Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědění a práva k cizím věcem Petr Machala. 1.Která listina nám garantuje právo vlastnit majetek? 2.Který zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědění a práva k cizím věcem Petr Machala. 1.Která listina nám garantuje právo vlastnit majetek? 2.Který zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a."— Transkript prezentace:

1 Dědění a práva k cizím věcem Petr Machala

2 1.Která listina nám garantuje právo vlastnit majetek? 2.Který zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob? 3.Co je to majetek? 4.Co je to vlastnictví? 5.Co je to spoluvlastnictví? 6.Co nepatří do společného jmění manželů? 7.Co všechno můžete jako vlastníci se svým majetkem udělat? 8.Jak lze nabýt vlastnictví? Co jsme si zapamatovali z minulé hodiny?

3 Dědění Znáte příběhy dědictví, která učinila dědice šťastným i nešťastným?

4 Dědění: je přechod věcných práv po zemřelé fyzické osobě zemřelá osoba = zůstavitel dědicové = nabývají dědictví smrtí zůstavitele zdědit je možno i dluhy zůstavitele

5 Rozlišujeme: a)dědění ze zákona tzv. neopominutelní dědicové - potomci a)dědění ze závěti

6 notářství ano, pouze zákonem stanovené důvody neposkytnutí pomoci, úmyslný trestný čin nezřízený život, nezájem o zůstavitele… Víte, kde se projednává dědické řízení? Kde můžete sepsat závěť? Je možné někoho vydědit?

7 Já, níže podepsaný Leopold Veselý,nar. 30.12. 1948, trvalý pobyt Mírová 15, České Budějovice, pořizuji pro případ smrti o svém majetku takto: Výlučným dědicem domu na ul. Mírová 15, České Budějovice, se zastavěnou plochou parc. č. 351/1 a zahradou parc. č. 351/2, zapsaných u katastrálního úřadu v Českých Budějovicích na LV č. 402, ustanovuji svého bratra Jaroslava Veselého, nar. 30.12. 1948, trvalý pobyt Trnová 3, Pelhřimov. V Českých Budějovicích, dne 17.7. 2010 Leopold Veselý (podpis) Jak vypadá závěť? Kdy by byla závěť neplatná?

8 Práva k cizím věcem jsou práva, která má osoba k věci, kterou vlastní někdo jiný a)věcná břemena

9 b)zástavní právo dám něco do zástavy, dokud nebude splněn závazek c)zadržovací právo věřitel do doby splnění dluhu zadrží určitou věc

10 vlastník může předmět vlastnictví v mezích zákona užívat požívat jeho plody a užitky libovolně s ním nakládat neseme i odpovědnost za škodu Jak je to s odpovědností vlastníka?

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dědění a práva k cizím věcem Petr Machala. 1.Která listina nám garantuje právo vlastnit majetek? 2.Který zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a."

Podobné prezentace


Reklamy Google