Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty II Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty II Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty II Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306 Datum vytvoření: 06. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z přidané hodnoty (samovyměření daně - reverse charge, zdaňovací období u DPH, souhrnné hlášení, systém Intrastat ) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou otázky (odpovědi jsou klikabilní) a příklady na opakování základních pojmů, dále jsou zde na ukázku vzor daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení k DPH a výkazy Intrastat. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

4 DPH při dodávkách v rámci EU  daň se vybírá v tom státě, kde se zboží spotřebuje  dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od daně stejně jak vývoz  daň se vybírá podle principu reverse charge (opačné uplatnění daně) takto: a) prodávající účtuje kupujícímu cenu bez DPH b) kupující k ceně zboží připočítá daň jak na vstupu, tak i na výstupu (v místní sazbě) Jedná se o tzv. samovyměření daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

5 Samovyměření daně  kupující k ceně zboží připočítá daň na vstupu  pokud má příjemce nárok na odpočet daně (je plátce daně), neplatí v období, kdy se dodávka realizovala, žádné DPH  až se pořízené zboží prodá, připočte k ceně daň výstupu (v místní sazbě) a teprve tehdy mu vznikne povinnost odvést daň VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

6 DPH při dodávkách mimo EU  vývoz je od DPH osvobozen, v zemi určení se DPH vybírá podle místní sazby a podle místních zákonů  při dovozu se DPH uplatňuje stejně, jako bychom pořizovali zboží z EU, uplatníme tedy daň na vstupu i na výstupu, takže v období, kdy zboží dovezeme, je daňová povinnost rovna 0. Příklad: Vyvezeme-li zboží na Ukrajinu za 20 000 EUR, je to cena bez DPH. Teprve na Ukrajině ukrajinský kupující vypočte DPH z celní hodnoty a uvede ji v přiznání pro ukrajinský finanční úřad. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

7 Zdaňovací období u DPH Zdaňovací období u DPH je: - čtvrtletní – pokud roční obrat plátce nepřesahuje 10 milionu Kč - měsíční – pokud roční obrat plátce přesahuje 10 milionu Kč Termín podání daňového přiznání a platby daně je stanoven na 25. den po skončení zdaňovacího období. Příklad: Firma Medicam je měsíčním plátcem daně. Řádné přiznání za leden musí podat nejpozději do 25. února a do tohoto dne musí také daň zaplatit. Pokud by firma Medicam byla čtvrtletním plátcem daně, přiznání k dani podává např. za 1. čtvrtletí k 25. dubnu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

8 Souhrnné hlášení  podává ho plátce daně z přidané hodnoty, který dodává do EU zboží, nebo poskytuje službu  souhrnné hlášení obsahuje informace o celkové výši těchto obchodů  v souhrnném hlášení plátce uvádí přehled všech odběratelů (plátců) EU, se kterými obchodoval a celkovou hodnotu těchto obchodů  hlášení se podává do 25. dne následujícího měsíce  pokud se jedná o pořízení zboží nebo služby z EU, souhrnné hlášení se nepodává. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

9 Intrastat  statistický systém, který sleduje pohyb zboží v EU  hlášení se podává, pokud hodnota obchodů přesáhne stanovenou výši Hlášení pro Intrastat podává plátce pokud: dodá do EU zboží za více než 8 milionu Kč ročně pokud pořídí zboží za více než 8 milionu Kč ročně Výkaz se odevzdává měsíčně. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

10 Přiznání k dani z přidané hodnoty VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

11 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

12 Výkazy Intrastat VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

13 Otázky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306 1. Co je to reverse charge? opačné uplatnění daně – samovyměření daně 2. Jaká mohou být zdaňovací období u daně z přidané hodnoty? měsíční (obrat přesáhne 10 mil. Kč) nebo čtvrtletní (méně jak 10 mil. Kč) 3. Co je to Intrastat? statistický systém, který sleduje pohyb zboží v EU 4. Jaký je termín podání daňového přiznání k DPH? termín je stanoven na 25. den po skončení zdaňovacího období

14 Příklad Suvitas, s.r.o. (plátce daně) přijala a vydala v dubnu tyto faktury: nákup zboží v tuzemsku, cena bez DPH 550.000Kč nákup materiálu z Polska, cena bez DPH 340.000Kč prodej zboží do Rakouska, cena bez DPH 180.000Kč nákup zboží z Francie, cena bez DPH 290.000Kč prodej zboží v tuzemsku 670.000Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

15 Příklad Vypočítejte: a) DPH u jednotlivých položek b) Vyčíslete daň na vstupu c) Vyčíslete daň na výstupu d) Zjistěte daňovou povinnost či nárok na odpočet daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

16 Příklad - řešení VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306 Daň na vstupuDaň na výstupu 1) 550 000 x 0,21 = 115 500 Kč 2) 340 000 x 0,21 = 71 400 Kč 340 000 x 0,21 = 71 400 Kč 3) 0 Kč0 Kč 4) 290 000 x 0,21 = 60 900 Kč290 000 x 0,21 = 60 900 Kč 5) 0 Kč670 000 x 0,21 = 140 700 Kč

17 Příklad - řešení a) DPH u jednotlivých položek – viz. tabulka výše b) Vyčíslete daň na vstupu – 247 800 Kč c) Vyčíslete daň na výstupu – 273 000 Kč d) Zjistěte daňovou povinnost či nárok na odpočet daně DPH výstup – DPH vstup = 273 000 – 247 800 = 25 200 Kč Firmě Suvitas, s.r.o. vznikne daňová povinnost ve výši 25 200 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306

18 Zdroje VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1306 KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978- 80-87204-61-0. Http://www.financnisprava.cz. [online]. [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5401_18.pdf http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5401_18.pdf Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/sablony/s9-souhrnne-hlaseni-dph.aspx http://business.center.cz/business/sablony/s9-souhrnne-hlaseni-dph.aspx Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-06]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/sablony/s90-intrastat.aspx http://business.center.cz/business/sablony/s90-intrastat.aspx


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty II Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google