Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Ius est ars boni et aequi. Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.. FEL ČVUT v Praze PRÁVO PRO PODNIKATELE II Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Ius est ars boni et aequi. Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.. FEL ČVUT v Praze PRÁVO PRO PODNIKATELE II Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Ius est ars boni et aequi. Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.. FEL ČVUT v Praze PRÁVO PRO PODNIKATELE II Mgr. František Šejnost sejnost@fel.cvut.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do předmětu Základní zásady pro úspěšné složení zkoušky Navštěvuj přednášky Docházej na cvičení Pečlivě sleduj výuku Neosahávej souseda Neosahávej sousedku Neosahávej nikoho Ptej se na to, co nevíš Neruš, když to víš I zázraky se dějí..

3 Úvod do předmětu Doporučená literatura Doporučená literatura Ústavní právo – Karel Klíma Ústavní právo – Karel Klíma Komunitární právní řád – Denys Simon Komunitární právní řád – Denys Simon Vzory obchodních smluv – Kateřina Horáková Vzory obchodních smluv – Kateřina Horáková Základy práva – Karel Schelle a kol. Základy práva – Karel Schelle a kol. Správní řád – Josef Vedral Správní řád – Josef Vedral Autorské právo – Marie Šebelová Autorské právo – Marie Šebelová Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy – Zuzana Kleinová Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy – Zuzana Kleinová Trestní právo – Jiří Jelínek a kol. Trestní právo – Jiří Jelínek a kol.

4 Úvod do předmětu ANOTACE Obecná část I. 1.Úvod do ústavního práva. Ústavní pořádek ČR. Listina základních práv a svobod. Mezinárodní právo veřejné a soukromé, závaznost mezinárodních smluv. 2.Úvod do právního systému Evropské unie. Právní systém Evropské unie, právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánů Evropské unie. Zvláštní část I. 3.Úvod do správního práva. Základní pojmy, orgány veřejné správy a samosprávy, přímá a přenesená působnost, pravomoci správních orgánů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon státní správy.

5 Úvod do předmětu ANOTACE 4.Správní řízení. Povaha a podmínky správních rozhodnutí. Procesní postavení účastníků, opravné prostředky, výkon správních rozhodnutí. 5.Úvod do stavebního řádu. Povaha a podmínky aplikace stavebního řádu, postavení subjektů, závaznost a vykonatelnost rozhodnutí stavebních úřadů, opravné prostředky. 6.Úvod do autorského práva. Povaha a podmínky vzniku autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon práv a povinností oprávněných osob. 7.Správa autorských práv. Registrační místa, oprávnění subjektů k výkonu autorských práv.

6 Úvod do předmětu ANOTACE 8.Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv. Zvláštní část II. 9. Úvod do práva hospodářské soutěže. Principy hospodářské ochrany, subjekty soutěžního práva. Kartelové dohody. 10.Úvod do trestního práva. Základní pojmy, věcná a místní příslušnost, trestní řízení, orgány, činné v trestním řízení, presumpce neviny, procesní postavení obviněného, obžalovaného a odsouzeného, opravné prostředky, mezinárodní zatykač, extradice.

7 Úvod do předmětu ANOTACE 11. Vybrané skutkové podstaty trestných činů. Vymahatelnost práva a výkon rozhodnutí v ČR a členských zemích Evropské unie. 12.Úvod do správního soudnictví. Základní pojmy, subjekty řízení, práva a povinnosti účastníků, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. 13. Výkon rozhodnutí správního soudu. Náležitosti soudních rozhodnutí, druhy výkonu rozhodnutí, podjatost soudců, účinky ex tunc a ex nunc. 14. Mezinárodní ochrana práv a svobod. Právní úprava mezinárodních smluv, její subjekty, obsah, závaznost, specifiky členských zemí v Evropské unii.

8 Úvod do předmětu Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. Zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení P ČNR č. 2/1993 Sb. Usnesení P ČNR č. 2/1993 Sb. Zákon 347/1997 Sb. Zákon 347/1997 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 40/2006 Sb. Zákon č. 40/2006 Sb.

9 Úvod do předmětu Základní právní předpisy Základní právní předpisy Právní informační systém ASPI Právní informační systém ASPI Právní informační systém LEGSYS Právní informační systém LEGSYS Sbírka zákonů ČR Sbírka zákonů ČR Sbírka nařízení EU Sbírka nařízení EU Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Ius est ars boni et aequi. Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.. FEL ČVUT v Praze PRÁVO PRO PODNIKATELE II Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google