Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecný systém preferencí (GSP) od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecný systém preferencí (GSP) od"— Transkript prezentace:

1 Všeobecný systém preferencí (GSP) od 1. 1. 2011

2 Všeobecný systém preferencí (GSP)
Dne 1. ledna 2011 vstoupila v platnost novela prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství (nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993) novelizující pravidla původu systému všeobecných preferencí (dále jen „GSP“) poskytovaných na dovoz zboží pocházejícího z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí. Záměrem reformy preferenčních pravidel původu bylo vytvořit a zavést nová, zejména jednodušší a hlavně z pohledu technologií a výrobních procesů aktuálnější pravidla původu.

3 GSP - právní předpis novely
Novela prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byla provedena: Nařízením Komise (EU) č. 1063/2010 (publikováno v Úředním věstníku EU L 307 ze dne ) ze dne 18. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen „Nařízení“). Dle nařízení jsou pravidla původu GSP nyní upravena články 67 až 97w a přílohy č. 13a-13d, 16 – 18 a 21. Nařízení se uplatňuje od 1. ledna 2011. Uplatňování některých ustanovení je odloženo až na 1. ledna Týká se to nahrazených čl. 68 až 71, 90 až 97i a 97j odst. 2 + adekvátní přílohy, a čl. 1 odst. 8 a 9 tohoto nařízení (může dojít k posunutí uplatnění na 1. ledna 2020).

4 GSP - změny pravidel původu
V pravidlech původu zboží došlo k následujícím významným změnám: Hodnotová tolerance Původně byla 10% ceny produktu ze závodu, s výjimkou produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému (dále jen „HS“). Nyní: 15 % hmotnosti produktu u produktů kapitol 2 a 4 až 24 HS, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16 HS; 15 % ceny produktu ze závodu u ostatních produktů, s výjimkou produktů kapitol 50 až 63 HS, u kterých se použijí přípustné odchylky uvedené v poznámkách 6 a 7 přílohy 13a.

5 GSP - změny pravidel původu Kód harmonizovaného systému
Rozdílné podmínky původu pro NRZ a RZ v příloze 13a) u některých druhů zboží – např. Kód harmonizovaného systému Popis zboží Způsobilá operace (opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu) (1) (2) (3) Kapitola 69 Keramické výrobky (a) NRZ Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu (b) Ostatní zvýhodněné země Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

6 GSP - změny pravidel původu
Kumulace – nové možnosti kumulace Kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem Umožňuje, aby při kumulaci bylo možné využít turecké materiály jako původní nebo provádět zpracovatelské operace v TR. Materiály kapitol 1 až 24 HS jsou z této kumulace vyňaty. Musí být v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C zveřejněn datum, kdy byly splněny podmínky. Rozšířená kumulace Na žádost orgánů kterékoli zvýhodněné země může Komise udělit rozšířenou kumulaci mezi zvýhodněnou zemí a partnerskou zemí, se kterou má EU dohodu o oblasti volného obchodu. Materiály kapitol 1 až 24 HS jsou z rozšířené kumulace vyňaty. Musí být zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C.

7 GSP - změny pravidel původu
Regionální kumulace Kumulace byla rozšířena o čtvrté regionální sdružení. Sdružení IV: Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay (Sdružení volného obchodu - MERCOSUR) Materiály vyňaté - seznam v příloze 13d nařízení. Rozdílné podmínky původu u některých druhů zboží v příloze 13a) pro NRZ a RZ. Každá země uplatní podmínky původu, která pro ni platí v obchodních vztazích s EU. Na žádost orgánů zvýhodněné země sdružení I nebo sdružení III může Komise udělit regionální kumulaci mezi zeměmi těchto sdružení. Musí být zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C.

8 GSP – odložené změny pravidel původu
Změny odložené na 1. leden 2017 (může dojít k posunu na 1. leden 2020) Zavedení systému registrovaných vývozců zvýhodněných zemí: registrovaný vývozce – nutný pro zásilky nad EURO; vytvoření elektronické databáze registrovaných vývozců – dostupné pro celní orgány i veřejnost; prokazování původu zboží pouze formou tzv. „Deklarace o původu“ - příloha 13d nařízení (obdoba jako prohlášení na faktuře); Před zavedením systému registrovaných vývozců budou nadále používány stávající důkazy původu (FORM.A, prohlášení na faktuře a EUR.1). Zavedením systému registrovaných vývozců v platnost skončí dle nařízení používání těchto důkazů původu.


Stáhnout ppt "Všeobecný systém preferencí (GSP) od"

Podobné prezentace


Reklamy Google