Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy Právní předpisy Přijde den, kdy přírodovědec, básník a filosof budou mluvit stejnou řečí a budou si vzájemně rozumět Eduard Schüré FEL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy Právní předpisy Přijde den, kdy přírodovědec, básník a filosof budou mluvit stejnou řečí a budou si vzájemně rozumět Eduard Schüré FEL."— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy Právní předpisy Přijde den, kdy přírodovědec, básník a filosof budou mluvit stejnou řečí a budou si vzájemně rozumět Eduard Schüré FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010

2 Právní předpisy Motto podnikatele Motto podnikatele Honeste vivere Honeste vivere Počestně žít Počestně žít Suum cuique tribuere Suum cuique tribuere Každému dát, co jeho jest Každému dát, co jeho jest Neminem laedere Neminem laedere Nikomu neškodit Nikomu neškodit

3 Právní předpisy Realita podnikání Realita podnikání Neznalost prostředí Neznalost prostředí Naivita a důvěřivost Naivita a důvěřivost Neznalost zákonů Neznalost zákonů

4 Základní pravidla Dívej se dopředu, dozadu, nahoru i dolů Dělej jenom jednu věc pořádně Věnuj se naplno všemu, co právě děláš

5 Právní předpisy Právní minimum podnikatele Právní minimum podnikatele Občanskoprávní vztahy Občanskoprávní vztahy Obchodněprávní vztahy Obchodněprávní vztahy Pracovněprávní vztahy Pracovněprávní vztahy Daňové povinnosti Daňové povinnosti

6 Základní právní předpis Základní právní předpis Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

7 Právní předpisy Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Občanský zákoník Občanský zákoník Majetkové vztahy fyzických a právnických osob Majetkové vztahy fyzických a právnických osob Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony Vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

8 Právní předpisy Úvod do občanského práva Úvod do občanského práva Subjekty občanskoprávních vztahů Subjekty občanskoprávních vztahů Právní terminologie Právní terminologie

9 Právní předpisy Subjekty občanskoprávních vztahů Subjekty občanskoprávních vztahů Fyzické osoby Fyzické osoby Právnické osoby Právnické osoby

10 Právní předpisy Fyzické osoby Fyzické osoby Vznik právní způsobilosti Vznik právní způsobilosti Způsobilost mít práva a povinnosti vzniká narozením Způsobilost mít práva a povinnosti vzniká narozením Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé

11 Právní předpisy Fyzické osoby Fyzické osoby Zánik právní způsobilosti Zánik právní způsobilosti Smrtí Smrtí Prohlášením za mrtvého – nastala smrt jiným prokazatelným způsobem Prohlášením za mrtvého – nastala smrt jiným prokazatelným způsobem Prohlášením za mrtvého - nezvěstná osoba, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije Prohlášením za mrtvého - nezvěstná osoba, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije

12 Právní předpisy Fyzické osoby Fyzické osoby Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti Vzniká v plném rozsahu zletilostí Vzniká v plném rozsahu zletilostí

13 Právní předpisy Fyzické osoby Fyzické osoby Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství

14 Právní předpisy Fyzické osoby Fyzické osoby Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku

15 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Sdružení fyzických nebo právnických osob Sdružení fyzických nebo právnických osob Účelová sdružení majetku Účelová sdružení majetku Jednotky územní samosprávy Jednotky územní samosprávy Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon

16 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Vznik Vznik Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

17 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Vznik Vznik Dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak Dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak

18 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům Způsobilost nabývat práva a povinnosti může být omezena jen zákonem Způsobilost nabývat práva a povinnosti může být omezena jen zákonem Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

19 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Statutární orgány Statutární orgány Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé

20 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Statutární orgány Statutární orgány Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět

21 Právní předpisy Právnické osoby Právnické osoby Generálie při zřízení Generálie při zřízení Název Název Sídlo Sídlo

22 Právní terminologie Právní terminologie Právní vztahy Právní vztahy Vztahy upravené normami práva, ve kterých účastníkům vznikají práva a povinnosti Vztahy upravené normami práva, ve kterých účastníkům vznikají práva a povinnosti

23 Právní vztahy Právní vztahy Musí se ho účastnit nejméně dva subjekty Musí se ho účastnit nejméně dva subjekty Jsou zde objekty právních vztahů - právem chráněné vztahy Jsou zde objekty právních vztahů - právem chráněné vztahy Obsahem právních vztahů jsou práva a povinnosti Obsahem právních vztahů jsou práva a povinnosti

24 Právní vztah Právní vztah Vznik co do subjektů, práv a povinností Vznik co do subjektů, práv a povinností Ex lege - ze zákona Ex lege - ze zákona Právní skutečnost Právní skutečnost

25 Třídění právních skutečností Třídění právních skutečností PrávníProtiprávní jednáníjednání PrávníProtiprávní událoststav

26 Právní předpisy Právní jednání Právní jednání Projev vůle subjektů právních vztahů, který je v souladu s právem Projev vůle subjektů právních vztahů, který je v souladu s právem

27 Právní předpisy Právní jednání Právní jednání Secundum legem - podle zákona Secundum legem - podle zákona Subjekt se chová přímo tak, jak to zákon stanoví Praeter legem - mimo, vedle zákona Praeter legem - mimo, vedle zákona Osoby soukromoprávní povahy mohou kromě secundum legem jednat i praeter legem Platí pro ně zásada legální licence - co není zákonem zakázáno, je dovoleno Platí pro ně zásada legální licence - co není zákonem zakázáno, je dovoleno

28 Právní předpisy Protiprávní jednání Protiprávní jednání Projev vůle subjektů právních vztahů, který není v souladu s právem Projev vůle subjektů právních vztahů, který není v souladu s právem

29 Právní předpisy Protiprávní jednání - delikty Protiprávní jednání - delikty Komisivní - aktivní činnost delikventa Komisivní - aktivní činnost delikventa Někdo činí to, co dělat nemá - porušení zákazu Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva Někdo je nečinný, ale má povinnost jednat - porušení příkazu

30 Právní předpisy Protiprávní jednání Protiprávní jednání Contra legem - protiprávní jednání Contra legem - protiprávní jednání Jednání přímo proti liteře zákona, proti doslovnému znění právní normy In fraudem legis - obcházení zákona In fraudem legis - obcházení zákona Chování in fraudem legis, je chování, kdy se obchází účel zákona, jeho duch a smysl - není to ale contra legem

31 Právní předpisy Protiprávní jednání Protiprávní jednání Ve veřejnoprávních vztazích může být udělen postih pouze za chování contra legem Ve veřejnoprávních vztazích může být udělen postih pouze za chování contra legem V soukromoprávních vztazích může být postihnuto i jednání in fraudem legis V soukromoprávních vztazích může být postihnuto i jednání in fraudem legis Porušení dobrých mravů Porušení dobrých mravů Rozpory s obchodními zvyklostmi Rozpory s obchodními zvyklostmi

32 Právní předpisy Právní událost Právní událost Je to objektivně nastalá právní skutečnost, se kterou je spojen vznik, změna nebo zánik právního vztahu Je to objektivně nastalá právní skutečnost, se kterou je spojen vznik, změna nebo zánik právního vztahu Není ale projevem vůle, je mimovolní povahy. Typickou právní událostí je narození nebo smrt člověka, k dalším patří třeba pojistná událost Není ale projevem vůle, je mimovolní povahy. Typickou právní událostí je narození nebo smrt člověka, k dalším patří třeba pojistná událost

33 Právní předpisy Právní událost Právní událost Uplynutí časové lhůty Uplynutí časové lhůty Předvídáno v právní normě Předvídáno v právní normě

34 Právní předpisy Právní událost Právní událost Následky Následky Promlčení - zeslabení vymahatelnosti práv a povinností Nelze vymáhat právo proti vůli povinné osoby, typické pro občanské a obchodní právo Promlčení - zeslabení vymahatelnosti práv a povinností Nelze vymáhat právo proti vůli povinné osoby, typické pro občanské a obchodní právo Prekluze - zánik práv a povinností Prekluze - zánik práv a povinností Vydržení práv a povinností Vydržení práv a povinností Po uplynutí časové lhůty vznikají práva a povinnosti

35 Právní předpisy Protiprávní stav Protiprávní stav Objektivně nastalý stav v rozporu s právem Objektivně nastalý stav v rozporu s právem Nastane určitá okolnost, která je v rozporu s právem, ale není ničím volním jednáním Nastane určitá okolnost, která je v rozporu s právem, ale není ničím volním jednáním Právní normy spojují sankce - objektivní právní odpovědnost s určitým subjektem Právní normy spojují sankce - objektivní právní odpovědnost s určitým subjektem

36 Právní předpisy Protiprávní stav Protiprávní stav Typické případy protiprávních stavů jsou živelné pohromy Typické případy protiprávních stavů jsou živelné pohromy Liberace – osvobození Liberace – osvobození Zbavit se odpovědnosti za protiprávní stav je to, pokud subjekt prokáže, že i kdyby vyvinul veškeré úsilí, kterého je schopen nebo které lze od něj vyžadovat, následky by stejně nastaly

37 Právní předpisy Protiprávní stav Protiprávní stav V tomto případě je osvobozen od objektivní odpovědnosti - při vis maior - vyšší moc – záplavy Liberace – osvobození Liberace – osvobození Existuje však i absolutní objektivní odpovědnost - bez liberace

38 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Subjektivní právo Subjektivní právo Možnost chování, která je zaručena normami objektivního práva Právní povinnost Právní povinnost Nutnost chování pod hrozbou sankce předvídané normami objektivního práva

39 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Právní povinnost Právní povinnost Dare - jednorázový úkon -něco dát Dare - jednorázový úkon -něco dát aktivní činnost Facere - opakované plnění - něco konat Facere - opakované plnění - něco konat aktivní činnost

40 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Právní povinnost Právní povinnost Non facere=omittere – nekonat Non facere=omittere – nekonat pasivní činnost Pati – strpět Pati – strpět pasivní činnost

41 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Je to zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy Rozlišujeme primární a sekundární povinnosti

42 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Právními skutečnostmi, jimiž vzniká právní odpovědnost, jsou protiprávní jednání a protiprávní stav Právními skutečnostmi, jimiž vzniká právní odpovědnost, jsou protiprávní jednání a protiprávní stav

43 Právní předpisy Právní vztahy Právní vztahy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Subjektivní - za protiprávní jednání Subjektivní - za protiprávní jednání Objektivní - za protiprávní stav Objektivní - za protiprávní stav Nese ji ten, kdo tento stav nezavinil - např. v hotelu nám někdo ukradne věci, odpovědnost nese majitel hotelu

44 Právní předpisy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Sankční postihy při porušení právní povinnosti Sankční postihy při porušení právní povinnosti Možnost vymáhat primární povinnost Možnost vymáhat primární povinnost Zde se uplatňuje zásada ne bis in idem - ne dvakrát, ne znovu Zde se uplatňuje zásada ne bis in idem - ne dvakrát, ne znovu

45 Právní předpisy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Subjekt nemůže být opakovaně postižen pro stejnou věc

46 Právní předpisy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Sankce, která tvoří obsah právní odpovědnosti Sankce, která tvoří obsah právní odpovědnosti Vzniká sekundární povinnost, kterou nelze směšovat s primární povinností a s jejím vymáháním U soukromoprávních deliktů se větší důraz klade na vymáhání, u veřejnoprávních deliktů je důležitější sankční postih

47 Právní předpisy Právní odpovědnost Právní odpovědnost Jiné následky porušení právní povinnosti Jiné následky porušení právní povinnosti Neplatnost právního úkonu - sankce za to, že právní úkon není v souladu se zákonem, nebo byl činěn pod nátlakem nebo zánik práva, které koresponduje - odpovídá té porušené povinnosti Např. v nájemním vztahu - když někdo neplatí, jednak můžeme dlužnou částku vymáhat, sankci tvoří úroky a také je zde možnost zániku nájemního práva

48 Právní předpisy Druhy právní odpovědnosti Druhy právní odpovědnosti V soukromoprávní oblasti vzniká vztah mezi poškozeným a delikventem V soukromoprávní oblasti vzniká vztah mezi poškozeným a delikventem Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu Odpovědnost za prodlení Odpovědnost za prodlení Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za vadu věci Odpovědnost za vadu věci

49 Právní předpisy Druhy právní odpovědnosti Druhy právní odpovědnosti Ve veřejnoprávní oblasti Ve veřejnoprávní oblasti Trestní Trestní Správní – administrativní Správní – administrativní Odpovědnost za správní delikty Disciplinární – Disciplinární – Odpovědnost za porušení disciplíny v rámci interních vztahů Zde neplatí zásada ne bis in idem

50 Právní předpisy Právní úkony Právní úkony Projevy vůle subjektů, se kterými právo spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností Projevy vůle subjektů, se kterými právo spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností

51 Právní předpisy Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Podle vzniku Podle vzniku Konsensuálně Konsensuálně Jednostranným projevem vůle Jednostranným projevem vůle

52 Právní předpisy Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Dvoustranné - vícestranné právní úkony Smlouvy Dvoustranné - vícestranné právní úkony Smlouvy Verbální - ústní - uzavření manželství Verbální - ústní - uzavření manželství Literární - písemné Literární - písemné Konkludentální - mlčky činěné - oferta a akceptace provedené vlastním jednáním Konkludentální - mlčky činěné - oferta a akceptace provedené vlastním jednáním

53 Právní předpisy Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Jednostranné právní úkony Jednostranné právní úkony Závěť, žaloba, opravný prostředek, námitka, vyhlášení veřejné soutěže, výpověď

54 Právní předpisy Dělení právních úkonů Dělení právních úkonů Procesní povahy - žaloba, odvolání Procesní povahy - žaloba, odvolání Hmotně-právní povahy - materiální - závěť, výpověď, vyhlášení veřejné soutěže Hmotně-právní povahy - materiální - závěť, výpověď, vyhlášení veřejné soutěže

55 Právní předpisy Neplatnost právního úkonu Neplatnost právního úkonu Absolutní neplatnost Absolutní neplatnost Právní následky tohoto úkonu nikdy nenastanou Absolutní neplatnosti se může dovolávat každý, kdo má na ní právní zájem, navíc k ní přihlíží soud či jiný státní orgán z úřední povinnosti

56 Právní předpisy Neplatnost právního úkonu Neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost Relativní neplatnost Právní úkon se považuje za platný, pokud se subjekt, k jehož ochraně je důvod neplatnosti stanoven této neplatnosti nedovolal Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji zapříčinil

57 Právní předpisy Obsah právních úkonů Obsah právních úkonů Složky podstatné - esentialia negotii Složky podstatné - esentialia negotii Pro platnost právního úkonu se bezpodmínečně požadují smluvní strany, předmět právního úkonu Složky pravidelné - naturalia negotii Složky pravidelné - naturalia negotii Pravidelně se v právních úkonech vyskytují, ale nejsou pro platnost úkonu nezbytné ujednání o místě a času plnění

58 Právní předpisy Obsah právních úkonů Obsah právních úkonů Složky nahodilé - accidentalia negotii Složky nahodilé - accidentalia negotii Takové se vyskytují v právních úkonech jen nahodile případ od případu podmínky

59 Právní předpisy Právní úkony Právní úkony Podmínka Podmínka Je vedlejší ustanovení v právním úkonu, kterým se právní následky právního úkonu, tj. vznik, změna či zánik právního vztahu k němuž právní úkon směřuje činí závislou na nejisté skutečnosti o níž v době, kdy právní úkon byl učiněn nebylo účastníkům známo zda ke splnění podmínky dojde či došlo

60 Právní předpisy Právní úkony Právní úkony Podmínka suspensivní Podmínka suspensivní Jedná se o odkládací podmínku Právní následky nastanou teprve tehdy, až se splní podmínka

61 Právní předpisy Právní úkony Právní úkony Podmínka rezolutivní Podmínka rezolutivní Jedná se o podmínku rozvazovací Právní následky právního úkonu nastupují ihned, po splnění podmínky právní následky právního úkonu zanikají

62 Právní předpisy Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Subjekty obchodněprávních vztahů Subjekty obchodněprávních vztahů Právní terminologie Právní terminologie

63 Základní právní předpis Základní právní předpis Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

64 Právní předpisy Subjekty obchodněprávních vztahů Subjekty obchodněprávních vztahů Podnikatel Podnikatel Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce

65 Právní předpisy Subjekty obchodněprávních vztahů Subjekty obchodněprávních vztahů Prokura Prokura Zmocnění podnikatele ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc Zmocnění podnikatele ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc Prokuru lze udělit jen fyzické osobě - prokurista Prokuru lze udělit jen fyzické osobě - prokurista

66 Právní předpisy Instituty obchodněprávních vztahů Instituty obchodněprávních vztahů Podnik a obchodní jmění Podnik a obchodní jmění Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

67 Právní předpisy Podnik a obchodní jmění Podnik a obchodní jmění Podnik je věc hromadná Podnik je věc hromadná Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu včetně institutů práva duševního vlastnictví Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu včetně institutů práva duševního vlastnictví

68 Právní předpisy Obchodní majetek podnikatele Obchodní majetek podnikatele Fyzická osoba Fyzická osoba Majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání Majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání

69 Právní předpisy Obchodní majetek podnikatele Obchodní majetek podnikatele Právnická osoba Právnická osoba Je to veškerý její majetek Je to veškerý její majetek

70 Právní předpisy Obchodní majetek podnikatele Obchodní majetek podnikatele Vlastní kapitál Vlastní kapitál Tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv Tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv

71 Právní předpisy Místo podnikání Místo podnikání Organizační složka podniku Organizační složka podniku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod

72 Právní předpisy Místo podnikání Místo podnikání Provozovna Provozovna Prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení Musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

73 Právní předpisy Místo podnikání Místo podnikání Obchodní firma Obchodní firma Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

74 Právní předpisy Místo podnikání Místo podnikání Obchodní firma Obchodní firma Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují ustanovení o firmě Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují ustanovení o firmě Právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením, a je- li právnickou osobou, pod svým názvem Právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením, a je- li právnickou osobou, pod svým názvem

75 Právní předpisy Místo podnikání Místo podnikání Generálie podnikatele Generálie podnikatele U jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže U jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže Takový dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži Takový dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži

76 KDO NEVÍ, TEN SE POTÁPÍ DISKUSE

77 LEX CIVIUM DUX Zákon je vůdcem občanů.. -Právo na podnikání má každá lidská bytost. -Poctivost i hory přenáší. -I na tobě záleží, zda se podnikání nezmění v okrádání poctivých občanů.

78 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Právní předpisy Právní předpisy Přijde den, kdy přírodovědec, básník a filosof budou mluvit stejnou řečí a budou si vzájemně rozumět Eduard Schüré FEL."

Podobné prezentace


Reklamy Google