Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A7 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A7 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření listopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A7 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření listopad 2012 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět DANĚ Klíčová slova přidaná hodnota, daň na vstupu a výstupu, daňová povinnost, nadměrný odpočet, osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, dobrovolná a povinná registrace k DPH, zdanitelná plnění, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, daňový doklad, samovyměření DPH, souhrnné hlášení, hlášení Instrastat Anotace Cíl: studenti se orientují v DPH Prezentace slouží k výkladu se záměrem upevnit a prohloubit znalost základních pojmů v oblasti daně z přidané hodnoty

2

3 Princip přidané hodnoty PH lze vyjádřit jako rozdíl mezi prodejní cenou a součtem cen všech vstupů velikost přidané hodnoty není předem známá, závisí na ceně vstupů a výstupů, která se vyvíjí na trhu na základě nabídky a poptávky Cena vstupů PŘIDANÁ HODNOTA Cena výstupů mzdy + zisk

4 Podstata DPH nepřímá daň z prodeje výrobků a služeb nevstupuje do nákladů a výnosů plátců DPH podniky pouze zprostředkovávají odvod DPH do SR prostřednictvím FÚ

5 DAŇ NA VSTUPU DAŇ NA VÝSTUPU rozdíl daňová povinnost VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST NADMĚRNÝ ODPOČET DPH na výstupu  DPH na vstupuDPH na vstupu  DPH na výstupu

6 Daňové subjekty poplatník daně osoba povinná k dani, ekonomická činnost osoba identifikovaná k dani plátce daně

7 Registrace k DPH dobrovolná povinná překročení obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců je obvyklým důvodem pro vznik plátcovství, v současné době je tato hranice 1 mil. Kč podnikání na základě smlouvy o sdružení pořízení zboží z EU za více než 326 000 Kč pořízení zboží z EU podléhající spotřební dani ostatní případy vymezuje § 94 ZDPH zrušení registrace

8 Zdroj: Osvědčení. http://www.ceps-as.cz/cs/ceps/dokumenty/osvedceni-dph.html/ (accessed Jan 01, 2013).http://www.ceps-as.cz/cs/ceps/dokumenty/osvedceni-dph.html/

9 USKUTEČNĚNÁ PLNĚNÍ ZDANITELNÁOSVOBOZENÁ předmět daně s nárokem na odpočet bez nároku na odpočet Dodání zboží Převod nemovitostí Poskytování služeb Pořízení zboží z EU Dovoz zboží z třetích zemí Dodání zboží do EU osobě registrované k dani Vývoz zboží na území třetí země … Poštovní služby Rozhlasové a televizní vysílání Finanční a pojišťovací činnosti Výchova a vzdělávání Zdravotní služby Sociální pomoc, … § 2§ 63§ 51

10 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně plátce přijaté zdanitelné plnění použije v rámci ekonomických činností pro účely uskutečňování zdanitelných plnění nebo osvobozených plnění s nárokem na odpočet použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění současně pro jiné účely je oprávněn uplatit nárok na odpočet daně v částečné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti nárok na odpočet nevzniká u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci Pozn.: Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky

11 Daňové doklady vystavení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty uchování nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období

12 Druhy daňových dokladů běžný daňový doklad (např. faktura)zjednodušený daňový doklad (např. paragon)splátkový kalendář, platební kalendářdoklad o zaplacení (např. jízdenka)doklad o použití daň. dokl. při dovozu a vývozu je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu opravný daňový doklad

13 Zdroj: http://www.fakturaonline.cz/faktura_vzor.pdf (accessed Jan 01, 2013).http://www.fakturaonline.cz/faktura_vzor.pdf

14 Zdroj: http://www.ucto2000.cz/UCTOINFO/pk1033.htm (accessed Jan 01, 2013).http://www.ucto2000.cz/UCTOINFO/pk1033.htm Doklad o použití vystavuje plátce, který použije majetek nebo poskytne službu pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností např. darování nebo osobní spotřeba

15 Historický vývoj sazeb DPH ObdobíZákladní sazbaSnížená sazba 01.01.1993 31.12.1994 23 %5 % 01.01.1995 30.04.2004 22 %5 % 01.05.2004 31.12.2007 19 %5 % 01.01.2008 31.12.2009 19 %9 % 01.01.2010 31.12.2011 20 %10 % 01.01.2012 31.12.2012 20 %14 % Zdroj: http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/ (accessed Jan 01, 2013). (accessed Jan 01, 2013).http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/

16 Zdroj: http://www.kodap.cz/cz/prehledy/sazby-dph-v-evrope.html (accessed Jan 01, 2013).http://www.kodap.cz/cz/prehledy/sazby-dph-v-evrope.html

17 Základ daně CENA (při dovozu CELNÍ HODNOTA)+ clo, poplatky+ spotřební daně, ekologické daně + vedlejší výdaje, při poskytnutí služby i materiál - slevy

18 Výpočet daně ZDOLA ZD = C bez DPH DPH = ZD * sazba/100 SHORA ZD = C vč. DPH DPH = ZD * koeficient Vypočtená daň se zaokrouhluje ne celé Kč nebo se uvádí v haléřích

19 Zdroj: http://www.uctovani.net/vypocet-zakladu-dane-z-pridane-hodnoty.php (accessed Jan 01, 2013).http://www.uctovani.net/vypocet-zakladu-dane-z-pridane-hodnoty.php

20 DPH při plnění mimo ČR uskutečněná dodání zboží do EU a jeho vývoz do třetích zemí je od DPH osvobozeno přijatá při pořízení zboží se uplatňuje princip REVERSE CHARGE (opačné uplatnění daně) samovyměření daně kupujícím Pozn.: předpokládáme dodávku mezi plátci DPH

21 Ověřování DIČ plátců DPH na serveru Evropské komise

22 Vrácení DPH dle Směrnice Rady 2008/9/ES. Při pracovních cestách do zahraničí a při zahraničních nákupech platíme zahraniční DPH, která je obsažena v cenách zboží a služeb. Při častých zahraničních cestách tvoří DPH nemalou část výdajů. Současná evropská legislativa umožňuje požádat o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU. Žadatel o vrácení DPH musí splňovat následující kritéria je registrován jako plátce DPH ve svém domovském členském státě není registrován k DPH ve státě, ve kterém žádá o vrácení v dané zemi nepodniká, nemá v ní sídlo ani provozovnu nebo pobočku Požadavek na vratku DPH lze nárokovat zejména za tyto položky pohonné hmoty, mýtné, jízdné, parkovné ubytování, stravné zboží a materiál, které jsou v dané zemi spotřebovány účast na veletrzích a výstavách

23 Zdaňovací období 2 000 000,-- 10 000 000,-- čtvrtletíměsíc volba

24 Správa DPH v tuzemsku daňové přiznání se předkládá do 25 dnů po skončení zdaňovacího období daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání DAP nadměrný odpočet je správcem daně vrácen do 30 dnů od podání DAP plátce daně je povinen vést záznamní evidenci při dodání zboží do EU plátce daně podává SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ při dodání nebo pořízení zboží v rámci EU za více než 8 000 000 Kč plátce daně podává HLÁŠENÍ INTRASTAT

25

26 Na závěr ověříme si spolu znalost zopakovaných základních pojmů vytvořte pracovní skupiny a řešte zadání úloh – pracovní list PL_DPH diskuse nad správným řešením odevzdejte pracovní list k hodnocení

27 Literatura Klínský, P., Műnch, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 2011. Eduko nakladatelství, s. r. o. Praha. 232 s. ISBN: 978-80-87204-48-1 Novotný, Z., Dyčková, J., Prášková, N. PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3 - Daňová soustava ČR. 2010. Obchodní akademie. Břeclav. 232 s. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoy Internet: http://www.kodap.cz/cz/aktuality/vraceni-dph-od-roku- 2010.html (accessed Jan 01, 2013). http://cds2005.mfcr.cz/tiskopisy/pdf/5521_2.pdf (accessed Jan 01, 2013). http://www.kodap.cz/cz/aktuality/vraceni-dph-od-roku- 2010.html http://cds2005.mfcr.cz/tiskopisy/pdf/5521_2.pdf


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A7 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google