Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTERISTIKA politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2013 tvoří 28 evropských států s 507 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace) vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí – k zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále společné politiky EU například v oblastech hospodářské soutěže, společné vnější obchodní politiky a zemědělství

3 HISTORIE A VÝVOJ EU 1951 – šest západoevropských států (Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko) uzavřelo Pařížskou smlouvu – 1952 vzniká Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 1957 – uzavřeny Římské smlouvy – vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) po sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) se začalo hovořit o Evropských společenstvích (ES) 1973 – první rozšíření o Spojené království, Irsko a Dánsko 1981 – členem se stává Řecko 1986 – přistoupilo Španělsko a Portugalsko

4 HISTORIE A VÝVOJ EU byla přijata Schengenská dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích byla podepsána i druhá Schengenská dohoda (Schengenská prováděcí úmluva), jež vstoupila v platnost v roce vytvořen Schengenský prostor, v němž se zboží a osoby mohou pohybovat v zásadě bez omezení 1992 – podepsána Maastrichtská smlouva (zavedla pojem Evropská unie a tři pilíře EU) došlo k rozšíření o Rakousko, Finsko a Švédsko 2004 – přijato 10 zemí: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 2007 – členy se stávají Rumunsko a Bulharsko 2013 – přistoupení Chorvatska

5 ZALOŽENÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
zakládající státy - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko 1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie 1981 – Řecko 1986 – Španělsko, Portugalsko 1995 – Finsko, Rakousko, Švédsko Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 2007 – Rumunsko, Bulharsko 8) 2013 – Chorvatsko

6

7 ČLENSTVÍ V EU Evropská rada v červnu 1993 v Kodani určila obecně závazné podmínky, tzv. Kodaňská kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie kandidátské země: Turecko, Makedonie, Island, Černá Hora, Srbsko, přihlášku ke členství podala Albánie Norsko a Švýcarsko žádaly o vstup, ale členy se nestaly nedílnou součástí EU jsou zámořská území: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Svatý Martin, Mayotte, Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla, Azory, Madeira, Anguilla, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Falklandy, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Turks a Caicos, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Saint-Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna, Svatý Bartoloměj, Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Svatý Martin, Svatý Eustach, Grónsko

8

9 POLITIKA EU Maastrichtská smlouva rozdělila politiku EU v nové organizační a právní struktuře EU do tří hlavních oblastí: a) 1. pilíř – Evropská společenství (označuje primární a sekundární právo Evropské unie, týká se mimo jiné ekonomických, sociálních a ekologických záležitostí) b) 2. pilíř - Společná zahraniční a bezpečnostní politika (týká se zahraničních, bezpečnostních a obranných/vojenských záležitostí) c) 3. pilíř – Policejní a justiční spolupráce členové EU svěřují některé ze svých pravomocí evropským institucím – r vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která je rozdělila do 3 skupin: výlučná pravomoc – celní unie, měnová politika a společná obchodní politika sdílená pravomoc – vnitřní trh, sociální politika, životní prostředí, doprava, ochrana spotřebitele koordinační pravomoc – průmysl, kultura, cestovní ruch, vzdělávání, mládež a sport, civilní ochrana, správní spolupráce

10 EKONOMIKA EU všechny státy Evropské unie jsou zapojeny do jednotného vnitřního trhu: je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, neexistují technické překážky obchodu (rozdíly technických požadavků, různé stupně ochrany duševního vlastnictví apod.) a je snížena administrativa v daňové oblasti osmnáct zemí EU (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) jsou členy eurozóny = společná měna euro euro používá i několik závislých území (např. Azory, Madeira, Kanárské ostrovy a Martinik) a šest států mimo EU (Andorra, Monako, Vatikán, San Marino, Černá Hora a Kosovo) rozpočet EU je určen k financování politik EU a na administrativní výdaje evropských institucí - musí být vždy vyrovnaný

11

12 SYMBOLY EU VLAJKA – kruh složený z dvanácti hvězd na modrém podkladu (hvězdy jsou symbolem jednoty, solidarity a spolupráce mezi evropskými národy) HYMNA – Óda na radost z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena DEN EVROPY – 9. květen MOTTO – Jednota v rozmanitosti

13 VÝZNAM EU všem občanům EU náleží právo žít, pracovat a studovat v jiných členských zemích pro cestování po EU je možné využít kromě cestovního pasu i občanský průkaz lidé mohou volně cestovat po území Schengenu – zrušily se kontroly cestovních na dokladů na hraničních přechodech možnost studia na zahraniční škole nebo univerzitě – program Erasmus právo volit a být volen do Evropského parlamentu právo obracet se na evropského ombudsmana nebo podat stížnost k Evropské komisi

14

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
_st%C3%A1ty_Evropsk%C3%A9_unie %C3%A9_unie D%C5%99e_Evropsk%C3%A9_unie prostor


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google