Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneticky modifikované organismy a výroba potravin a krmiv Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění Ing. Karel Říha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneticky modifikované organismy a výroba potravin a krmiv Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění Ing. Karel Říha."— Transkript prezentace:

1 Geneticky modifikované organismy a výroba potravin a krmiv Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění Ing. Karel Říha

2 Geneticky modifikovaný organismus (GMO) -organismus, s výjimkou lidských bytostí, jehož genetický materiál byl změněn způsobem, jehož se přirozenou cestou nedosáhne pářením a/nebo přirozenou rekombinací - definice dle směrnice 2001/18/ES EP a Rady

3 Genové inženýrství umožnilo produkci GM plodin: -Rezistentních k živočišným škůdcům (např. k fytofágnímu hmyzu) -Rezistentních k chorobám (houby, viry) -Tolerantních k herbicidům -Tolerantních k suchu a se zlepšenou schopností utilizovat živiny → tzv. GM plodiny 1. generace

4 Genové inženýrství umožnilo produkci GM plodin: -Se změněným obsahem/složením koncového produktu (složení a obsah proteinů, škrobu, olejů, vitamínů apod.) → tzv. GM plodiny 2. generace

5 Genové inženýrství umožnilo produkci GM plodin: -Využitelných ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví (nové proteiny, enzymy, jedlé vakcíny apod.) → tzv. GM plodiny 3. generace

6 Existuje nějaký zdroj informací o nově testovaných GM plodinách v rámci Evropské unie ? Joint Research Centre (JRC) při Evropské komisi shromažďuje žádosti o uvolňování GM rostlin do prostředí - polní pokusy http://gmoinfo.jrc.it/

7 Geneticky modifikované organismy – právní rámec - směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS

8 Geneticky modifikované potraviny – právní rámec - Nařízení EP a Rady (ES) č. 258/97 Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1830/2003 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1946/2004

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech Cílem je poskytnout základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, ochrany životního prostředí a zájmu spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění efektivního fungování vnitřního trhu.

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech Týká se potravin či krmiv z GMO: - sestávajících z GMO - obsahujících GMO - vyrobených z GMO

11 Sestávajících z GMO produkt = geneticky modifikovaný organismus GM rajče s prodlouženou skladovatelností Sladká GM kukuřice (SYN-BT 011-1) GM brambory Čerstvé GM čekankové puky

12 Obsahujících GMO Jogurt obsahující GM Lactobacillus spp. Sýr s GM ušlechtilou plísní Pšeničné pivo s GM kvasinkami Salám obsahující GM Lactobacillus spp.

13 Vyrobených z GMO = produkt přímo vyroben z GMO Pečivo vyrobené z GM kukuřice Škrob získaný z GM kukuřice, GM brambor, GM pšenice Chleba s bílkovinou/moukou z GM sóji Glukózový sirup z kukuřičného škrobu Olej z GM řepky či GM sóji Margarín z GM sojového oleje Cukr z GM řepy cukrovky Kečup z GM rajčat

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 Se netýká potravin či krmiv vyrobených za použití GMO: - pomocných látek používaných pouze během výroby potravin a krmiv - potravin a krmiv, které se vyrábějí za pomoci geneticky modifikovaných pomocných látek

15 Kdy neoznačit výrobek s GM příměsí? Nepřesáhne-li obsah GM příměsi 0,9 % - týká se pouze nezáměrných a technicky nevyhnutelných příměsí !!! X - záměrné GM příměsi nutno označit bez ohledu na obsah !!!

16 Požadavky na označování dle Nařízení EP a Rady č. 1829/2003 Zajistit dostupnost přesných informací, které spotřebitelům umožní využívat svobodné volby

17 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Nařízení EP a Rady č. 178/2002, EK č. 2230/2004 vědecké posouzení na úrovni společenství stanoviska k právním přepisům Společenství států EU a EHS EFTA spolupráce s obdobnými úřady členských států komunikace o riziku

18 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Nařízení EP a Rady č. 178/2002, EK č. 2230/2004 Uvádění GM potravin a krmiv na trh Společenství je povoleno pouze po vědeckém zhodnocení všech rizik, která mohou představovat pro lidské zdraví a zdraví zvířat a popřípadě pro životní prostředí

19 Příručka vědeckého panelu GMO pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin a odvozených potravin a krmiv

20 Údaje požadované v žádostech o povolení GM rostlin a/nebo z nich vyrobených potravin a krmiv Žádost Všeobecné údaje Informace o rodičovských rostlinách Informace o genetické modifikaci Informace o GM rostlině

21 Geneticky modifikované potraviny a krmiva Administrace žádostí zahrnuje komunikaci mezi: žadatelem členským státem (MZe, MZ, MŽP,ÚKZUZ) EFSA EK veřejností

22 Administrace žádosti    

23 Existuje nějaký zdroj informací o nově uváděných GM plodinách na trh v rámci Evropské unie dle Nařízení EP a Rady č. 1829/2004? Úřední věstník Evropské unie http://europa.eu.int/comm/food/dyna/g m_register/index_en.cfm

24 Požadavky na dohledatelnost dle Nařízení EP a Rady č. 1830/2003 Usnadnění stažení produktů, u kterých byly zjištěny nepředvídané nepříznivé účinky Usnadnění monitorování možných účinků zejména na životní prostředí Usnadnění provádění opatření pro řízení rizik v souladu se zásadou předběžné opatrnosti

25 Článek 23 – Ochranná doložka Ve směrnici 2001/18/ES EP a Rady ze dne 21. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS

26 Závěr Administraci žádostí dle Nařízení EP a Rady 1829/2003 v ČR zajišťuje Mze Ověřování a posuzování žádosti provádí EFSA Konečné rozhodnutí vydává Evropská komise

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Geneticky modifikované organismy a výroba potravin a krmiv Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění Ing. Karel Říha."

Podobné prezentace


Reklamy Google