Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo"— Transkript prezentace:

1 DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo
= souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelé osoby na její právní nástupce, dědice. Dědit mohou osoby: Fyzické Právnické Nabytí vlastnictví zděděného majetku potvrzuje soud.

2 DĚDICKÉ PRÁVO VLASTNICKÉ PRÁVO
Pojmy: ZŮSTAVITEL = zemřelá osoba, po které se dědí POZŮSTALOST = majetek, který zůstane po zůstaviteli VLASTNICKÉ PRÁVO PŘECHÁZÍ NA DĚDICE JIŽ V DEN SMRTI ZŮSTAVITELE Není-li žádný dědic pozůstalost připadá státu.

3 ZPŮSOBY DĚDĚNÍ MAJETKU
Majetek se dědí: Ze závěti (způsoby zřízení závěti jsou uvedeny v zákoně: Formou notářského zápisu Pořízením zůstavitele vlastnoručním napsáním a podepsáním 2. Ze zákona 3. Z závěti + ze zákona (část majetku ze závěti a část ze zákona)

4 DĚDĚNÍ MAJETKU ZE ZÁKONA
Pokud nenabývá dědictví dědic ze závěti, pak dědí ZE ZÁKONA příbuzní a blízké osoby, podle zákonem stanoveného pořadí dědických skupin. První skupina:stejným dílem manžel a zůstavitelovy děti (manželské i nemanželské). Nedědí-li některé z dětí, jeho podíl připadá jeho dětem.

5 DĚDĚNÍ MAJETKU ZE ZÁKONA
Nedědí-li potomci → Druhá skupina: dědí manžel (vždy nejméně polovinu dědictví) + zůstavitelovi rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti nejméně 1 rok před zůstavitelovou smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, ale manžel nejméně polovinu dědictví.

6 DĚDĚNÍ MAJETKU ZE ZÁKONA
Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů → Třetí skupina: dědí stejným dílem zůstavitelovy sourozenci a osoby spolužijící za stejných podmínek jako ve druhé skupině. Nedědí-li některý ze sourozenců,připadá jeho dědický podíl jeho dětem. Nedědí-li nikdo z dědiců ve třetí skupině Čtvrtá skupina: dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele, a nedědí-li žádný z nich, připadá dědictví stejným dílem jejich dětem, tj. ve vztahu k zůstaviteli jeho tetám a strýcům.

7 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI Dědí-li se ze závěti, musí:
Nezletilí potomci dostat alespoň tolik, kolik by dědili ze zákona Zletilí potomci alespoň polovinu dědického podílu ze zákona Závěť by byla neplatná, kdyby toto pravidlo nerespektovala.

8 VYDĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI Zůstavitel může své potomky vydědit ze závažných důvodů uvedených v občanském zákoníku. Důvody vydědění: Potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v nemoci nebo stáří Neprojevuje-li o zůstavitele opravdový zájem Vede-li trvale nezřízený život

9 NEOPOMENUTELNÍ DĚDICOVÉ + DĚDĚNÍ DLUHŮ S MAJETKEM
Potomci = neopomenutelní dědicové Se zděděným majetkem přejímají dědici i zůstavitelovy dluhy do výše zděděného majetku. Dědic může dědictví odmítnout, ale pouze celé. Z důvodu dědické nezpůsobilosti nedědí, kdo spáchal trestný čin proti zůstaviteli, členům jeho rodiny nebo jeho rodičům, pokud mu zůstavitel neodpustil.


Stáhnout ppt "DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google