Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Pojem a druhy právních skutečností Právní skutečnost v. kauza Právní skutečnost je důvod právní Kauza je důvod ekonomický (je motivem právního úkonu) Vznik, změna či zánik práv a povinností 1) přímo ze zákona (ex lege) 2) na základě zákona – v důsledku právní skutečnost právní jednání, protiprávní jednání právní události, protiprávní stavy

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Právní úkony projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku (zrušení) práv a povinností nebo ke způsobení jiných právních následků, které právní předpisy s takovými projevy spojují (§ 34 OZ) nutnost existence vůle a jejího projevu lze vykonat ústně i písemně, nestanoví-li zákon jinak (povinnou písemnou formu musí stanovit zákon – sankce neplatnosti) konkludentní právní úkony – učiněny jinak než výslovně (gesto, faktické jednání podle smlouvy) právním úkonem i koupě např. nápoje z automatu

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Právní úkony lze učinit i mlčky právní následky mlčení

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Druhy právních úkonů Jednostranné, dvoustranné, vícestranné Mezi živými (inter vivos) a pro případ smrti (mortis causa) smlouvy; závěť, vydědění Úplatné, bezúplatné, smíšené Synallagmatické a asynallagmatické Kauzální a abstraktní – význam pro dokazování Formální a neformální Pojmenované (nominátní) a nepojmenované (inominátní)

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Smlouvy

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Právní skutečnosti Náležitosti právních úkonů 1) Náležitosti osoby 2) Náležitosti vůle svobodná, vážná prostá omylu a tísně fyzické donucení (vis absoluta) bezprávná výhružka (vis compulsiva) simulovaný, disimulovaný úkon, vnitřní výhrada omyl – pouze omyl podstatný (relativní neplatnost - §40a) tíseň – za nápadně nevýhodných podmínek, může odstoupit

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva 3) Náležitosti projevu srozumitelnost, určitost, náležitá forma nesrozumitelnost absolutní a relativní i relativní nesrozumitelnost zakládá neplatnost u adresovaného právního úkonu (§ 37 OZ) zásadně se nevyžaduje zvláštní forma (zásada neformálnosti) někdy zákon žádá zvláštní formu (smlouvy o převodu nemovitosti) strany si také ji mohou dohodnout písemná forma písemnost a podpis (vlastnoruční i elektronický)

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva 4) Náležitosti obsahu dovolenost a možnost I) Nemožnost i tehdy, pokud plnění by bylo tak obtížné, že od povinného nelze očekávat ani spravedlivě žádat, aby potíže překonal povinnost plnit věc - nemožnost připadá v úvahu jen, má-li se plnit věc individuálně určená II) Nedovolenost 1) v rozporu se zákonem, 2) zákon obchází – chová se podle práva, aby dosáhl výsledku právní normou nepředpokládaného a nežádoucího 3) proti dobrým mravům – rozpor s mravními zásadami společnosti

10 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Následky vad právních úkonů 1) Neplatnost absolutní (negotium nullum) - soud přihlíží z úřední povinnosti - nastává ze zákona - došlo-li k plnění – vzniklo bezdůvodné obohacení - nelze dodatečně schválit ani zhojit dodatečným odpadnutím vady právního úkonu - nepromlčuje se 2) Neplatnost relativní - nutno se jí dovolat, bez toho se k ní nepřihlíží - dovolat se nemůže, kdo neplatnost způsobil - možnost zhojení vady (konvalidace) - možnost konverze neplatného úkonu - tříletá promlčecí lhůta neplatnost působí vždy ex tunc – jako by úkon nebyl učiněn

11 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva 3) Odporovatelnost (§42a) snaha zkrátit věřitele – relativní neúčinnost vůči věřiteli časové omezení – 3 roky Možnost odstoupení od smlouvy

12 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Protiprávní úkony a protiprávní stavy Jiné právní skutečnosti Vytvoření věci a nehmotných statků

13 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Význam času lhůty hmotněprávní a lhůty procesní lhůty pořádkové lhůty zákonné a stanovené právním úkonem počítání času (§ 122 OZ) Komplexní právní skutečnosti

14 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem, zásady a prameny soukromého práva Právní domněnky a fikce vyvratitelné právní domněnky je přípustný důkaz opaku „má se za to“, „považuje se“ nevyvratitelné domněnky důkaz opaku není přípustný „platí“, „hledí se“ (např. §150 odst. 4 OZ) fikce ví se, že daná skutečnost nenastala; z praktických důvodů se však na ni hledí, jako by nastala (např. vznik příbuzenského poměru mezi osvojencem a příbuzným osvojitele)


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google