Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri
VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dědické právo 2 Anotace Prezentace seznamuje studenty s dědickým právem, které je vymezeno Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. Tato prezentace navazuje na předešlý výukový materiál. Prezentace vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 8. listopadu 2013 Ověřeno 7. května 2014

3 Dědické právo 2 v novém Občanském zákoníku
Občanské právo Dědické právo 2 v novém Občanském zákoníku

4 „Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.“
Niccolò Machiavelli Pražský hrad – sídlo prezidenta republiky Autor: Stefan Bauer, Zdroj: vlastní dílo dostupný pod licencí Creative Commons na www:

5 DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědictví náleží dědici a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona = tzv. dědické tituly: Dědická smlouva Závěť Ze zákona

6 DĚDICKÉ PRÁVO 1. Dědická smlouva:
dědickou smlouvu povolává zůstavitel druhou smluvní stranu, nebo třetí osobu za dědice, druhá strana to přijímá, a to vše ve formě veřejné listiny (notářský zápis), jinak se na ní nahlíží jako na závěť, dědickou smlouvou nelze pořídit celou pozůstalost, čtvrtina majetku musí zůstat volná, dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit, dědickou smlouvou můžou být povoláni i manželé, rozvod na platnost této smlouvy nemá vliv (lze požádat soud o zrušení smlouvy).

7 2. Dědění ze závěti (testament):
DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze závěti (testament): Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti. právní účinky závěti nastávají až po smrti zůstavitele, zůstavitel ji může za života změnit, dovětek = zůstavitel může nařídit odkaz, závěť může obsahovat dědickou substituci, tzn. může určit náhradníka dědice, nebo svěřenecké nástupnictví (například dědictví přechází po smrti dědice na dědice následného).

8 2. Dědění ze závěti (testament):
DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze závěti (testament): závěť může sepsat osoba starší 15ti let (notářský zápis), písemně vlastní rukou, beze svědků, vlastnoručně podepsaná (holografická), písemně, například na pc, vlastnoručně podepsaná, dva svědci (alografická), písemně u notáře = veřejná listina, výjimečně ústně = živelné pohromy, válka apod. může obsahovat vedlejší doložky, například příkazy, vykonavatele závěti apod.

9 DĚDICKÉ PRÁVO 2. Dědění ze zákona:
Dědictví přechází na osoby určené v zákoně. Ti jsou rozděleni do skupin v závislosti na příbuzenském vztahu k zůstaviteli. Pořadí skupin je závazné. 1. dědická skupina: děti = manželské, nemanželské (ne nevlastní, například vyženěné), můžou být výlučným dědicem, pozůstalý manžel, nemůže být výlučným dědicem. 2. dědická skupina: pozůstalý manžel, registrovaný partner = můžou být výlučným dědicem, zůstavitelovi rodiče, spolužijící osoby, například druh, nemůžou být výlučným dědicem.

10 DĚDICKÉ PRÁVO 3. dědická skupina: sourozenci = i samostatně,
spolužijící osoby. 4. dědická skupina: prarodiče = z obou stran. 5. dědická skupina: prarodiče rodičů. 6. dědická skupina: děti dětí sourozenců a děti prarodičů.

11 DĚDICKÉ PRÁVO Nepominutelný dědic:
těmto dědicům nelze zkrátit jejich povinný podíl, kterým jim ze zákona náleží, jedná se o děti zůstavitel, nebo jejich potomky, nezletilým přísluší minimálně ¾ jejich dědického podílu, zletilým minimálně ¼, nemají nárok na pozůstalost, ale jen na peněžní částku.

12 Vydědění nepominutelného dědice, který:
DĚDICKÉ PRÁVO Vydědění nepominutelného dědice, který: mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by měl, byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, vede trvale nezřízený život.

13 Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!
DĚDICKÉ PRÁVO Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi! Pokuste se zamyslet, proč mají jednotlivé dědické podíly přednost před druhými (výhody a nevýhody). Uveďte jakým způsobem lze sepsat závěť, pokuste se vytvořit vlastní testament. Určete, kdo jsou nepominutelní dědicové ve vaší rodině a jaký to má praktický význam. Na internetu vyhledejte pojem „akrescence“ a „reprezentace“ v dědictví. Můžete uvést na příkladu. Uveďte příklady „nové“ úpravy dědických práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu.

14 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_317_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google