodného období, pokud tvoří součást daného hospodářství a během uplynulých pěti let nebyly součástí jednotky ekologické produkce uvedeného hospodářství. Používají-li se jak krmiva z přechodného období, tak krmiva z pozemků v prvním roce jejich přechodného období, nesmí celkový kombinovaný procentní podíl těchto krmiv přesáhnout maximální podíly stanovené v prvním a druhém odstavci. Tyto údaje se vyjádří jako procentní podíl sušiny krmiv zemědělského původu v roční krmné dávce.

8 konkrétně Maximální procento konvenčních krmiv povolených na období 12 měsíců činí: a) u býložravců: 5% během období od 25. srpna 2005 do 31. prosince 2007; b) u ostatních druhů: - 15% během období od 25.srpna 2005 do 31. prosince 2007, - 10% během období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009, - 5% během období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011. Tyto hodnoty se každoročně počítají jako procentuální podíl sušiny v krmivech zemědělského původu. Maximální povolené procento konvenčních krmiv v denní krmné dávce, s výjimkou období sezónního přesunu zvířat, činí 25 % vypočítaných jako procentuální podíl sušiny.

9 konkrétně Odchylně od bodu 4.13 se zvířata během období sezónního přesunu smějí během přemísťování z jedné pastviny na druhou pást na konvenční půdě. Příjem konvenčního krmiva v podobě travin a jiné vegetace, na kterých se zvířata pasou, nesmí během tohoto období přesahovat 10 % celkové roční krmné dávky. Tato hodnota se vypočítá jako procentuální podíl sušiny v krmivech zemědělského původu.

10 NK (ES) č. 889/2008  Prováděcí předpis k NR 834/07  Obsah  Hlava I Úvodní ustanovení  Hlava II Pravidla produkce, zpracování, balení, přepravy a skladování ekologických produktů  Kapitola 1 Rostlinná produkce  Kapitola 2 Živočišná produkce  Oddíl 1 Původ zvířat  Oddíl 2 Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy  Oddíl 3 Krmiva  Oddíl 4 Prevence nákaz a veterinární péče

11 NK (ES) č. 889/2008  Kapitola 3 Zpracované produkty  Kapitola 4 Sběr, balení přeprava a skladování produktů  Kapitola 5 Pravidla přechodu na ekologickou produkci  Kapitola 6 Výjimečná pravidla produkce  Oddíl 1 Podnebná, zeměpisná nebo strukturální omezení  Oddíl 2 Nedostupnost vstupů pro ekologické zemědělství  Oddíl 3 Specifické problémy při řízení živočišné produkce  Oddíl 4 Katastrofické události  Kapitola 7 Databáze osiv

12 NK (ES) č. 889/2008  Hlava III Označování  Hlava IV Kontroly  Hlava V Předávání informací, přechodná a závěrečná ustanovení

13 Doporučené zdroje informací  www.mze.cz www.mze.cz  www.pro-bio.cz www.pro-bio.cz  www.kez.cz www.kez.cz  www.biokont.cz www.biokont.cz  www.abcert.cz www.abcert.cz

14 Novela NV č. 79/2007 Sb.- AEO  Převod zařazení IP/EZ  Cross compliance a minimální požadavky pro použití hnojiv a POR  EZ sady a nové podmínky poskytnutí dotace

15 Obchodní organizace svazu PRO-BIO: PRODEJ-BIO s.r.o.  Ve spolupráci svazů PRO-BIO a Bioland  Členské výhody  Budoucí význam směrnic PRO-BIO  Zásady činnosti organizace  Možnost stát se tichým společníkem  Jednatelem je Ing. František Chlad

16 PRODEJ-BIO s.r.o.  Stav hospodaření k 30.9.08 a výhled do konce roku 2008  K dnešnímu dni firma PRODEJ-BIO s.r.o. zobchodovala 19 kamionů, tj. 487,99 t, z toho 7x Německo a 12x místní farmáři. Prodávala se špalda, pšenice, kukuřice a hrách.  Předpoklad uzavření smluv – cca 1000 t

17 Děkuji za pozornost  Ing. Tomáš Klejzar  PRO-BIO RC Vysočina  Tel: 739 235 944  E-mail: rc.vysocina@volny.cz


Stáhnout ppt "Aktuality v ekologickém zemědělství pro rok 2009 IC Jihlava, 18.11.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google