Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čl. 290 SFEU: akty v přenesené pravomoci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čl. 290 SFEU: akty v přenesené pravomoci"— Transkript prezentace:

1 Čl. 290 SFEU: akty v přenesené pravomoci
Hana Pešková 26. února 2010 Komitologie podle Lisabonské smlouvy

2 Obsah prezentace Cesta k „nové komitologii“
Akty v přenesené pravomoci vymezení, definice čl. 290 SFEU v regulativní postup s kontrolou Horizontální implementace čl. 290 SFEU

3 Rozsah pravomoci Komise
Celá oblast prováděcí pravomoci Komise (před LS): - opatření nesmí zasahovat do podstatných prvků legislativního aktu ( judikatura ESD, čl. 290 odst. 1 SFEU) nemění se

4 Koncepce „nové komitologie“ (1)
„implementation“ (čl. 202 SES) „delegation“ (čl. 290 SFEU) „implementation“ (čl. 291 SFEU)

5 Koncepce „nové komitologie“ (2)
„prováděcí pravomoc“ (čl. 202 SES) „prováděcí pravomoc“ (čl. 291 SFEU) „přenesená pravomoc“ čl. 290 SFEU

6 Důvod změny Smlouva o Ústavě pro Evropu – travaux préparatoires (r. 2002) zavedení nové kategorie aktů – umožní legislativci delegovat svou pravomoc na Komisi při zachování kontroly nad výkonem této pravomoci demokratická legitimita + flexibilita (Pozn.: reforma komitologie 2006)

7 Hierarchie aktů Unie legislativní akty – právní akty přijímané legislativním postupem na základě primárního práva akty v přenesené pravomoci – přenesení legislativní pravomoci na Komisi prováděcí akty – přijímané v rámci výkonné pravomoci Komise

8 Co z toho vyplývá? omezení komitologických procedur ve prospěch kontroly přímo legislativcem pojem „provádění“ stricto sensu „komitologie“ → čl. 291 SFEU

9 Akty v přenesené pravomoci – definice
Čl. 290 odst. 1 SFEU: zmocnění v legislativním aktu obecná působnost doplnění nebo změna prvků legislativního aktu prvky, které nejsou podstatné tzv. „kvazilegislativní“ opatření

10 Regulativní postup s kontrolou – shoda
opatření přijímaná RPS: rovněž tzv. „kvazilegislativní“ akty hranice mezi čl. 290 a 291 SFEU = RPS a ostatní komitologické postupy (rozhodnutí Rady 1999/468/ES)

11 Regulativní postup s kontrolou – rozdíl (1)
širší definice čl. 290 SFEU x RPS (čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 1999/468/ES: „změna prvků…, a to zrušením či doplněním…“ zmocnění se neomezuje na řádný legislativní postup procesně

12 Regulativní postup s kontrolou – rozdíl (2)
Čl. 290 SFEU: žádné horizontální provedení žádná role komitologických výborů (x oblast finančních služeb) posílení práv legislativce (EP a Rada) - revokace (call back) - námitky (právo veta)

13 Horizontální provedení čl. 290 SFEU
Sdělení Komise EP a Radě: Provádění článku 290 SFEU ze dne (KOM(2009) 673 v konečném znění) Rada: Prohlášení ze dne (dok. č /09) EP: výbor JURI, plénum v dubnu t.r.

14 Modelová ustanovení Příloha sdělení Komise:
A) doba trvání přenesení pravomoci B) zrušení přenesení pravomoci (revokace, call back) C) námitky (právo veta) D) naléhavé řízení

15 Doba trvání přenesení pravomoci (čl. A)
1) doba neurčitá 2) doba určitá (X) s možností jejího automatického prodloužení na stejně dlouhé období Pozice ČR: preference pro variantu 1)

16 Zrušení přenesení pravomoci (čl. B)
EP nebo Rada informační povinnost vůči EP/Radě a Komisi, důvody (1 měsíc) pouze pravomoci blíže určené nemá vliv na platnost již platných aktů zveřejnění v Úředním věstníku EU

17 urychlení vstupu aktu v platnost
Námitky (čl. C) EP nebo Rada: 1) lhůta měsíce od oznámení 2) lhůta 3 měsíce od oznámení možnost informovat Komisi o neuplatnění připomínek před lhůtou urychlení vstupu aktu v platnost

18 Naléhavé řízení (čl. D) uplatní se pouze za předpokladu, že tak výslovně stanoví legislativní akt vstup v platnost bezodkladně akt uplatňován, ledaže vysloveny námitky EP/Rady (lhůta 6 týdnů) přestane se uplatňovat Pozn.: Jak se adresáti dozví?

19 Komitologické výbory de iure NE x de facto ANO systematická konzultace
(závazek Komise v bodě 4.2 sdělení) ale jiná role než doposud: systematická konzultace všechny členské státy zavčas výsledek: nezávazný, poradní funkce informace o závěrech

20


Stáhnout ppt "Čl. 290 SFEU: akty v přenesené pravomoci"

Podobné prezentace


Reklamy Google