Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo I. Úvod (c) Mgr. Pavel Petr 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo I. Úvod (c) Mgr. Pavel Petr 2009."— Transkript prezentace:

1 Dědické právo I. Úvod (c) Mgr. Pavel Petr 2009

2 Systematika OZ!!! Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)
Ta se dále člení do šesti hlav Hlava I. Nabývání dědictví Hlava II. Dědění ze zákona Hlava III. Dědění ze závěti Hlava IV. Správce dědictví Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice (c) Mgr. Pavel Petr 2009

3 Principy právní úpravy
Kolektivistické x individualistické pojetí Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese SEMEL HERES SEMPER HERES (c) Mgr. Pavel Petr 2009

4 Dědění Právní skutečnost – smrt
Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce Dva delační důvody – závěť a zákon Zvláštní způsob nabytí - odúmrť Semel heres semper heres

5 Dědění Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil Lze vydědit –potomka §469a

6 Dědění ze zákona Dědické skupiny 1. děti a manžel (muž i žena)
2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť

7 Dědění ze závěti Závěť – jednostranný úkon mortis causa
Pořízení s celým, event. s části dědictví Přednost před zákonem formou notářského zápisu vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná!

8 Sukcese práv Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají
Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí Dědická sukcese x zvláštní sukcese (c) Mgr. Pavel Petr 2009

9 Práva, která zanikají Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů
Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění) Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli (c) Mgr. Pavel Petr 2009

10 Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním
Postmortální ochrana osobnosti zemřelého – VYJMENUJTE Co když nechtějí právo uplatnit? Nájemní právo k bytu Právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (dlužná mzda, nevyčerpaná dovolená aj.) (c) Mgr. Pavel Petr 2009

11 Předpoklady dědění Smrt fyzické osoby
Existence pozůstalosti (dědictví) Existence dědice + jeho způsobilost Právní důvod dědění Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví Dědic nebyl platně vyděděn (c) Mgr. Pavel Petr 2009

12 Smrt fyzické osoby Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti Tři varianty: Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou (c) Mgr. Pavel Petr 2009

13 Úmrtní list (c) Mgr. Pavel Petr 2009

14 Prohlášení za mrtvého Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod. Věcná příslušnost okresního soudu Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu Lhůta je určena jedním rokem Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky (c) Mgr. Pavel Petr 2009

15 Vyhláška (c) Mgr. Pavel Petr 2009


Stáhnout ppt "Dědické právo I. Úvod (c) Mgr. Pavel Petr 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google