Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dědické právo 2 Anotace Prezentace seznamuje studenty s dědickým právem, které je vymezeno Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. Tato prezentace navazuje na předešlý výukový materiál. Prezentace vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 8. listopadu 2013 Ověřeno 7. května 2014 2

3 Dědické právo 2 v novém Občanském zákoníku O BČANSKÉ PRÁVO 3

4 Pražský hrad – sídlo prezidenta republiky Autor: Stefan Bauer, Zdroj: vlastní dílo dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradschin_Prag.jpg „Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.“ Niccolò Machiavelli 4

5 DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědictví náleží dědici a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona = tzv. dědické tituly: 5 Dědická smlouva Závěť Ze zákona

6 DĚDICKÉ PRÁVO 1. Dědická smlouva:  dědickou smlouvu povolává zůstavitel druhou smluvní stranu, nebo třetí osobu za dědice,  druhá strana to přijímá, a to vše ve formě veřejné listiny (notářský zápis), jinak se na ní nahlíží jako na závěť,  dědickou smlouvou nelze pořídit celou pozůstalost, čtvrtina majetku musí zůstat volná,  dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit,  dědickou smlouvou můžou být povoláni i manželé, rozvod na platnost této smlouvy nemá vliv (lze požádat soud o zrušení smlouvy). 6

7 DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze závěti (testament): Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti.  právní účinky závěti nastávají až po smrti zůstavitele, zůstavitel ji může za života změnit,  dovětek = zůstavitel může nařídit odkaz,  závěť může obsahovat dědickou substituci, tzn. může určit náhradníka dědice, nebo svěřenecké nástupnictví (například dědictví přechází po smrti dědice na dědice následného). 7

8 DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze závěti (testament):  závěť může sepsat osoba starší 15ti let (notářský zápis),  písemně vlastní rukou, beze svědků, vlastnoručně podepsaná (holografická),  písemně, například na pc, vlastnoručně podepsaná, dva svědci (alografická),  písemně u notáře = veřejná listina,  výjimečně ústně = živelné pohromy, válka apod.  může obsahovat vedlejší doložky, například příkazy, vykonavatele závěti apod. 8

9 DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze zákona: Dědictví přechází na osoby určené v zákoně. Ti jsou rozděleni do 6 skupin v závislosti na příbuzenském vztahu k zůstaviteli. Pořadí skupin je závazné. 1. dědická skupina:  děti = manželské, nemanželské (ne nevlastní, například vyženěné), můžou být výlučným dědicem,  pozůstalý manžel, nemůže být výlučným dědicem. 2. dědická skupina:  pozůstalý manžel, registrovaný partner = můžou být výlučným dědicem,  zůstavitelovi rodiče,  spolužijící osoby, například druh, nemůžou být výlučným dědicem. 9

10 DĚDICKÉ PRÁVO 3. dědická skupina:  sourozenci = i samostatně,  spolužijící osoby. 4. dědická skupina:  prarodiče = z obou stran. 5. dědická skupina:  prarodiče rodičů. 6. dědická skupina:  děti dětí sourozenců a děti prarodičů. 10

11 DĚDICKÉ PRÁVO Nepominutelný dědic:  těmto dědicům nelze zkrátit jejich povinný podíl, kterým jim ze zákona náleží,  jedná se o děti zůstavitel, nebo jejich potomky,  nezletilým přísluší minimálně ¾ jejich dědického podílu, zletilým minimálně ¼,  nemají nárok na pozůstalost, ale jen na peněžní částku. 11

12 DĚDICKÉ PRÁVO Vydědění nepominutelného dědice, který:  mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,  o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by měl,  byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,  vede trvale nezřízený život. 12

13 DĚDICKÉ PRÁVO Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!  Pokuste se zamyslet, proč mají jednotlivé dědické podíly přednost před druhými (výhody a nevýhody).  Uveďte jakým způsobem lze sepsat závěť, pokuste se vytvořit vlastní testament.  Určete, kdo jsou nepominutelní dědicové ve vaší rodině a jaký to má praktický význam.  Na internetu vyhledejte pojem „akrescence“ a „reprezentace“ v dědictví. Můžete uvést na příkladu.  Uveďte příklady „nové“ úpravy dědických práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu. 13

14 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573. Použité zdroje: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikiquote.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 14


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google