Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmanželská smlouva Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmanželská smlouva Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi."— Transkript prezentace:

1 Předmanželská smlouva Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi tak mohou fungovat i bez smluv uzavřených před vstupem do manželství nebo pozdější dohodou mezi manželi.

2 Předmanželská smlouva  V případě, že snoubenci vůbec nemají zájem na společném vlastnictví, mohou si vyhradit vznik společném vlastnictví, mohou si vyhradit vznik společného jmění, zčásti nebo zcela, až ke dni zániku společného jmění, zčásti nebo zcela, až ke dni zániku manželství (§143, odst.(2), Občanského zákoníku). manželství (§143, odst.(2), Občanského zákoníku). Jejich společné jmění tak fakticky vůbec nevznikne. Jejich společné jmění tak fakticky vůbec nevznikne.  Uzavřením smlouvy manželé zúží nebo rozšíří společné jmění manželů (viz. §143a, odst.(2), Občanského jmění manželů (viz. §143a, odst.(2), Občanského zákoníku - Zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). zákoníku - Zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). Odlišně od tohoto zákona (který stanoví, že manželé Odlišně od tohoto zákona (který stanoví, že manželé společné jmění udržují a užívají společně), mohou společné jmění udržují a užívají společně), mohou manželé upravit správu tohoto majetku. manželé upravit správu tohoto majetku.

3 Předmanželská smlouva  Uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců, s ohledem na jeho současnou majetkovou pozici, očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu (pokud podniká), může být vhodné upravit si předpokládané majetkové poměry s předstihem, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům či k ohrožení rodinného majetku.

4 Předmanželská smlouva  Pokud má snoubenec určitý majetek již před uzavřením manželství, nestává se sňatkem tento majetek automaticky společným jměním manželů.  Společný majetek (společné jmění manželů) totiž tvoří věci, které jeden z manželů nebo oba společně nabyli až za trvání manželství.

5 Předmanželská smlouva  Smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu, jinak je neplatná. Účinky této smlouvy nastanou až po uzavření manželství.  Předmanželská smlouva může být po dohodě manželů v budoucnu změněna.

6 Předmanželská smlouva  Při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu se dělí společný majetek mezi oba bývalé manžele v zásadě stejným dílem. Při vypořádání majetku se dělí pouze majetek, který ke dni zániku manželství náležel do společného jmění manželů.  Pokud tedy došlo předmanželskou smlouvou nebo pozdější dohodou mezi manželi k zúžení nebo rozšíření jejich společného majetku, bude rozděleno pouze to, na čem se manželé společně domluvili.

7 Náležitosti předmanželské smlouvy  Místo, den, měsíc a rok úkonu;  Jméno, příjmení a sídlo notáře;  Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků;  Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům;  Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků  Obsah úkonu;  Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky;  Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků;  Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.


Stáhnout ppt "Předmanželská smlouva Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi."

Podobné prezentace


Reklamy Google