Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z přidané hodnoty (daň na vstupu, daň na výstupu, nadměrný odpočet, plátce, předmět daně, poplatník, plátce, neplátce DPH, sazby daně) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou otázky a příklady na opakování základních pojmů. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

4 Daň z přidané hodnoty  daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně materiálu, zboží a služeb.  výrobce nebo prodejce DPH ji připočítává k ceně výrobků (služeb) a zákazník ji zaplatí společně s cenou.  plátci DPH mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku či službách.  DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu (finančnímu úřadu). VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

5 Daň na vstupu a na výstupu Daň na vstupu (DPH při nákupu) podnik, který nakupuje určité výrobky či služby, platí v ceně daň na vstupu, plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu. Daň na výstupu (DPH při prodeji) při prodeji výrobků, zboží a poskytovaných služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH jedná se o daň na výstupu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

6 Daňová povinnost, nadměrný odpočet  porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (povinnost přiznat daň) zjistíme celkovou výši buď daňového závazku (tzv. daňová povinnost), nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet). Daňová povinnost = DPH na výstupu – DPH na vstupu DPH výstup > DPH vstup – vzniká daňová povinnost DPH výstup < DPH vstup – vzniká nadměrný odpočet VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

7 Předmět daně  předmět daně je především nákup a prodej zboží, poskytnutí služeb, koupě a prodej nemovitostí, atd.  v těchto případech musí firma připočítat daň na výstupu a má rovněž nárok na odpočet daně na vstupu.  zákon tento předmět daně obecně nazývá zdanitelné plnění.  některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny – DPH se z nich nevybírá a nelze ji odečíst na vstupu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

8 Osvobození od daně Plnění osvobozená od daně (§ 51 zákona o DPH): základní poštovní služby a dodání poštovních známek výchova a vzdělávání zdravotní služby a dodání zdravotního zboží finanční činnosti (např. směnárenská činnost) penzijní a pojišťovací činnosti sociální pomoc atd. Dále je od daně také osvobozen: - vývoz zboží a služeb - dodání zboží do členské státu EU plátcům daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

9 Plátce a poplatník DPH Plátce daně plátci jsou převážně fyzické a právnické osoby plátcem se lze stát dobrovolně nebo povinně Povinně se plátcem stane osoba, která: - překročila obrat 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců - pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč Poplatník daně všichni, kteří nakupují zboží nebo služby od plátců daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

10 Vztahy mezi plátci a neplátci DPH - neplátcem daně je především obyvatelstvo, malí živnostníci a neziskové organizace Mohou nastat tyto případy: a) nákup od neplátce daně – neplátce nepřipočítává k ceně DPH na výstupu, takže jde o konečnou částku a na druhé straně neexistuje žádná daň na vstupu b) prodej neplátci daně – jestliže plátce prodá zboží neplátci, připočte k ceně DPH na výstupu, neplátce zaplatí celou částku, ale nemůže si odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

11 Vztahy mezi plátci a neplátci DPH Prodej mezi plátci DPH:  prodávající připočte k ceně daň  kupující si odečte daň na vstupu Prodej plátcem neplátci DPH:  prodávající připočte k ceně daň  neplátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu Prodej neplátcem plátci DPH:  prodávající nepřipočítává k ceně daň  plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

12 Základ daně a sazby daně  základem daně je prodejní cena  zboží a služby se v zásadě zdaňují základní sazbou  některé druhy zboží a služeb mají sníženou sazbu  některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny Sazby daně Základní sazba – 21 % Snížená sazba – 15 % (např. u potravin včetně nápojů, vyjma alkoholu, knih, novin, zdravotnických prostředků) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

13 Dovoz zboží z třetích zemí  při dovozu zboží ze třetích zemí je základem daně součet celní hodnoty a všech položek, které dovážející hradí  celní hodnotou rozumíme cenu zboží (přepočtenou na koruny) včetně pořizovacích nákladů na hranici EU, zejména dopravu  základem daně pro výpočet DPH je celní hodnota + pořizovací náklady na území EU + clo + spotřební daň  spotřební daň a clo se připočítávají, pokud se u daného zboží vybírají VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

14 Historie sazby DPH v České republice ObdobíZákladní sazbaSnížená sazba – %5 % – %5 % – %5 % – %9 % – %10 % – %14 % – doteď21 %15 % VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

15 Sazby DPH v některých evropských zemích StátZákladní sazbaSnížená sazba Česká republika21 %15 % Dánsko25 %0 % Maďarsko27 %18 % Malta18 %5 % Německo19 %7 % Rakousko20 %10 % Slovensko20 %10 % Švédsko25 %12 % VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

16 Otázky 1. Kdy si mohu uplatnit daň na vstupu – při prodeji nebo při nákupu? při nákupu zboží a služeb 2. Co vznikne pokud DPH výstup > DPH vstup ? vznikne daňová povinnost (odvedeme daň) 3. Co je předmětem daně z přidané hodnoty? například nákup a prodej zboží, poskytnutí služeb 4. Mohou být některá plnění osvobozena od daně? ano, např. vzdělávání, zdravotní služby, finanční činnosti 5. Co se stane pokud plátce DPH nakupuje u neplátce DPH? plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

17 Příklad Společnost Lakrum, s. r. o. dováží ovoce z Ukrajiny za EUR, doprava na hranici EU činí Kč, dovozní clo činí 2%, doprava z hranic EU do Brna činí Kč, spotřební daň 0%, kur CZK/EUR 27,60. Úkol: Vypočítejte celní hodnotu, dovozní clo, základ daně a DPH VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

18 Příklad - řešení Celní hodnota = x 27, = Kč Dovozní clo = x 0,02 = Kč Základ daně = = Kč DPH = x 0,15 = Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

19 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a pro veřejnost. 13., uprav. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 152 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google