Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura a principy Evropského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura a principy Evropského práva"— Transkript prezentace:

1 Struktura a principy Evropského práva
Dr. Petr Kolář

2 Struktura Evropské unie
Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech HLAVA VI EU Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES

3 Primární právo ES/EU mezinárodní smlouvy klasického charakteru
ratifikovány uvnitř státu jako mezinárodní smlouvy platí uvnitř státu podle vnitrostátního (duálního či monistického) principu

4 Primární právo ES/EU Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (1951) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957) Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie - EURATOM (1957) Jednotný evropský akt (1986) Maastrichtská smlouva (1992) Amsterodamská smlouva (1997) Smlouva z Nice (2000)

5 Smlouva o Evropské unii /tzv. Maastrichtská smlouva/
Hlava I Společná ustanovení (založení a cíle Unie,,jednotný institucionální systém, E.rada, čl. F -demokracie a l. práva) Hlava II (čl. G) Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství s ohledem na založení Evropského společenství Hlava III (čl. H) pozměňující Smlouvu o založení ESUO Hlava IV (čl. I) pozměňující smlouvu o založení EURATOMu Hlava V  Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ Hlava VI Ustanovení o spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí /tzv. 3. pilíř/ Hlava VII (čl. L až S) Závěrečná ustanovení

6 Amsterodamská smlouva (konsolidované znění smlouvy o Evropské unii)
Hlava I Společná ustanovení (cíle Unie jako prostoru svobody, bezp., práva, porušení zásad demokracie) Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství(samostatné nové číslování) Hlava III (čl. 8) Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení ESUO Hlava IV (čl. 9) Ustanovení pozměňující smlouvu o založení EURATOM Hlava V (čl. 10) Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci /tzv. 3. pilíř/ Hlava VII Ustanovení o užší spolupráci (též v čl.11 SES a čl. 40 SEU) Hlava VIII (čl. 46 až 53) Závěrečná ustanovení

7 Niceská smlouva Hlava I Společná ustanovení
Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství, část 1 - Užší spolupráce v SES Hlava III (čl. 8) Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení ESUO Hlava IV (čl. 9) Ustanovení pozměňující smlouvu o založení EURATOM Hlava V (čl. 10) Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice /tzv. 2. pilíř/ Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci /tzv. 3. pilíř/ Hlava VII Užší spolupráce Hlava VIII (čl. 46 až 53) Závěrečná ustanovení Protokol o rozšíření EU

8 Sekundární právo ES - zvláštní charakter přijetí
je přijato jen orgány ES („bez souhlasu států“) je přijato většinou států, která je dána ve smlouvě státy nejsou v hlasování rovnoprávné

9 Formy sekundárního práva NAŘÍZENÍ
Normativní, obecně závazný předpis Přímý účinek a aplikační přednost Závaznost ve všech svých částech „Vytlačuje“ veškeré vnitrostátní právo, které je s nařízením v rozporu inkorporace nebo transformace nařízení je v rozporu s jeho účelem (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

10 Formy sekundárního práva SMĚRNICE
Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Odpovědnost státu za škodu způsobenou neprovedením Směrnice (Frankovich) Neprovedená směrnice získává přímý účinek

11 Další formy sekundárního práva ES:
Rozhodnutí (decision) – právní akt, který platí pro jednotlivý případ, je bezprostředně závazný. Doporučení a stanoviska /resolution, opinion/ - nejsou závazná. Mezinárodní smlouvy společenství se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi /čl. 133, 300, 310 SES/ jsou nedílnou součástí právního řádu společenství Akční programy obsahují právně nezávazné cíle určité politiky společenství. Podobný charakter mají politická rozhodnutí Rady, prohlášení Evropské rady i usnesení zástupců vlád v Radě.

12 Kompetence podle II. a III. pilíře
Jsou stanoveny smlouvou o EU Orgány EU mají odlišné postavení než v ES Není možno vydávat sekundární předpisy V zásadě všechna rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně čl. státy spolu s orgány EU tj. mezivládní spolupráce společné směry, postoje a akce

13 Oblast vzdělávání a EU Cíle stanoveny v čl. 149 SES Princip koordinace
podpora mobility podpora výuky cizích jazyků výměna studentů i učitelů rozvoj dálkového vzdělávání Princip koordinace za obsah výuky i vzdělávací systém nesou odpovědnost členské státy


Stáhnout ppt "Struktura a principy Evropského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google