Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura daní v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura daní v ČR."— Transkript prezentace:

1 Struktura daní v ČR

2 Soustava daní v ČR Nedaňové příjmy: nejsou v nich poplatky, ty stojí zvlášť

3 Struktura a velikost příjmů z daní do státního rozpočtu
Celkové příjmy cca 600 mld Kč

4 Daně z příjmů upraveny zákonem o dani z příjmů Zákon členěn na:
daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob Společná ustanovení. předmětem daně je důchod (příjem)

5 Poplatník x plátce daně
Poplatník daně – FO nebo PO, která nese daňové břemeno a její příjmy či jiné úkony jsou přímo podrobeny dani (například poplatník daně z příjmu fyzických osob). Plátcem daně – FO nebo PO, která daň vypočítá, vybere a odvede státu pod vlastní majetkovou odpovědností. Jedná se o daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Plátce je pouze prostředník při výběru daně (např. plátcem daně z přidané hodnoty je podnikatelský subjekt a poplatníkem daně je občan spotřebitel, který zaplatí DPH v ceně výrobku nebo služby).

6 Z hlediska možnosti uplatnit daň jako výdajovou položku snižující základ daně rozlišujeme:
zaplacená daň silniční, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí tvoří pro podnikatelský subjekt položku snižující základ daně (daňový výdaj), ostatní daně nelze uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

7 Majetkové daně daň z nemovitostí daň silniční daň dědická daň darovací
daň z převodu nemovitostí

8 Daň z přidané hodnoty všeobecná daň ze spotřeby
plátcem jsou podnikající FO a PO osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění odpočet daně zaplacené na vstupu dva druhy sazeb (základní a snížená) obratový test – Kč za 3 po sobě jdoucí měsíce, bude se snižovat zdanitelná plnění – dodání zboží, převod nemovitosti či poskytování služeb (typicky u převodu nemovitosti se zaplatí DPPO, DPH, DzPN) při podnikatelské činnosti sazby – základní u zboží, snížená u služeb (výjimky na obě strany), tendence ke sbližování sazeb, nicméně zůstanou dvě

9 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci
předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky Daň z uhlovodíkových paliv a maziv Daň z lihu Daň z piva Daň z vína Daň z tabákových výrobků


Stáhnout ppt "Struktura daní v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google