Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo - zásady občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje stát zasahuje do práv občanů jen v případech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo - zásady občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje stát zasahuje do práv občanů jen v případech."— Transkript prezentace:

1

2 Občanské právo - zásady občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje stát zasahuje do práv občanů jen v případech zákonem dovolených a zákonem stanoveným způsobem stát zasahuje do práv občanů jen v případech zákonem dovolených a zákonem stanoveným způsobem rovnost a svoboda vůle subjektů rovnost a svoboda vůle subjektů právní jistota právní jistota

3 Věcná práva vyjadřují právo k věcem a dalším majetkovým hodnotám (absolutní i relativní) vyjadřují právo k věcem a dalším majetkovým hodnotám (absolutní i relativní) 1. věci držet – mít je u sebe 2. užívat je 3. požívat plody a užitky z věcí 4. nakládat (disponovat) s věcmi

4 Věcná práva znamenají vlastnictví vlastnictví 1. výhradní 2. podílové 3. společné jmění manželů držbu držbu 1. oprávněnou – v dobré víře 2. neoprávněnou práva k cizím věcem práva k cizím věcem 1. zástava 2. zadržení 3. věcná břemena

5 Závazkové právo realizace práva v soukromém právu realizace práva v soukromém právu vztahy mezi subjekty – svoboda vůle vztahy mezi subjekty – svoboda vůle vzájemnost práv a povinností vzájemnost práv a povinností 1. oprávněný žádá splnění povinnosti 2. povinný je musí splnit 3. objektivní odpovědnost za nesplnění povinností (nezkoumá se zavinění)

6 Vznik a změna závazků smlouva – dohoda subjektů smlouva – dohoda subjektů ze zákona – porušení právní povinnosti (např. povinnost platit úrok z prodlení nebo penále) ze zákona – porušení právní povinnosti (např. povinnost platit úrok z prodlení nebo penále) rozhodnutí – výsledek řešení sporů nebo aplikace moci výkonné rozhodnutí – výsledek řešení sporů nebo aplikace moci výkonné vždy výsledek právního úkonu vždy výsledek právního úkonu 1. projev vůle – dohoda 2. porušení povinnosti – vznik další povinnosti 3. akt aplikace práva a jeho výkon

7 Zánik závazků dvoustranný úkon dvoustranný úkon 1. dohoda 2. narovnání, započtení jednostranný úkon jednostranný úkon 1. splnění 2. výpověď 3. odstoupení od smlouvy událost událost 1. uplynutí času 2. smrt 3. nemožnost splnění

8 Zajištění závazků (vedlejší závazek) uzavírá se s hlavní smlouvou uzavírá se s hlavní smlouvou nutí povinného závazek splnit nutí povinného závazek splnit funkce zajišťovací a nahrazovací funkce zajišťovací a nahrazovací 1. smluvní pokuta 2. ručení 3. postoupení pohledávek a převod práv 4. uznání dluhu 5. srážky ze mzdy, platu, … 6. uznání dluhu 7. zástava, zadržení

9 Rodinné právo vznik a zánik manželství vznik a zánik manželství vztahy mezi manžely, příbuzní a rodina vztahy mezi manžely, příbuzní a rodina rodiče a děti, vzájemné povinnosti rodiče a děti, vzájemné povinnosti náhradní výchova dětí – osvojení, pěstounství, poručnictví a opatrovnictví náhradní výchova dětí – osvojení, pěstounství, poručnictví a opatrovnictví zásahy státu do rodinných vztahů zásahy státu do rodinných vztahů 1. soud 2. sociálně-právní ochrana dětí zásada solidarity - výživné zásada solidarity - výživné

10 Dědické právo přechod vlastnických práv na nástupce přechod vlastnických práv na nástupce předpoklady dědění předpoklady dědění 1. smrt 2. existence majetku 3. dědický titul 4. dědická způsobilost závěť – projev vůle zůstavitele závěť – projev vůle zůstavitele zákonné dědění - závěť není zákonné dědění - závěť není 1. manželka a děti 2. manželka, rodiče, spolužijící osoby 3. spolužijící osoby, sourozenci a jejich děti 4. prarodiče a jejich děti (strýcové a tety)

11 Pracovní právo závazek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem závazek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem osobní výkon práce v pracovní době za úplatu osobní výkon práce v pracovní době za úplatu speciální zákon ve vztahu k občanskému zákonu speciální zákon ve vztahu k občanskému zákonu volnost ve smlouvách nesmí nikdy omezit základní práva zaměstnance volnost ve smlouvách nesmí nikdy omezit základní práva zaměstnance zaměstnavatel nesmí přenášet rizika podnikání na zaměstnance zaměstnavatel nesmí přenášet rizika podnikání na zaměstnance zaměstnavatel nesmí postihovat zaměstnance za to, že se domáhá svých zákonných práv zaměstnavatel nesmí postihovat zaměstnance za to, že se domáhá svých zákonných práv zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci zakazuje se jakákoliv diskriminace – je vyjmenováno, co není diskriminací zakazuje se jakákoliv diskriminace – je vyjmenováno, co není diskriminací


Stáhnout ppt "Občanské právo - zásady občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje stát zasahuje do práv občanů jen v případech."

Podobné prezentace


Reklamy Google