Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura daní v ČR. Soustava daní v ČR Struktura příjmů státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura daní v ČR. Soustava daní v ČR Struktura příjmů státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Struktura daní v ČR

2 Soustava daní v ČR

3 Struktura příjmů státního rozpočtu

4 Daně z příjmů • upraveny zákonem o dani z příjmů - daň z příjmů fyzických osob - daň z příjmů právnických osob • předmětem daně je důchod (příjem)

5 Poplatník x plátce daně • Poplatník daně – FO nebo PO, která nese daňové břemeno a její příjmy či jiné úkony jsou přímo podrobeny dani (například poplatník daně z příjmu fyzických osob). • Plátcem daně – FO nebo PO, která daň vypočítá, vybere a odvede státu pod vlastní majetkovou odpovědností. Jedná se o daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Plátce je pouze prostředník při výběru daně (např. plátcem daně z přidané hodnoty je podnikatelský subjekt a poplatníkem daně je občan spotřebitel, který zaplatí DPH v ceně výrobku nebo služby).

6 Z hlediska možnosti uplatnit daň jako výdajovou položku snižující základ daně rozlišujeme: • zaplacená daň silniční, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí tvoří pro podnikatelský subjekt položku snižující základ daně (daňový výdaj), • ostatní daně nelze uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

7 Majetkové daně • daň z nemovitostí • daň silniční • daň dědická • daň darovací • daň z převodu nemovitostí

8 Daň z nemovitostí • daň z pozemků  předmětem daně je majetek (pozemek)  subjektem daně je vlastník  sazba u některých pozemků pevná, u některých procentní  koeficient dle velikosti obce • daň ze staveb  předmětem daně je stavba, subjektem daně vlastník  základem je výměra půdorysu nadzemní části  sazba pevná a diferencovaná dle typu stavby od 1 Kč do 10 Kč za m 2  koeficient dle velikosti obce

9 Daň silniční • předmětem daně je vozidlo sloužící k podnikatelské činnosti • poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, • základem daně je  zdvihový objem válců u osobních automobilů,  součet povolených zatížení náprav u návěsů,  celková hmotnost a počet náprav u ostatních vozidel. • sazba je pevná a diferencovaná od 1200 Kč do 46200 Kč

10 Daň dědická • poplatníkem je dědic • předmětem daně je nabytí majetku děděním • základem daně je cena nabytého majetku

11 Daň darovací • poplatníkem daně je nabyvatel, dárce ručitelem; při darování do ciziny je poplatníkem dárce • předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele • základem daně je cena majetku

12 Sazba daně dědické a darovací •osoby jsou rozděleny do skupin podle příbuzenského vztahu •sazba je procentní progresivní, diferencovaná podle těchto skupin Definovány skupiny: 1.skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé 2.skupina – většina příbuzných taxativně vyjmenovaných + osoby žijící ve společné domácnosti 3.skupina – ostatní FO a PO •darovací daň: 1. sk. od 1 do 5 %, 2. skupina od 3 do 12 %, 3. skupina od 7 do 40 % •dědická daň: 1. sk. osvobozeno, ostatní polovina sazby daně darovací

13 Daň z převodu nemovitostí • poplatníkem je převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem; při výměně platí oba společně a nerozdílně; • předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemene • základem je cena nemovitosti zjištěná vyhláškou, případně cena sjednaná, je-li vyšší • sazba daně je jednotná procentní 4 %

14 Daň z přidané hodnoty • všeobecná daň ze spotřeby • dani podléhají podnikající FO a PO • plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) • předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění • odpočet na vstupu • dva druhy sazeb (základní a snížená)

15 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky • Daň z uhlovodíkových paliv a maziv • Daň z lihu • Daň z piva • Daň z vína • Daň z tabákových výrobků

16 Ekologické daně • V souladu s podmínkami členství ČR v EU vznikla k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny (sazba daně činí 28,30 Kč/MWh), ze zemního plynu (konečný spotřebitel zaplatí daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh, zároveň je osvobozen od daně zemní plyn určený k vytápění v domácnostech) a z pevných paliv (sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku). • Kromě daně z plynu jsou plátci daně dodavatelé (daň vkomponovali do ceny svých produktů).


Stáhnout ppt "Struktura daní v ČR. Soustava daní v ČR Struktura příjmů státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google