Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana I. - Přímé žaloby 5. PRÁVO EVROPSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana I. - Přímé žaloby 5. PRÁVO EVROPSKÉ."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana I. - Přímé žaloby 5. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Přímé žaloby Žaloba na porušení Smluv – čl. 258 SFEU Žaloba na neplatnost právních aktů EU – čl. 263 SFEU Žaloba na nečinnost orgánů EU – čl. 265 SFEU Žaloba o náhradu škody způsobenou EU – čl. 268, čl.340 SFEU Penalizační žaloby – čl. 260 SFEU Soudní dvůr EU jeden z orgánů EU, specifické postavení složen z: Soudní dvůr + Tribunál + Soud pro veřejnou službu dle čl. 251 SFEU je SDEU povolán k rozhodování o těchto žalobách:

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na porušení Smluv Žaloba na porušení Smluv (čl. 258-260 SFEU) aktivní legitimace : KOMISE a ČLENSKÉ STÁTY předsoudní fáze iniciativa Evropské komise (čl. 258 SFEU) upozornění  stanovisko (důvody, opatření, lhůta)  žaloba iniciativa jiného členského státu– Tribunál (opr. prostředek -> SD) upozornění Komise (čl. 258 SFEU)  lhůta 3 měsíce  žaloba státu/EK soudní fáze Znaky porušení kvalifikované porušení, porušený závazek musí být přesný, nepodmíněný konání opomenutí porušení v důsledku konání (vnitrostátní předpis odporující Smlouvám) x opomenutí (neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě) objektivní odpovědnost x liberace: nemožnost provedení závazku Účinky rozhodnutí o porušení deklaratorní, možnost domáhat se náhrady škody (FO, PO) nepodřídí-li se  nové řízení  potvrzení původního rozsudku + jednorázová pokuta nebo opakované penále (čl. 260/3 SFEU)

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na neplatnost právních aktů EU Žaloba na neplatnost (čl. 263-264, 269 SFEU) pasivní legitimace neplatnost sekundárních (závazných) právních aktů musí být platný/účinný, adresovaný nelze žalovat nicotnost – od počátku neplatný, neexistující, ex offo aktivní legitimace privilegovaní žalobci – členské státy, Rada, Komise, Parlament semi-privilegovaní žalobci – právní zájem - Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů neprivilegovaní žalobci – právní zájem – FO, PO, územně samosprávné části státu, kandidátské státy před přistoupením, pouze individuální (adresované) akty akty, jež se jich bezprostředně a osobně dotýkají Důvody neplatnosti nepříslušnost, porušení podstatných formálních náležitostí porušení Smluv + prováděcí předpis, zneužití pravomoci, porušení mezinárodního práva Lhůta – 2 měsíce čl. 297 SFEU – prekluzivní písemná část a ústní část ROZBOR: C-25/62 Plaumann vs. Komise EHS

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na náhradu škody Žaloba na náhradu škody (čl. 268, 340 SFEU) smluvní odpovědnost (čl. 340/1 SFEU) mimosmluvní odpovědnost (čl. 340/2 SFEU) Objektivní x subjektivní odpovědnost kvalifikovaná škodná událost + protiprávnost + kauzální nexus odpovědnost – orgán EU či členský stát škodná událost - přičitatelnost jednání - 4 možnosti přičitatelná EU přičitatelná zaměstnanci orgánu EU přičitatelná orgánům EU spoluodpovědnost EU a členských států – 3 variace členský stát špatně provádí řádnou normu EU členský stát řádně provádí protiprávní normu EU škoda vznikla spolupůsobením členských států a orgánů EU Aktivní legitimace: není omezena (pro mimosmluvní odpovědnost) Pasivní legitimace: leží na EU Lhůta: 5 let ROZBOR: C-6/90 Frankovich vs. Itálie

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Závěr Na příští seminář : prostudovat zbytek přímých žalob rozsudek C-327/10 ze dne 17. listopadu 2011 – Hypoteční banka a. s. proti Udovi Mikovi Lindnerovi Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 9 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 6


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana I. - Přímé žaloby 5. PRÁVO EVROPSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google