Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová
DISTRIBUČNÍ ŘETĚZCE I. Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová Distribuční řetězce I.

2 Obsah předmětu Úvod. Distribuce potravin, dosavadní vývoj a trendy
Legislativní požadavky vztahující se k distribuci potravin Principy úchovy potravin v podmínkách dopravy, skladování a prodeje Systém kritických bodů (HACCP) v distribuci potravin Dodavatelsko odběratelské vztahy. Privátní značky. Standardy řetězců Systémy jakosti (standardy řetězců). Nákup. Výběr výrobků (aukce), výběr dodavatelů (hodnocení dodavatelů), hodnocení výrobku (senzorické hodnocení, analýzy, spotřebitelské testy) Audit dodavatele Autenticita potravin Označování potravin teorie

3 Distribuční cesta Distribuční řetězec
Soubor distribučních článků a činností nezbytných pro převedení zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli Distribuční článek (konvenční) Jednotlivé, nezávislé články, nespolupracující, neprovázané Dnes spíše výjimkou Distribuční řetězec Systém (více či méně propojených a spolupracujících) podnikat subjektů, Někdy bývají centrálně řízené jako sítě Vzájemná konkurence klasický distribuční řetězce: výrobce – dopravní společnost – velkoobchod – maloobchodní prodejna – zákazník Odpovědnost za výrobek ve všech stupních distribučního řetězce Současný trh – distribuce z % distribučními řetězci Efektivnost, snížení nákladů řetězce a zvýšení jeho konkurenceschopnosti – eliminace duplicity činností, racionalizace činností, optimalizace komunikace mezi články, zvýšení vyjednávací síly, modernizace

4 Trendy Bezpečnost potravin Centralizace, modernizace
národní & EU legislativa Systémy jakosti (standardy řetězců) Centralizace, modernizace Nadnárodní společnosti Velká distribuční centra Vyspělá logistika (chlazené jehněčí z NZ..) Od malých krámků k hypermarketům

5 Vývoj logistiky Vlastní silou Využití zvířat Vodní cesta
Na zádech/hlavě Využití zvířat Povozy – koně, osli, skot, psi Vodní cesta Bárky, vory Velké lodě Kamióny, železniční, letecká doprava Chlazené přepravní prostory

6

7

8

9 Prodej konečnému spotřebiteli
Obchody vlastněné výrobci (pekárničky, uzenářství,…) Cechy – první „řetězce“ Maloobchodník různé druhy zboží nákup, doprava, skladování, prodej Řetězce maloobchodní (jednoty, dnes Delvita) Nadnárodní řetězce (hypermarkety)

10 Situace dnes Velké obchodní / distribuční řetězce
Velký počet zákazníků Široký sortiment zboží Vlastní značky zboží (privátní značky) Velký vliv na spotřebitele Masivní reklamní kampaně Výhody, akce, slevy /lidl je levný/ Velký vliv na výrobce Tlak na cenu, platby za místo v regálu, nucení do reklam v prodejně Bezpečnost – dodavatelské standardy (Tesco, Makro, Delvita,..) Vylistování jako trest

11 Bezpečnost potravin Legislativní předpisy
EU: 178/2002 Organizační zajištění systému sledovatelnosti Ustavení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin Ustavení krizového managementu, systému rychlého varování Systémy jakosti (ISO normy, HACCP,…) Mezinárodní standardy GFSI (IFS, BRC, Dutch HACCP, SQF)

12 Sledovatelnost potravin v řetězci
„Schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem jednání“ Povinnost zpětné vysledovatelnosti – kdy, kde, z čeho a jak byl výrobek vyroben Povinnost dána evropskou legislativou (178/2002, čl 18), zakotveno v zákoně o potravinách, od Provozovatelé potravinářských / krmivářských podniků musí být schopni identifikovat: Dodavatele surovin Odběratele výrobků Na požádání poskytnout informace o sledovatelnosti příslušným orgánům Není definován bližší způsob zajištění sledovatelnosti a stahování z trhu Způsob naplnění je na výrobci/distributorovi

13 Sledovatelnost potravin v řetězci
Mezinárodní standardy– vyšší požadavky BRC: systém, zaručující schopnost sledovat suroviny oběma směry (včetně primárních obalových materiálů) od zdroje přes všechny kroky výroby a distribuce hotového výrobku k zákazníkovi. Pravidelné testování sledovatelnosti Úchova depatrážních vzorků Úchova záznamů Různé systémy Ruční, počítačová evidence zboží Čárové kódy /EAN – SG1/

14 RASFF Rapid Alert System for Food and Feed
Ustavení nařízením ES 178/2002, kpt. IV Ohlašovací povinnost Zdravotně závadné potraviny / krmiva Síť EK, EFSA, členské státy ČR národní kontaktní místo SZPI, Členové SZPI, SVS ČR, OOVZ, a další Provoz: Mze, MZ ČR Publikační centrum: ÚZPI zkušení provoz od 2003, nyní v provozu Cíl: zabránit uvedení do oběhu, stažení z oběhu potravin/krmiv, které představují riziko ohrožení zdraví a byly vyvezeny mimo území jednotlivého státu

15 RASFF klasifikace informací
Original notification /originální notifikace/ Dodatečná informace /additional infrormation/ Alert notifikace Non-alert notifikace News

16 GFSI Global Food Safety Iniciative Květen 2000
Členové: obchodní řetězce, maloobchodníci,… „Bezpečnost potravin není téma pro konkurenční boj, protože jakýkoliv potenciální problém ohrozí celý sektor“ Cíle: zvýšit bezpečnost potravin posílit důvěru spotřebitelů nastavit požadavky na systémy zdravotní nezávadnosti ve výrobě a distribuci potravin zlepšit efektivnost nákladů napříč výrobním řetězcem Standardy bezpečnosti potravin schválené jako srovnatelné

17 Standardy GFSI Dříve EFSIS (nejstarší standard)
Britský standard BRC (British Retail Consorcium) Německo – francouzský standard IFS (International Food Standard) Food Logistic SQF (USA) The Dutch HACCP Více v samostatné přednášce


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. Ing. Petra Šotolová"

Podobné prezentace


Reklamy Google