Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Struktura a principy Evropského práva Dr. Petr Kolář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Struktura a principy Evropského práva Dr. Petr Kolář."— Transkript prezentace:

1 1 Struktura a principy Evropského práva Dr. Petr Kolář

2 2 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech HLAVA VI EU

3 3 Primární právo ES/EU n mezinárodní smlouvy klasického charakteru n ratifikovány uvnitř státu jako mezinárodní smlouvy n platí uvnitř státu podle vnitrostátního (duálního či monistického) principu

4 4 n Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (1951) n Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957) n Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie - EURATOM (1957) n Jednotný evropský akt (1986) n Maastrichtská smlouva (1992) n Amsterodamská smlouva (1997) n Smlouva z Nice (2000) Primární právo ES/EU

5 5 Smlouva o Evropské unii /tzv. Maastrichtská smlouva/ Hlava I Společná ustanovení (založení a cíle Unie,,jednotný institucionální systém, E.rada, čl. F -demokracie a l. práva) Hlava II(čl. G)Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství s ohledem na založení Evropského společenství Hlava III (čl. H)pozměňující Smlouvu o založení ESUO Hlava IV (čl. I)pozměňující smlouvu o založení EURATOMu Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ Hlava VI Ustanovení o spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí /tzv. 3. pilíř/ Hlava VII (čl. L až S) Závěrečná ustanovení

6 6 Amsterodamská smlouva (konsolidované znění smlouvy o Evropské unii) n Hlava I Společná ustanovení (cíle Unie jako prostoru svobody, bezp., práva, porušení zásad demokracie) n Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství(samostatné nové číslování) n Hlava III (čl. 8)Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení ESUO n Hlava IV (čl. 9)Ustanovení pozměňující smlouvu o založení EURATOM n Hlava V (čl. 10)Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ n Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci /tzv. 3. pilíř/ n Hlava VII Ustanovení o užší spolupráci (též v čl.11 SES a čl. 40 SEU) n Hlava VIII (čl. 46 až 53) Závěrečná ustanovení

7 7 Niceská smlouva n Hlava I Společná ustanovení n Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství, část 1 - Užší spolupráce v SES n Hlava III (čl. 8)Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení ESUO n Hlava IV (čl. 9)Ustanovení pozměňující smlouvu o založení EURATOM n Hlava V (čl. 10)Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ n Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci /tzv. 3. pilíř/ n Hlava VII Užší spolupráce n Hlava VIII (čl. 46 až 53) Závěrečná ustanovení n Protokol o rozšíření EU

8 8 Sekundární právo ES - zvláštní charakter přijetí n je přijato jen orgány ES („bez souhlasu států“) n je přijato většinou států, která je dána ve smlouvě n státy nejsou v hlasování rovnoprávné

9 9 Formy sekundárního práva NAŘÍZENÍ Normativní, obecně závazný předpis Přímý účinek a aplikační přednost Závaznost ve všech svých částech „Vytlačuje“ veškeré vnitrostátní právo, které je s nařízením v rozporu inkorporace nebo transformace nařízení je v rozporu s jeho účelem (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

10 10 Formy sekundárního práva SMĚRNICE Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Odpovědnost státu za škodu způsobenou neprovedením Směrnice (Frankovich) Neprovedená směrnice získává přímý účinek

11 11 n Rozhodnutí (decision) – právní akt, který platí pro jednotlivý případ, je bezprostředně závazný. n Doporučení a stanoviska /resolution, opinion/ - nejsou závazná. n Mezinárodní smlouvy společenství se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi /čl. 133, 300, 310 SES/ jsou nedílnou součástí právního řádu společenství n Akční programy obsahují právně nezávazné cíle určité politiky společenství. Podobný charakter mají politická rozhodnutí Rady, prohlášení Evropské rady i usnesení zástupců vlád v Radě. Další formy sekundárního práva ES:

12 12 Kompetence podle II. a III. pilíře n Jsou stanoveny smlouvou o EU n Orgány EU mají odlišné postavení než v ES n Není možno vydávat sekundární předpisy n V zásadě všechna rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně čl. státy spolu s orgány EU n tj. mezivládní spolupráce n společné směry, postoje a akce

13 13 Oblast vzdělávání a EU Cíle stanoveny v čl. 149 SES –podpora mobility –podpora výuky cizích jazyků –výměna studentů i učitelů –rozvoj dálkového vzdělávání Princip koordinace –za obsah výuky i vzdělávací systém nesou odpovědnost členské státy


Stáhnout ppt "1 Struktura a principy Evropského práva Dr. Petr Kolář."

Podobné prezentace


Reklamy Google