Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2              VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z přidané hodnoty (daň na vstupu, daň na výstupu, nadměrný odpočet, plátce, předmět daně, poplatník, plátce, neplátce DPH, sazby daně) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou otázky a příklady na opakování základních pojmů. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

4 Daň z přidané hodnoty daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně materiálu, zboží a služeb. výrobce nebo prodejce DPH ji připočítává k ceně výrobků (služeb) a zákazník ji zaplatí společně s cenou. plátci DPH mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku či službách. DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu (finančnímu úřadu). VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

5 Daň na vstupu a na výstupu
Daň na vstupu (DPH při nákupu) podnik, který nakupuje určité výrobky či služby, platí v ceně daň na vstupu, plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu. Daň na výstupu (DPH při prodeji) při prodeji výrobků, zboží a poskytovaných služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH jedná se o daň na výstupu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

6 Daňová povinnost, nadměrný odpočet
porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (povinnost přiznat daň) zjistíme celkovou výši buď daňového závazku (tzv. daňová povinnost), nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet). Daňová povinnost = DPH na výstupu – DPH na vstupu DPH výstup > DPH vstup – vzniká daňová povinnost DPH výstup < DPH vstup – vzniká nadměrný odpočet VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

7 Předmět daně předmět daně je především nákup a prodej zboží, poskytnutí služeb, koupě a prodej nemovitostí, atd. v těchto případech musí firma připočítat daň na výstupu a má rovněž nárok na odpočet daně na vstupu. zákon tento předmět daně obecně nazývá zdanitelné plnění. některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny – DPH se z nich nevybírá a nelze ji odečíst na vstupu. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

8 Osvobození od daně Plnění osvobozená od daně (§ 51 zákona o DPH):
základní poštovní služby a dodání poštovních známek výchova a vzdělávání zdravotní služby a dodání zdravotního zboží finanční činnosti (např. směnárenská činnost) penzijní a pojišťovací činnosti sociální pomoc atd. Dále je od daně také osvobozen: vývoz zboží a služeb dodání zboží do členské státu EU plátcům daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

9 Plátce a poplatník DPH Plátce daně Poplatník daně
plátci jsou převážně fyzické a právnické osoby plátcem se lze stát dobrovolně nebo povinně Povinně se plátcem stane osoba, která: překročila obrat 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč Poplatník daně všichni, kteří nakupují zboží nebo služby od plátců daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

10 Vztahy mezi plátci a neplátci DPH
neplátcem daně je především obyvatelstvo, malí živnostníci a neziskové organizace Mohou nastat tyto případy: nákup od neplátce daně – neplátce nepřipočítává k ceně DPH na výstupu, takže jde o konečnou částku a na druhé straně neexistuje žádná daň na vstupu prodej neplátci daně – jestliže plátce prodá zboží neplátci, připočte k ceně DPH na výstupu, neplátce zaplatí celou částku, ale nemůže si odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

11 Vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Prodej mezi plátci DPH: prodávající připočte k ceně daň kupující si odečte daň na vstupu Prodej plátcem neplátci DPH: neplátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu Prodej neplátcem plátci DPH: prodávající nepřipočítává k ceně daň plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

12 Základ daně a sazby daně
základem daně je prodejní cena zboží a služby se v zásadě zdaňují základní sazbou některé druhy zboží a služeb mají sníženou sazbu některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny Sazby daně Základní sazba – 21 % Snížená sazba – 15 % (např. u potravin včetně nápojů, vyjma alkoholu, knih, novin, zdravotnických prostředků) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

13 Dovoz zboží z třetích zemí
při dovozu zboží ze třetích zemí je základem daně součet celní hodnoty a všech položek, které dovážející hradí celní hodnotou rozumíme cenu zboží (přepočtenou na koruny) včetně pořizovacích nákladů na hranici EU, zejména dopravu základem daně pro výpočet DPH je celní hodnota + pořizovací náklady na území EU + clo + spotřební daň spotřební daň a clo se připočítávají, pokud se u daného zboží vybírají VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

14 Historie sazby DPH v České republice
Období Základní sazba Snížená sazba 23 % 5 % 22 % 19 % 9 % 20 % 10 % 14 % – doteď 21 % 15 % VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

15 Sazby DPH v některých evropských zemích
Stát Základní sazba Snížená sazba Česká republika 21 % 15 % Dánsko 25 % 0 % Maďarsko 27 % 18 % Malta 5 % Německo 19 % 7 % Rakousko 20 % 10 % Slovensko Švédsko 12 % VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

16 Otázky 1. Kdy si mohu uplatnit daň na vstupu – při prodeji nebo při nákupu? při nákupu zboží a služeb 2. Co vznikne pokud DPH výstup > DPH vstup ? vznikne daňová povinnost (odvedeme daň) 3. Co je předmětem daně z přidané hodnoty? například nákup a prodej zboží, poskytnutí služeb 4. Mohou být některá plnění osvobozena od daně? ano, např. vzdělávání, zdravotní služby, finanční činnosti 5. Co se stane pokud plátce DPH nakupuje u neplátce DPH? plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

17 Příklad Společnost Lakrum, s. r. o. dováží ovoce z Ukrajiny za EUR, doprava na hranici EU činí Kč, dovozní clo činí 2%, doprava z hranic EU do Brna činí Kč, spotřební daň 0%, kur CZK/EUR 27,60. Úkol: Vypočítejte celní hodnotu, dovozní clo, základ daně a DPH VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

18 Příklad - řešení Celní hodnota = 15 000 x 27,60 + 20 000 = 434 000 Kč
Dovozní clo = x 0,02 = Kč Základ daně = = Kč DPH = x 0,15 = Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

19 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a pro veřejnost. 13., uprav. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 152 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google