Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Organizační záležitosti  Účast povinná 4 neúčasti bez udání důvodu možné 4 neúčasti bez udání důvodu možné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Organizační záležitosti  Účast povinná 4 neúčasti bez udání důvodu možné 4 neúčasti bez udání důvodu možné."— Transkript prezentace:

1 Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška

2 Organizační záležitosti  Účast povinná 4 neúčasti bez udání důvodu možné 4 neúčasti bez udání důvodu možné Nemusíte se mi omlouvat Nemusíte se mi omlouvat Větší absence = seminární práce Větší absence = seminární práce  Zápočet Písemný test abcd nebo ano/ne Písemný test abcd nebo ano/ne Na posledním semináři Na posledním semináři

3 Organizační záležitosti II  Zkouška Ústní Ústní Vylosujete si 1 otázku na obchod a 1 z pracka Vylosujete si 1 otázku na obchod a 1 z pracka Seznam otázek včas zveřejním Seznam otázek včas zveřejním Příprava cca 15 minut (možnost dělat si poznámky) Příprava cca 15 minut (možnost dělat si poznámky) Po celou dobu možnost mít právní předpisy (nekomentované!) Po celou dobu možnost mít právní předpisy (nekomentované!) Bude předtermín, zřejmě po posl. semináři Bude předtermín, zřejmě po posl. semináři

4 Obchodní právo  Právní odvětví  Soukromoprávní odvětví  Nejužší vztah s občanským právem  Předmět regulace – právní vztahy v podnikání  Povaha – rovnost stran, volná regulace, dispozitivnost

5  Součásti obchodního práva Obchodní společnosti Obchodní společnosti Obchodní závazky Obchodní závazky Soutěžní právo Soutěžní právo Cenné papíry Cenné papíry

6 Zásady obchodního práva  zásada jednotnosti soukromého práva  zásada svrchovanosti zákona  zásada rovnosti účastníků obchodních závazkových vztahů  zásada smluvní svobody  zásada dispozitivnosti právní úpravy  zásada bezformálnosti právních jednání  zásada profesionality a poctivosti v obchodních jednáních  internacionální princip

7 Prameny obchodního práva  obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.)  občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.)  z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže  z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  z. č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový  Další předpisy  Obchodní zvyklosti, zásady obchodního zákoníku

8 Pracovní právo  Soukromoprávní odvětví s veřejnoprávními prvky (Státní dozor, politika zaměstnanosti..)  Předmět regulace - pracovněprávní vztahy – vztahy závislé práce  Povaha – balancování mezi rovností stran a ochranou zaměstnance

9 Členění pracovního práva  Individuální pracovní právo  Kolektivní pracovní právo  Veřejné pracovní právo  Mezinárodní pracovní právo

10 Základní zásady PP  Práva na práci  Práva na svobodnou volbu povolání  Svobody práce – zákaz nucené práce  Rovného zacházení – zákaz diskriminace  Úplatnosti vykonávané práce  Svobody sdružování se k ochraně zájmů  Bezpečné a hygienické práce

11 Prameny pracovního práva  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech  zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník na základě odkazů  Podzákonné prováděcí předpisy (minimální mzda, platy ve veřejné sféře, cestovní náhrady...)

12  Obecně k zákoníku práce: zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 262/2006 Sb. účinnosti nabyl dne 01.01.2007 účinnosti nabyl dne 01.01.2007 zrušil zejména tyto dosavadní právní předpisy: - zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce; - zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách; - zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku; zrušil zejména tyto dosavadní právní předpisy: - zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce; - zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách; - zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku; Koncepčně o něco modernější, ale nepřináší zásadní změnu v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele Koncepčně o něco modernější, ale nepřináší zásadní změnu v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Organizační záležitosti  Účast povinná 4 neúčasti bez udání důvodu možné 4 neúčasti bez udání důvodu možné."

Podobné prezentace


Reklamy Google