Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vztahy a právní skutečnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vztahy a právní skutečnosti"— Transkript prezentace:

1 Právní vztahy a právní skutečnosti
Teorie práva Právní vztahy a právní skutečnosti Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
vztah upravený právními normami, jehož obsahem jsou konkrétní práva a povinnosti, které vznikají, mění se a zanikají v důsledku právních skutečností Čtyři složky (prvky) a) subjekt b) obsah – konkrétní práva a povinnosti c) předmět – věci movité, nemovité a jednotlivá práva d) právní skutečnosti Právní skutečnost - skutečnost, s níž právní řád spojuje vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a povinností Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
Třídění právních skutečností a) kritérium souladu či rozporu s právem b) kritérium závislosti na lidské vůli V souladu s právem Proti právu Závislé na lidské vůli Právní jednání Protiprávní jednání Nezávislé na lidské vůli Právní události Protiprávní stavy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
I) Právní jednání právní skutečnost, která je závislá na lidské vůli a v souladu s právním řádem 1) Právní úkony právní jednání soukromoprávního charakteru, jehož účastníci jsou si vzájemně rovni a) jednostranné (např. veřejný příslib, vyhlášení veřejné soutěže) b) dvoustranné (např. kupní smlouva) synallagmatické právní úkony – vzájemně podmíněné plnění asynallagmatické právní úkony – jednostranné plnění c) vícestranné (např. mezinárodní smlouvy či kolektivní smlouvy) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
2) Právní akty právní jednání veřejnoprávního charakteru, kde je jeden z účastníků nadřazený druhému (nerovnost) Členění podle povahy nadřazeného subjektu a) individuální správní akty b) soudní rozhodnutí Členění podle obsahu právního úkonu a) Konstitutivní právní akty – zakládají nové dosud neexistující práva a povinnosti b) Deklaratorní právní akty – autoritativně konstatují existenci již existujících práv či povinností Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
II) Protiprávní jednání právní skutečnost, která je závislá na lidské vůli a v rozporu s právním řádem Představuje porušení objektivních právních norem i subjektivních práv jiných osob Vyvolává odpovědnostní režim - subjektu vzniká povinnost nést následky za protiprávní jednání, jehož se dopustil Různé typy deliktů: - občanskoprávní delikty, - správní delikty a přestupky, - trestné činy, - ústavněprávní delikty - pracovněprávní delikty Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 8. Právní vztahy a právní skutečnosti
III) Právní události právní skutečnost nezávislá na lidské vůli a v souladu s právním řádem typicky např. plynutí času, smrt fyzické osoby IV) Protiprávní stavy právní skutečnost nezávislá na lidské vůli a v rozporu s právním řádem Porušení právního řádu, které vyvolává objektivní odpovědnostní režim (odpovědnost bez ohledu na zavinění) Povinnost uvést do původního stavu nebo nahradit vzniklou škodu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Právní vztahy a právní skutečnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google