Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÝ SYSTÉM České republiky. Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí Daňový systém České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÝ SYSTÉM České republiky. Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí Daňový systém České."— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÝ SYSTÉM České republiky

2 Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí Nejvíce se samozřejmě podobá systémům jiných evropských zemí Nejvíce se samozřejmě podobá systémům jiných evropských zemí Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z přímých a nepřímých daní Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z přímých a nepřímých daní

3 Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z převodu nemovitosti Daň z převodu nemovitosti Silniční daň Silniční daň Dědické a darovací daně Dědické a darovací daně Řada správních a místních poplatků Řada správních a místních poplatků

4 Daň z příjmu fyzických osob Má jednotnou sazbu ve výši 15 % Má jednotnou sazbu ve výši 15 % Vypočítává se ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část a odčitatelné položky Vypočítává se ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část a odčitatelné položky Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmu Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmu Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev (např. základní slevu, slevu na manželku atd.) Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev (např. základní slevu, slevu na manželku atd.) Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15% srážkovou daní Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15% srážkovou daní

5 Daň z příjmu právnických osob Je stanovena ve výši 21 % Je stanovena ve výši 21 % Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně ve výši 5 % Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně ve výši 5 % Právnické osoby platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů Právnické osoby platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním a doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety (v závislosti na typu majetku) Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním a doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety (v závislosti na typu majetku) V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté daňové prázdniny V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté daňové prázdniny Od roku 2003 do současnosti dochází k postupnému snižování daňové sazby Od roku 2003 do současnosti dochází k postupnému snižování daňové sazby

6 Daň z nemovitosti Jsou jí zatíženy pozemky a budovy Jsou jí zatíženy pozemky a budovy V případě pozemků je základem daně buď výměra nebo cena pozemku, sazba daně závisí na způsobu využití pozemku a pro výpočet daně je rovněž podstatný koeficient, který se odvíjí od umístění pozemku V případě pozemků je základem daně buď výměra nebo cena pozemku, sazba daně závisí na způsobu využití pozemku a pro výpočet daně je rovněž podstatný koeficient, který se odvíjí od umístění pozemku V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, sazba závisí na užití stavby a podstatný je opět koeficient odvozený od lokalizace stavby V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, sazba závisí na užití stavby a podstatný je opět koeficient odvozený od lokalizace stavby Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

7 Daň z převodu nemovitosti Sazba daně je stanovena ve výši 3 % Sazba daně je stanovena ve výši 3 % Daňovým základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena Daňovým základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena Daňový základ určuje vždy ta vyšší ze dvou cen Daňový základ určuje vždy ta vyšší ze dvou cen Daň platí převodce (prodávající) Daň platí převodce (prodávající)

8 Silniční daň Jsou jí zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání Jsou jí zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozena Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozena Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla V případě nákladních vozidel závisí výše daně na počtu náprav a celkové hmotnosti V případě nákladních vozidel závisí výše daně na počtu náprav a celkové hmotnosti Je stanoven také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na to, zda jsou užívána pro účely podnikání nebo pro osobní potřebu Je stanoven také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na to, zda jsou užívána pro účely podnikání nebo pro osobní potřebu

9 Dědické a darovací daně Sazby se pohybují od 1 do 40 % Sazby se pohybují od 1 do 40 % Jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (tzn.dědicem nebo obdarovaným) Jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (tzn.dědicem nebo obdarovaným) Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají

10 Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Povinnost registrace Povinnost registrace Spotřební daň Spotřební daň Cla Cla Ostatní nepřímé daně Ostatní nepřímé daně

11 Daň z přidané hodnoty Je harmonizována s příslušnými předpisy EU Je harmonizována s příslušnými předpisy EU Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu Základní sazba daně je stanovena ve výši 19 % a podléhá jí většina zboží a služeb Základní sazba daně je stanovena ve výši 19 % a podléhá jí většina zboží a služeb Snížená sazba je stanovena ve výši 9 % a jsou do ní zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla Snížená sazba je stanovena ve výši 9 % a jsou do ní zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla

12 Povinnost registrace Je stanovena osobám, jejichž roční obrat přesáhl 1 milion Kč Je stanovena osobám, jejichž roční obrat přesáhl 1 milion Kč Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně Finanční služby jsou od daně osvobozeny Finanční služby jsou od daně osvobozeny Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 dní po dovozu, je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení zdaňovacího období Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 dní po dovozu, je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení zdaňovacího období

13 Spotřební daň Je harmonizována s příslušnými předpisy EU Je harmonizována s příslušnými předpisy EU Podléhají jí minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky Podléhají jí minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny) Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny) Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu (když opustí registrovaný daňový sklad) Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu (když opustí registrovaný daňový sklad) Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek

14 Cla Jsou regulována celním kodexem EU Jsou regulována celním kodexem EU Sazby jsou stanoveny společným celním sazebníkem Sazby jsou stanoveny společným celním sazebníkem Ostatní nepřímé daně Zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za odpad

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "DAŇOVÝ SYSTÉM České republiky. Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí Daňový systém České."

Podobné prezentace


Reklamy Google