Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo I. Úvod. Systematika OZ!!!  Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)  Ta se dále člení do šesti hlav  Hlava I. Nabývání dědictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo I. Úvod. Systematika OZ!!!  Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)  Ta se dále člení do šesti hlav  Hlava I. Nabývání dědictví."— Transkript prezentace:

1 Dědické právo I. Úvod

2 Systematika OZ!!!  Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)  Ta se dále člení do šesti hlav  Hlava I. Nabývání dědictví  Hlava II. Dědění ze zákona  Hlava III. Dědění ze závěti  Hlava IV. Správce dědictví  Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců  Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice

3 Principy právní úpravy  Kolektivistické x individualistické pojetí  Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie  Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese  SEMEL HERES SEMPER HERES

4 Dědění Právní skutečnost – smrt Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce Dva delační důvody – závěť a zákon Zvláštní způsob nabytí - odúmrť Semel heres semper heres

5 Dědění Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil Lze vydědit –potomka §469a

6 Dědění ze zákona Dědické skupiny 1. děti a manžel (muž i žena) 2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť

7 Dědění ze závěti Závěť – jednostranný úkon mortis causa Pořízení s celým, event. s části dědictví Přednost před zákonem 1. formou notářského zápisu 2. vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní 3. sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná!

8 Sukcese práv  Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají  Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ  Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí  Dědická sukcese x zvláštní sukcese

9 Práva, která zanikají  Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů  Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem  Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění)  Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli

10 Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním  Postmortální ochrana osobnosti zemřelého – VYJMENUJTE  Co když nechtějí právo uplatnit?  Nájemní právo k bytu  Právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (dlužná mzda, nevyčerpaná dovolená aj.)

11 Předpoklady dědění  Smrt fyzické osoby  Existence pozůstalosti (dědictví)  Existence dědice + jeho způsobilost  Právní důvod dědění  Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví  Dědic nebyl platně vyděděn

12 Smrt fyzické osoby  Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti  Tři varianty: 1. Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu 2. Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) 3. Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou

13 Úmrtní list

14 Prohlášení za mrtvého  Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.  Věcná příslušnost okresního soudu  Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu  Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu  Lhůta je určena jedním rokem  Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil  Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky

15 Vyhláška


Stáhnout ppt "Dědické právo I. Úvod. Systematika OZ!!!  Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)  Ta se dále člení do šesti hlav  Hlava I. Nabývání dědictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google