Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika praktického využití judikatury ESD a práva EU obecně: Přestaňme se ho bát David Petrlík Referendář (asistent soudce), Soudní dvůr Evropských společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika praktického využití judikatury ESD a práva EU obecně: Přestaňme se ho bát David Petrlík Referendář (asistent soudce), Soudní dvůr Evropských společenství."— Transkript prezentace:

1 Metodika praktického využití judikatury ESD a práva EU obecně: Přestaňme se ho bát David Petrlík Referendář (asistent soudce), Soudní dvůr Evropských společenství

2 Metodika praktického využití judikatury ESD a práva EU obecně: Přestaňme se ho bát Nižší soudy a správní orgány jako pilíř aplikace komunitárního práva Praxe českých správních soudů Praxe českých správních orgánů Praxe českých civilních soudů

3 I. 1. Zjednodušené využití práva EU: Relativizace akademických prací Paradoxní následek příliš velkého množství literatury: kontraproduktivní vliv na praxi Znění, účel a kontext konkrétního předpisu Judikatura Soudního dvora vykládající konkrétní předpis

4 I. 2. Zjednodušené využití práva EU: Snadná dostupnost základních zdrojů Jazyk: rovnocenné postavení češtiny – Předpisy vyhlašované česky: nové i staré – Judikatura přístupná česky: nová i stará – Aplikace práva česky Materiální dostupnost zdrojů – Právní předpisy na www.eurlex.europa.euwww.eurlex.europa.eu – Judikatura na www.curia.europa.euwww.curia.europa.eu

5 I. 3. Zjednodušené využití práva EU: Maximální využití známých analogií Analogie u pramenů práva smlouva → ústavní zákon obecné zásady právní → ústavní a správní právo nařízení → zákon směrnice → prováděná mezinárodní smlouva rozhodnutí → správní rozhodnutí

6 I. 3. Zjednodušené využití práva EU: Maximální využití známých analogií Analogie v obecné rovině aplikace práva – Osobní, časová a věcná působnost – Použití samotného komunitárního předpisu – Aplikace více předpisů: Souladná interpretace → Ústavně konformní interpretace – Aplikace více předpisů: Přímý účinek → Zákon – vyhláška

7 I. 3. Zjednodušené využití práva EU: Maximální využití známých analogií Analogie v hmotněprávní rovině: Zásady volného pohybu → Porušení lidských práv: Omezení → Odůvodnění → Přiměřenost

8 II. 1. Dalekosáhlé využití práva EU v ČR Zkoumání působnosti Komunitární prvek Jako u každého jiného předpisu Česká úprava provádějící směrnice Ustanovení smlouvy – Zásada: přeshraniční spor – Vztažení na vnitrostátní situace principem rovnosti

9 II. 2. Dalekosáhlé využití práva EU v ČR Použití předpisu EU bez českého přepisu Jako kdyby se jednalo o český zákon Správní oblast – Celní nařízení Civilní oblast – Procesní nařízení – Nařízení o doručování, Brusel I, II, o úpadkovém řízení

10 II. 3. Dalekosáhlé využití práva EU v ČR Snaha o smír: souladná interpretace Výklad vnitrostátních norem v co možná největším rozsahu ve světle komunitárního předpisu Neurčitý právní pojem, nejednoznačná práva a povinnosti Formálně právně dále vnitrostátní předpis Zákon o ochraně hospodářské soutěže: „dohod“ mezi „soutěžiteli“ Zákoník práce: Přechod práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů při převodu činnosti zaměstnavatele nebo „části činnosti“ zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli

11 II. 4. Dalekosáhlé využití práva EU v ČR Nepřekonatelný rozpor: přímý účinek Pokud je komunitární norma způsobilá použití Zákon – vyhláška / mezinárodní smlouva – zákon Nepoužití české nesouladné normy bez dalšího Správní oblast – Ust. § 17 odst. 2 devizového zákona – Ukládání daní v rozporu s právem EU Civilní oblast – Nepoužití směrnice mezi dvěma jednotlivci: Placení poplatků za přijímač na hotelovém pokoji – Dohoda mezi dvěma soutěžiteli

12 III. 1. Procesní možnosti Průběh řízení Zcela stejné řízení: podle OSŘ nebo SŘS Stejné žaloby, procesní úkony, stejná rozhodnutí Předběžná opatření Meritorní rozhodnutí Náhrada škody

13 III. 2. Procesní možnosti Předběžná otázka Zásadně každý soud V českém jazyce Analogické použití známých procesních usnesení – Usnesení o podání návrhu k ÚS na zrušení zákona – Usnesení o ustanovení znalce Soudní dvůr → Ústavní soud / „znalec“ Naprosto stejná forma usnesení

14 III. 2. Procesní možnosti Předběžná otázka Informativní sdělení o zahájení řízení o předběžných otázkách vnitrostátními soudy (www.curia.europa.eu) Procesní nepřesnost: výzva Soudního dvora Soudy jiných členských států

15 IV. Závěrem Veliké možnosti v praxi vzhledem ke značnému transformačnímu deficitu v provádění směrnic Podnět na Evropskou komisi Konkrétní generální ředitelství www.ec.europa.eu


Stáhnout ppt "Metodika praktického využití judikatury ESD a práva EU obecně: Přestaňme se ho bát David Petrlík Referendář (asistent soudce), Soudní dvůr Evropských společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google