Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátký úvod do dědického práva ČR Jiří Kučera 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátký úvod do dědického práva ČR Jiří Kučera 2008."— Transkript prezentace:

1 Krátký úvod do dědického práva ČR Jiří Kučera 2008

2 Možnosti dědění Zákonné skupiny dědiců (dědění bez závěti) Závěť Dědictví: majetek & dluhy zůstavitele ke dni úmrtí Dědictví: majetek & dluhy zůstavitele ke dni úmrtí

3 Dědické skupiny 4. Prarodiče  stejným dílem 3. Sourozenci + spolužijící  všichni stejným dílem 2. Manžel/partner + rodiče zůstavitele + spolužijící  stejný díl pro všechny vyjma manžela/partnera (ten alespoň ½) 1. Manžel/partner + děti (jejich děti)  všichni stejným dílem

4 Závětní dědicové Právnické osoby Fyzické osobyStát Územně samosprávné celky (např. obec)  Závětní dědic musí existovat ke dni úmrtí zůstavitele, vyjma případu, kdy závětí je zřizována nadace

5 Dědické skupiny a závěť Dědické skupiny Závěť Neopominutelní dědicové

6 Neopominutelní dědicové (ND) Závěť může vyloučit všechny zákonné dědice, vyjma neopominutelných: Zletilé děti Nezletilé děti Celý zákonný podíl ½ zákonného podílu

7 Souběh závěti a ND Závěť: NGO jediným dědicem Existence dvou ND (jeden zletilý „ZND“ a jeden nezletilý „NND“) Princip výpočtu podílů z celého dědictví: NND:½ dědictví ZND:¼ dědictví NGO:¼ dědictví

8 Výjimky z práv ND Vydědění Dědická nezpůsobilost Písemně ze zákonných důvodů Úmyslný trestný čin x zůstaviteli

9 Předmět dědictví -Majetek: movité věci, nemovitosti, cenné papíry, nehmotná práva a práva ocenitelná penězi vyjma práv, které přecházejí mimo dědictví – pojistné nároky, restituční nároky, etc. -Dluhy: závazky, které nezanikají smrtí zůstavitele Princip odpovědnosti za dluhy  jen do výše nabytého majetku z dědictví

10 Dar a dědění Veškeré podmínky pro správu/užívání majetku určené v závěti jsou neplatné

11 Individuální závětní odkazy a dědické podíly -Možnost odkázat konkrétní majetek (např. dům) v závěti identifikovanému dědici (individualizovaný odkaz) -V případě porušení ochrany ND mají práva ND přednost před závětí Rovnice principu ochrany ND: Celková hodnota dědictví Hodnota ind. odkazu ≥ Zákonné nároky ND −

12 Dědické řízení 1. Úmrtí  Zahájení dědického řízení pozůstalostním soudem 2. Notář jmenovaný soudem: zjišťování pozůstalosti & okruhu dědiců (CEV) 3. Vyrozumění dědiců a stanovení termínu projednání dědictví 4. Projednání dědictví 5. Usnesení o vypořádání dědictví

13 Odmítnutí dědictví Odmítnout lze jen celé dědictví Pouze do jednoho měsíce od vyrozumění dědice Dědic nesmí před odmítnutím dát najevo, že dědictví neodmítá – odmítnutí je jinak neplatné

14 Možné způsoby vypořádání dědictví Podíly (kvóty) Soud potvrdí dědicům jejich podíly na majetku  založí spoluvlastnické vztahy Kombinované vypořádání Soud potvrdí dědicům (a) podíly a (b) individuální odkaz Jediný dědic Soud potvrdí nabytí veškeré pozůstalosti jedinému dědici Dohoda dědiců Soud potvrdí dohodu dědiců

15 Dohoda dědiců Musí zahrnovat všechny dědice Musí rozdělovat veškerou pozůstalost Dluhy se dědí stejným podílem jako majetek Může zcela ignorovat závěť

16 Shrnutí - principy současného dědického práva v ČR Úprava směřuje ke kvótnímu (podílovému) dědění  spoluvlastnictví Neexistuje závětní darování  neplatnost podmínek Absolutní ochrana ND  preference přechodu majetku v rodině Nízká úroveň respektu kvůli zůstavitele (např. dohoda dědiců)


Stáhnout ppt "Krátký úvod do dědického práva ČR Jiří Kučera 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google