Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo II. Dědění ze závěti www.pavelpetr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo II. Dědění ze závěti www.pavelpetr.cz."— Transkript prezentace:

1

2 Dědické právo II. Dědění ze závěti www.pavelpetr.cz

3 D E S Í T K A www.pavelpetr.cz

4 D E S Í T K A 2 Vysvětli pojmy absolutní a relativní dědická nezpůsobilost? Co je tzv. kolace a kdy k ní dochází? Přichází v ČR v úvahu tzv. fideikomisární substituce a co to je? Co se rozumělo dědickou smlouvou a kde nalezneme její úpravu? Jak dlouhá je a od kdy začíná běžet lhůta k odmítnutí dědictví? Co je to transmise dědictví? Co je to tzv. holografní závěť a jaké jsou požadavky k jejímu zřízení? Vysvětlete právo reprezentace. Kde a jak se uplatňuje v občanském právu? Co znamená formule: „protestatio facto contraria non valet“ a jak se projevuje v právu dědickém? Co je to adiční princip a kde se používá? www.pavelpetr.cz

5

6 CEZ  Co je to Centrální evidence závětí?  Kdo jí vede?  Mohu do ní nahlédnout? www.pavelpetr.cz

7 Kollace Příklad  Dědí se ze zákona. Předmětem dědictví je majetek v hodnotě 1mil Kč. Ze zákona by dědili v první skupině manželka Marie, syn Libor, dcera Jiřina a děti zemřelého syna Jana; Lydie a Michal. Za života obdržela manželka dar ve výši 200 000,- Kč a syn Jan 400 000,- Kč.  Jaké řešení navrhujete? www.pavelpetr.cz

8 Kollace Příklad 2  Dědí se ze závěti. Závěť povolává dospělého syna Kamila a družku Eržiku oba rovným dílem. Majetek čítá jen 20 000 Kč,- Eržika za života zůstavitele od něj održela pozemek za 800 000,- Kč.  Jaké řešení navrhujete?  Změnilo by situaci, kdyby dar dostal Kamil? www.pavelpetr.cz

9 Principy právní úpravy  Kolektivistické x individualistické pojetí  Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie  Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese  SEMEL HERES SEMPER HERES www.pavelpetr.cz

10 Pár dotazů…?  Proč při přechodu nájmu u vnuka je stanovena podmínka tříletého soužití? Lze ji prolomit?  Jak chápeme pojem „vlastní byt“?  Je možné, aby nájem přešel i na registrovaného partnera?  Může právo nájmu přejít i na pravnuka zemřelého nájemce bytu? (srov. R 21/2002) www.pavelpetr.cz

11 Předpoklady dědění  Smrt fyzické osoby  Existence pozůstalosti (dědictví)  Existence dědice + jeho způsobilost  Právní důvod dědění  Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví  Dědic nebyl platně vyděděn www.pavelpetr.cz

12 Smrt fyzické osoby  Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti  Tři varianty: 1. Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu 2. Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) 3. Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou www.pavelpetr.cz

13 Úmrtní list www.pavelpetr.cz

14 List o prohlídce mrtvého www.pavelpetr.cz

15 Prohlášení za mrtvého  Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.  Věcná příslušnost okresního soudu  Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu  Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu  Lhůta je určena jedním rokem  Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil  Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky www.pavelpetr.cz

16 Vyhláška www.pavelpetr.cz

17 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť  Paní Růžena zemřela. Zanechala závěť. Ve které ustanovila tři dědice (Igora, Ignáce a Kamila).  Pan Ignác prohlásí, že závěť je výplodem hloupé mysli paní Růženy a nestojí za nic. Manžel paní Růženy Igor ví, že existuje závěť pozdějšího data, ale zatají to.  V závěti je, oproti očekávání uveden, i dvacetiletý syn Kamil, který se dopustil úmyslného trestného činu proti svému otčímu Ignácovi.  Jsou u některého z uvedených dědiců splněny důvody dědické nezpůsobilosti.  Dopustil se někdo zavrženihodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele? www.pavelpetr.cz

18 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť  Jak by vypadal situace, kdy by paní Růžena jednání (úmyslný trestný čin) svému synovi odpustila a následně by si odpuštění rozmyslela a dopisem jej o tom informovala?  Jak chápete termín: proti projevu poslední vůle zůstavitele uvedené v §469 OZ? www.pavelpetr.cz


Stáhnout ppt "Dědické právo II. Dědění ze závěti www.pavelpetr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google