Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby Postupné (nikoli jednorázové) zdanění  srovnej: např. daň z obratu, spotřební daně Významný daňový výnos (růstový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby Postupné (nikoli jednorázové) zdanění  srovnej: např. daň z obratu, spotřební daně Významný daňový výnos (růstový."— Transkript prezentace:

1 DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby Postupné (nikoli jednorázové) zdanění  srovnej: např. daň z obratu, spotřební daně Významný daňový výnos (růstový trend) Sdílená daň  rozpočtové určení SR KR MR

2 Předmět DPH „Plnění“  Zdanitelné (→ daň)  Osvobozené (→ nulová daň na výstupu)  Zahraniční (→ nulová daň a odpočet) „Zdanitelné plnění“  dodání zboží a převod nemovitosti  poskytnutí služby včetně převodu majetkových práv

3 Konstrukční schéma DPH + DPH na výstupu (z prodejů) - DPH na vstupu (z pořízení) _______________ A) „vlastní daňová povinnost“  kladný výsledek  povinnost odvést DPH B) „nadměrný odpočet“  záporný výsledek  nárok na přeplatek DPH

4 Subjekt DPH osoba povinná platit daň  spotřebitel (poplatník)  nesmí odmítnout daň jako součást ceny osoba povinná k dani  osoba registrovaná k DPH v zahraničí (nerezident)  plátce DPH (registrován v ČR, rezident)  osoba osvobozená od povinnosti uplatnit daň

5 Plátci DPH Osoby, které překročili daňový obrat  1 mil. Kč v 12 po sobě jdoucích měsících nebo  dobrovolní plátci s obratem pod limit;  pouze za zdanitelná a s nárokem na odpočet osvobozená plnění Osoby pořizující zboží určené pro ČR v třetí zemi (dovoz) Osoby pořizující zboží z EU nad limit  v ČR > 326000 Kč kumulovaně za rok  U zásilkového prodeje > 1140000 Kč

6 Osvobozená plnění 1 Bez nároku na odpočet: (osvobozují se plnění nevhodná ke zdanění)  poštovní služby  vysílání R a TV  finanční činnosti  pojišťovací činnosti  převod a nájem nemovitostí  výchova a vzdělání  zdravotnické služby a zboží  sociální pomoc  loterie a hry

7 Osvobozená plnění 2 S nárokem na odpočet: (zabraňuje dvojímu zdanění mezi dvěma DS)  dodání zboží do EU  pořízení zboží z EU  vývoz zboží do ne-EU  poskytnutí služby do ne-EU  přeprava a služby při dovozu a vývozu zboží  přeprava osob do zahraničí

8 Intrakomunitární plnění Princip země původu  Místo plnění v EU (např. BRD)  DPH na výstupu – v téže zemi EU (BRD) platí pro konečné spotřebitele – neplátce DPH Princip země určení  Místo plnění v EU (BRD)  DPH na výstupu – v zemi příjemce plnění (ČR)  Odpočet DPH na vstupu platí pro plátce registrované k DPH v EU platí i pro neplátce s nadlimitním pořízením a tak vzniklou registrační povinností k DPH Pouze jedna DPH za plnění!

9 Základ daně Cena zdanitelného plnění bez DPH  vše, co příjemce za plnění obdrží  zpravidla fakturovaná cena bez DPH Při dovozu zboží z ne-EU  cena bez DPH fakturovaná ze zahraničí v Kč  výdaje v zahraničí v souvislosti z dovozem pojistné na hranici dopravné na hranici (celkem „celní hodnota“)  clo a poplatky při dovozu  spotřební daň (jde-li o vybraný výrobek)

10 Sazby DPH Základní sazba: 19%  zboží neuvedeného v příloze č.1  služby neuvedené v příloze č. 2 Snížená sazba 9%  zboží v příloze č. 1  služby v příloze č. 2  teplo a chlad  stavební práce a materiál u stavby obytných domů (na základě výjimky EU)

11 Odlišné základy a výpočet Základ DPH v ceně včetně DPH  cena stanovena podle zákona o oceňování  D = C x k, kde k = 0.19 / 1,19 (pro základní sazbu) - „výpočet DPH shora“ Finanční pronájem  dílčí plnění dle splátkového kalendáře  sazba dle předmětu pronájmu Použité zboží  Základem je marže (rozdíl nákupní a prodejní ceny) snížená o DPH z marže.

12 DPH a nájem Pozemky, stavby, byty  osvobozeno bez nároku na odpočet  osvobození i pro finanční leasing  výjimky krátkodobý nájem do 48 hodin nájem míst k parkování vozidel  Plátce – poskytovatel nájmu – může zvolit režim bez osvobození. Movité zboží  sazba dle zboží

13 DZ v bazarech Stanovení ZD: + prodejní cena - výkupní cena --------------------- marže bazaru - DPH z marže --------------------- ZD Sazba – dle sazby pro zboží

14 Nárok na odpočet Podmínky:  uplatňuje plátce na plnění od plátce  prokazatelnost (daňový doklad)  plnění na vstupu je použito ke zdanitelnému plnění na výstupu (+ osvobození s nárokem)  plnění na vstupu není použito na osvobozené plnění bez nároku na odpočet Zákaz odpočtu:  použití plnění pro reprezentaci  pořízení osobního automobilu obchodníci s automobily a leasingová společnost (finanční leasing) má nárok!

15 Krácení nároku na odpočet Nárok na odpočet je vázán na plnění na výstupu s nárokem na odpočet Mix plnění na výstupu s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet vede ke krácení nároku  podle poměru nárokových a nenárokových zdanitelných a osvobozených plnění na výstupu

16 Koeficient krácení nároku na odpočet V případě, že na výstupu má plátce kombinaci zdanitelných plnění s nárokem i bez nároku na odpočet. Koeficient krácení: k=A/B  Čitatel A součet plnění na výstupu s nárokem na odpočet v cenách bez DPH  Jmenovatel B čitatel + plnění osvobozená bez nároku na odpočet  Při k  0,95 a k  0,05 je nárok 100% a 0%.


Stáhnout ppt "DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby Postupné (nikoli jednorázové) zdanění  srovnej: např. daň z obratu, spotřební daně Významný daňový výnos (růstový."

Podobné prezentace


Reklamy Google