Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA III. část OBZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA III. část OBZ."— Transkript prezentace:

1 PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA III. část OBZ

2 Východisko: § 1 OBZ Rozsah působnosti postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související práva občanského obchodních zvyklostí zásad, na kterých spočívá tento zákon Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není- li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.

3 Schéma 1 K ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoníku kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ obchodní zvyklosti zásady OBZ kogentní ust. občanskoprávních předpisů dispozitivní ustanovení O. P. P. § 263 OBZ

4 Schéma 2 (po harmonizační novele s účinností k 1. 1. 2001) k. ust. sml. typů OZ kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ kogentní ust. smluvních typů OZ dispozitivní ust. smluvních typů OZ smluvní typy upravené v OZ

5 Schéma 3 K ustanovení § 263 obchodního zákoníku smlouvy kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ + inominátní smlouvy viz § 269 odst. 2 OBZ smluvní typy dle OBZ viz § 269 odst. 1

6 Schéma 4 K ustanovení § 264 odst. 1 obchodního zákoníku zákon smlouva „odvětvové obchodní zvyklosti“ Při určení práv a povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem.

7 Schéma 5 K ustanovení § 264 odst. 2 obchodního zákoníku smlouvy obchodní zvyklosti dispozitivní ustanovení OBZ Obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se použijí před těmi ustanoveními tohoto zákona, jež nemají donucující povahu.

8 smlouvy obchodní podmínky Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené. Schéma 6 K ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek uvedených v odstavci 1.

9 smlouvy obchodní podmínky Schéma 7 K ustanovení § 274 obchodního zákoníku smlouvy vykládací pravidla Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají.

10 Schéma 8 navazující na schéma 1 a 3 kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ smlouvy obchodní zvyklosti zásady OBZ kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P.

11 Schéma 9 navazující na schéma 8, 4 a 5 kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ smlouvy obchodní zvyklosti kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P. zásady OBZ obchodní zvyklosti

12 Schéma 10 navazující na schéma 9, 6 a 7 vykládací pravidla obchodní podmínky obchodní zvyklosti kogentní ustanovení OBZ dispozitivní ustanovení OBZ smlouvy obchodní zvyklosti kogentní ustanovení O. P. P. dispozitivní ustanovení O. P. P. zásady OBZ

13 Schéma 11 (po harmonizační novele) vykládací pravidla obchodní podmínky obchodní zvyklosti kogentní ust. OBZ dispozitivní ust. OBZ smlouvy obchodní zvyklosti kogentní ust. O. P. P. dispozitivní ust. O. P. P. zásady OBZ kogentní ust. smluv. typů OZ dispozitivní ust. smluv. typů OZ smluvní typy upravené v OZ

14 Vše současně viz § 756 OBZ Ustanovení tohoto zákona [OBZ] se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla uveřejněna ve Sbírce zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu. Doporučená literatura k dané problematice: Marek, K.: Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4619-1. s. 26-40 ☻


Stáhnout ppt "PRAMENY A PRAVIDLA OBCHODNÍHO PRÁVA III. část OBZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google