Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo II. Dědění ze závěti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo II. Dědění ze závěti"— Transkript prezentace:

1

2 Dědické právo II. Dědění ze závěti
(c) Mgr. Pavel Petr 2009

3 D E S Í T K A (c) Mgr. Pavel Petr 2009

4 D E S Í T K A 2 Vysvětli pojmy absolutní a relativní dědická nezpůsobilost?  Co je tzv. kolace a kdy k ní dochází?    Přichází v ČR v úvahu tzv. fideikomisární substituce a co to je? Co se rozumělo dědickou smlouvou a kde nalezneme její úpravu?  Jak dlouhá je a od kdy začíná běžet lhůta k odmítnutí dědictví? Co je to transmise dědictví?  Co je to tzv. holografní závěť a jaké jsou požadavky k jejímu zřízení? Vysvětlete právo reprezentace. Kde a jak se uplatňuje v občanském právu? Co znamená formule: „protestatio facto contraria non valet“ a jak se projevuje v právu dědickém? Co je to adiční princip a kde se používá? (c) Mgr. Pavel Petr 2009

5 (c) Mgr. Pavel Petr 2009

6 CEZ Co je to Centrální evidence závětí? Kdo jí vede?
Mohu do ní nahlédnout? (c) Mgr. Pavel Petr 2009

7 Kollace Příklad Dědí se ze zákona. Předmětem dědictví je majetek v hodnotě 1mil Kč. Ze zákona by dědili v první skupině manželka Marie, syn Libor, dcera Jiřina a děti zemřelého syna Jana; Lydie a Michal. Za života obdržela manželka dar ve výši ,- Kč a syn Jan ,- Kč. Jaké řešení navrhujete? (c) Mgr. Pavel Petr 2009

8 Kollace Příklad 2 Dědí se ze závěti. Závěť povolává dospělého syna Kamila a družku Eržiku oba rovným dílem. Majetek čítá jen Kč,- Eržika za života zůstavitele od něj održela pozemek za ,- Kč. Jaké řešení navrhujete? Změnilo by situaci, kdyby dar dostal Kamil? (c) Mgr. Pavel Petr 2009

9 Principy právní úpravy
Kolektivistické x individualistické pojetí Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese SEMEL HERES SEMPER HERES (c) Mgr. Pavel Petr 2009

10 Pár dotazů…? Proč při přechodu nájmu u vnuka je stanovena podmínka tříletého soužití? Lze ji prolomit? Jak chápeme pojem „vlastní byt“? Je možné, aby nájem přešel i na registrovaného partnera? Může právo nájmu přejít i na pravnuka zemřelého nájemce bytu? (srov. R 21/2002) (c) Mgr. Pavel Petr 2009

11 Předpoklady dědění Smrt fyzické osoby
Existence pozůstalosti (dědictví) Existence dědice + jeho způsobilost Právní důvod dědění Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví Dědic nebyl platně vyděděn (c) Mgr. Pavel Petr 2009

12 Smrt fyzické osoby Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti Tři varianty: Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti) Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou (c) Mgr. Pavel Petr 2009

13 Úmrtní list (c) Mgr. Pavel Petr 2009

14 List o prohlídce mrtvého

15 Prohlášení za mrtvého Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod. Věcná příslušnost okresního soudu Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu Lhůta je určena jedním rokem Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky (c) Mgr. Pavel Petr 2009

16 Vyhláška (c) Mgr. Pavel Petr 2009

17 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť Paní Růžena zemřela. Zanechala závěť. Ve které ustanovila tři dědice (Igora, Ignáce a Kamila). Pan Ignác prohlásí, že závěť je výplodem hloupé mysli paní Růženy a nestojí za nic. Manžel paní Růženy Igor ví, že existuje závěť pozdějšího data, ale zatají to. V závěti je, oproti očekávání uveden, i dvacetiletý syn Kamil, který se dopustil úmyslného trestného činu proti svému otčímu Ignácovi. Jsou u některého z uvedených dědiců splněny důvody dědické nezpůsobilosti. Dopustil se někdo zavrženihodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele? (c) Mgr. Pavel Petr 2009

18 PŘÍKLAD – Ach, ta závěť Jak by vypadal situace, kdy by paní Růžena jednání (úmyslný trestný čin) svému synovi odpustila a následně by si odpuštění rozmyslela a dopisem jej o tom informovala? Jak chápete termín: proti projevu poslední vůle zůstavitele uvedené v §469 OZ? (c) Mgr. Pavel Petr 2009


Stáhnout ppt "Dědické právo II. Dědění ze závěti"

Podobné prezentace


Reklamy Google