Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Vzniklo v roce 1951 jako první ze tří evropských společenství. Jeho cílem byla podpora rozvoje dvou tehdy klíčových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Vzniklo v roce 1951 jako první ze tří evropských společenství. Jeho cílem byla podpora rozvoje dvou tehdy klíčových."— Transkript prezentace:

1

2 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Vzniklo v roce 1951 jako první ze tří evropských společenství. Jeho cílem byla podpora rozvoje dvou tehdy klíčových průmyslových odvětví – ocelářství a těžby a zpracování uhlí. ESUO vytvořilo společný trh uhlí a oceli (jedním z cílů byla kontrola průmyslu Německa – dohled na výrobou zbraní …). Mezi členskými a přidruženými státy byla zrušena cla a vývozní kvóty, byl uvolněn pohyb určité pracovní síly, byly odstraněny diskriminace, státní subvence, sjednoceny ceny a dopravní tarify. Uhelný a hospodářský průmysl byl vyňat z pravomoci vlád a podřízen společenství. ESUO si kladlo za cíl zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně členských států.

3 Evropské hospodářské společenství (EHS) byla mezinárodní organizace existující mezi lety 1958 až 1993, která byla vytvořena, aby podporovala ekonomickou integraci (včetně jednotného trhu) mezi Belgii, Francii, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Smlouva o EHS byla podepsána 25. března 1957 v rámci Římských smluv, které také zakládaly Evropské společenství pro atomovou energii. EHS vzniklo 1. ledna 1958.

4 Euratom Evropské společenství pro atomovou energii bylo založeno Římskými smlouvami; ty byly podepsány 25. 3. 1957 a v platnost vstoupily 1. 1. 1958. Zakládajícími členy se staly Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko a Lucembursko (zároveň zakládající státy EU) Cílem Euroatomu je koordinovat výzkumné aktivity v oblasti jaderné energie, vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. V roce 1967 došlo ke sloučení institucí Euroatomu s institucemi ostatních evropských společenství.

5 Maastrichtská smlouva Neboli Smlouva o Evropské unii, byla podepsána v Maastrichtu, nejstarším nizozemském městě, 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Změnila název Evropského společenství (to byly ty 3 původní organizace) na „Evropskou unii“. Zavedla rovněž nové formy spolupráce vlád členských zemí - například v oblasti obrany a v oblasti „spravedlnosti a vnitřních věcí“, dále také formálně rozdělila politiku EU v nové organizační a právní struktuře do tří hlavních oblastí politické činnosti (tzv. politik EU ), které byly pojmenovány „pilíře“.

6 První „pilíř“ – Evropské společenství označuje primární a sekundární právo Evropské unie, týká se mimo jiné ekonomických, sociálních a ekologických záležitostí. (První pilíř byl sestaven už v době existence Evropských společenství ).

7 Druhý „pilíř“ – Společná zahraniční a bezpečnostní politika se, vedle zahraničních a bezpečnostních záležitostí, týká také obranných (vojenských) záležitostí. Má za úkol koordinovat zahraniční a bezpečnostní politiky členských zemí Evropské unie. (Druhý pilíř byl založen až po podepsání Maastrichtské smlouvy ).

8 Třetí pilíř - Policejní a justiční spolupráce Zaměřuje se na justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie. (I tento pilíř byl zaveden, až po podepsání Maastrichtské smlouvy ). Původně byly do třetího pilíře zahrnuty i oblasti související s překračováním vnitřních hranic EU, vízové a azylové politiky a soudní spolupráce v občanskoprávních věcech. V roce 1999 byly tyto agendy Amsterdamskou smlouvou přesunuty do oblasti prvního pilíře.


Stáhnout ppt "Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Vzniklo v roce 1951 jako první ze tří evropských společenství. Jeho cílem byla podpora rozvoje dvou tehdy klíčových."

Podobné prezentace


Reklamy Google