Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní činnosti. Náležitosti správních aktů kompetenční náležitosti: věcná, místní a funkční příslušnost orgánu veřejné správypříslušnost obsahové náležitosti:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní činnosti. Náležitosti správních aktů kompetenční náležitosti: věcná, místní a funkční příslušnost orgánu veřejné správypříslušnost obsahové náležitosti:"— Transkript prezentace:

1 Správní činnosti

2 Náležitosti správních aktů kompetenční náležitosti: věcná, místní a funkční příslušnost orgánu veřejné správypříslušnost obsahové náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích. Dále může obsahovat některá z vedlejších ustanovení: příkaz (př. ve stavebním povolení se stanoví podmínky užívání stavby)  časová doložka: časové omezení účinků správního aktu  podmínka: okolnost, která podmiňuje vznik nebo zánik účinků správního aktu  výhrada: správní orgán si vyhrazuje možnost v budoucnosti zasáhnout do právních vztahů založených již vydaným správním aktem formální náležitosti: Správní akt má obvykle písemnou formu( musí obsahovat označení správního orgánu,jméno a příjmení všech účastníků, číslo jednací, datum, otisk úředního razítka, jméno, přijmení, funkci, číslo a podpis úřední osoby). Jde o listinu označenou obvykle jako rozhodnutí nebo usnesení. Písemná forma není třeba jen výjimečně (např. blokové řízení procedurální náležitosti: stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řádsprávní řád

3 Správní akt Správní akt je jednostranný správní úkon (rozhodnutí), ve kterém orgán veřejné správy autoritativně a na základě zákona řeší v jednotlivém případě právní vztahy jmenovitě určených osob.orgán veřejné správy Správní akt se označuje také jako individuální správní akt. Správním aktem se v určitě věci mění, ruší nebo zakládají práva a povinnosti jmenovitě určených osob nebo povinnnosti, nebo závazně určují práva a povinnosti konkrétní osoby, popř. se rozhoduje o procesních otázkách.

4 Znaky správních aktů jednání orgánu veřejné správy nebo jiného subjektu na základě zákona jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech nepodřízených subjektů správní akt se týká konkrétní věci a konkrétní osoby adresáti jsou ve vztahu k orgánu veřejné správy v podřízeném postavení obsah správního aktu nezávisí na vůli podřízeného subjektu správní akt je pro adresáty právně závazný vynutitelný státní mocí

5 Členění správních aktů podle obsahu  materiální  procesní podle povahy právních účinků:  konstitutivní (zakládají, mění, ruší administrativněprávní vztahy )  podle trvání účinků (s neomezenými účinky, s omezenými účinky)  podle přínosu pro adresáta (k dobru k tíži adresáta)  podle účinků (pozitivní správní akt: mění pozici adresáta, negativní správní akt: pozice adresáta se nemění podle okruhu osob –  SA ad personam: řeší osobní poměry adresátů, vztahuje se výlučně k této osobě (př. udělení státního občanství, rozhodnutí o přestupku),  SA ad rem: vztahují se k adresátovi ve vztahu k určité věci, jsou závazné pro vlastníka věci i pro jeho nástupce (př. stavební povolení)

6 Normativní a individuální správní akt Normativní správní akt  Tvorba správních norem (vyhlášky, metodický doporučení, vnitřní řády Individuální správní akt  Aplikace normativního správního aktu na konkrétní individuální případ

7 Další pojmy správní aktů Vidimace (úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem) kopie Legalizace (úřední ověření podpisu) Osvědčení (potvrzení) – např. řidičský průkaz Posudek (výraz odborného názoru – odborné instituce) Stanovisko (výraz pozice správního orgánu – není právně závazný)

8 Správní delikt Správní delikt je společné označení pro veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady, tzn. přestupky, kterých se mohou dopustit pouze fyzické osoby, a tzv. jiné správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Nepočítají se mezi ně trestné činy, které projednávají soudy.veřejnoprávní deliktysprávní úřadypřestupkyfyzické osoby jiné správní deliktyprávnických osobpodnikajících fyzických osobtrestné činysoudy Současná právní úprava správních deliktů je poněkud nepřehledná a roztříštěná: zatímco přestupky jsou upraveny zvláštním zákonem o přestupcích, jiné správní delikty společnou procesní úpravu postrádají a řídí se pouze správním řádem.procesnísprávním řádem


Stáhnout ppt "Správní činnosti. Náležitosti správních aktů kompetenční náležitosti: věcná, místní a funkční příslušnost orgánu veřejné správypříslušnost obsahové náležitosti:"

Podobné prezentace


Reklamy Google