Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuční řád po novelách Praha, květen 2010 JUDr.Martina Kasíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuční řád po novelách Praha, květen 2010 JUDr.Martina Kasíková."— Transkript prezentace:

1 Exekuční řád po novelách Praha, květen 2010 JUDr.Martina Kasíková

2 1.Významné novely EŘ 2.Změny v exekučním řízení 3.Nejnovější exekuční judikatura 4.Změny v tzv. další činnosti exekutora 5.Zástupce a nástupce exekutora 6.Státní dohled nad exekutory 7.Dohled na Exekutorskou komorou 8.Změny v kompetencích Exekutorské komory 9.Změny orgánů Exekutorské komory

3 1.Významné novely EŘ A/ zákon č. 347/2007 Sb. – účinnost od 1.1.2008 B/ zákon č. 183/2009 Sb. – účinnost od 26.6.2009 C/ zákon č. 286/2009 Sb. – účinnost od 1.11.2009

4 2.Změny v exekučním řízení A/ Změny v zahájení exekučního řízení B/ Změny při nařízení exekuce C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce D/ Změny v odkladu exekuce E/ Změny při zastavení exekuce F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce G/ Změny v Centrální evidenci exekucí H/ Přechodná ustanovení novel

5 A/ Změny v zahájení exekučního řízení - podání návrhu k exekutorovi - § 35 odst. 2 - odstraňování vad návrhu exekutorem - § 39 odst.1 - elektronické zaslání návrhu soudu - § 44 odst. 2

6 B/ Změny při nařízení exekuce - - elektronické nařízení exekuce a pověření exekutora - § 44 odst.3 a 6 - - doručování usnesení soudu - § 44 odst. 4 a 5, § 56, § 124 - - elektronické vyznačení právní moci - - odvolání proti usnesení o nařízení exekuce - § 44 odst. 7

7 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - přiměřenost exekuce - § 58 odst. 1 - - volba způsobu exekuce - § 58 odst. 2 - - součinnost s Policií ČR - § 33 - - elektronická součinnost s dalšími osobami - § 34 odst.2 - - uložení pokuty exekutorem - § 34 odst.3

8 - C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - plnění exekutorovi - § 46 odst. 4 - - výplata oprávněného - § 46 odst. 4 - - výzva povinnému k zaplacení - § 46 odst. 5 - - oznámení o skončení exekuce - § 46 odst. 7 - - důsledky skončení exekuce - § 47 odst. 5

9 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - generální inhibitorium a relativní neplatnost § 44a odst. 1 - - zrušení generálního a speciálního inhibitoria - § 44a odst. 2, § 54 odst. 5 - - omezení generálního inhibitoria - § 44a odst. 3 - - prodej věci v exekuci - § 44a odst. 4

10 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - - vyškrtnutí věci ze soupisu - § 68 - - manžel povinného v exekuci - § 36 odst.2 - - střet exekucí - § 130 odst.3 - - střet exekuce a insolvence - § 46 odst. 6 - - návrhy na prohlášení o majetku - - ustanovení opatrovníka účastníkovi dle OSŘ

11 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - exekutorské zástavní právo na nemovitostech - § 69a - elektronická dražba nemovitosti dle OSŘ - rozvrhy při prodeji nemovitostí, movitých věcí a podniku - změny při prodeji movitých věcí dle OSŘ - změny u přikázání pohledávky z účtu dle OSŘ

12 C/ Změny v postupu exekutora při provádění exekuce - rozhodování exekutora - § 55b - - odvolání proti rozhodnutí exekutora - § 55c - - elektronický spis exekutora - § 46 odst.2 - - nahlížení do spisů exekutora - § 95 odst.3 - - půjčování spisů exekutora - § 96

13 D/ Změny v odkladu exekuce - - návrh k exekutorovi - § 54 odst. 1 - - odmítnutí návrhu pro vady - § 54 odst. 1 - - postup exekutora - § 54 odst. 2 - - rozhodnutí exekutora - § 54 odst. 3, 4 a 7 - - rozhodnutí exekučního soudu - § 54 odst. 3,4,6 a 7 - - složení jistoty - § 54 odst. 5

14 E/ Změny při zastavení exekuce - - návrh k exekutorovi - § 55 odst. 1 - - lhůta k podání návrhu - § 55 odst. 1 - - postup a rozhodování exekutora - § 55 odst. 2, 3 a 5 - - postup a rozhodování exekučního soudu - § 55 odst. 2 a 4

15 F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce - - náklady při zastavení pro nemajetnost povinného - § 89 věta druhá - - dohoda o nákladech při zastavení pro nemajetnost povinného - § 89 věta třetí - - odůvodnění příkazu k úhradě nákladů exekuce - § 88 odst. 2 písm. f) -

16 F/ Změny v rozhodování o nákladech exekuce -vymožení nákladů prostřednictvím exekučního příkazu - § 87 odst. 4 - zastavení exekuce při nezaplacených nákladech - § 55a - záloha na náklady exekuce - § 88 odst. 2 písm. g), § 90 odst. 3

17 G/ Změny v Centrální evidenci exekucí zveřejňování dražeb – § 125 odst. 1 změna ve výši úhrady – vyhl. č. 329/2008 Sb.

18 H/ Přechodná ustanovení novel - judikatura ÚS k přechodným ustanovením novely č. 347/2007 Sb. Nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 969/09 - nerozhodnuté návrhy na nařízení, odklad a zastavení exekuce podané do 31.10.2009 - nerozhodnuté podněty exekutorů na zastavení exekuce a rozvrh výtěžku podané do 31.10.2009 - návrhy na nařízení, odklad a zastavení exekuce podané na soud po 1.11.2009 - § 55b odst. 4

19 3. Nejnovější exekuční judikatura Nejvyšší soud

20 Ústavní soud a náklady exekuce

21 4. Změny v tzv. další činnosti exekutora Autorizovaná konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

22 5. Zástupce a nástupce exekutora trvání a důvody zastupování - § 16 odst. 1 nástupce exekutora - § 15 odst. 5 dohody o podílu na odměně

23 6. Státní dohled nad exekutory ministerstvo spravedlnosti - § 7 odst.1 a 2 předsedové okresních soudů - § 7 odst. 6 oprávnění dohledových subjektů - § 7 odst. 3 povinnosti exekutora v rámci dohledu - § 7 odst.4 dohled Komory- § 7 odst.5

24 7. Dohled na Exekutorskou komorou revize stavovských předpisů a jiných aktů Komory- § 8a až 8c, § 110 odst. 8 nucená správa Komory - § 8d správní delikty Komory - § 124a a 124b

25 8. Změny v kompetencích Exekutorské komory kárné řízení - § 121 výběr exekutorů a jejich jmenování - § 8 a § 10 odvolávání exekutorů -§ 15 odst. 1 a 2

26 9. Změny orgánů Exekutorské komory - změny ve složení orgánů - § 8 písm. d) nový orgán - Kontrolní komise - § 113a


Stáhnout ppt "Exekuční řád po novelách Praha, květen 2010 JUDr.Martina Kasíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google