Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Historie Evropské unie

3 1945 - 1959 Evropa v míru – počátky spolupráce Evropa v míru – počátky spolupráce 1948 – Benelux – celní unie 1948 – Benelux – celní unie Belgie, Nizozemí, Lucembursko Belgie, Nizozemí, Lucembursko 1952 – ESUO – Evropské sdružení uhlí a oceli 1952 – ESUO – Evropské sdružení uhlí a oceli Benelux, Francie, Itálie, SRN Benelux, Francie, Itálie, SRN 1957 – EHS – Evropské hospodářské společenství 1957 – EHS – Evropské hospodářské společenství Římská smlouva Římská smlouva Benelux, Francie, Itálie, SRN Benelux, Francie, Itálie, SRN 1957 – EUROATOM – Evropské společenství pro 1957 – EUROATOM – Evropské společenství pro atomovou energii atomovou energii

4 Zakladatelé EU Konrad Adenauer Konrad Adenauer V období 1949-55 se mu podařilo dosáhnout V období 1949-55 se mu podařilo dosáhnout zahraničněpolitických cílů, jejichž smyslem bylo zahraničněpolitických cílů, jejichž smyslem bylo ukotvit Německo v západní alianci ukotvit Německo v západní alianci Sir Winston Churchill Sir Winston Churchill Bývalý armádní důstojník, válečný zpravodaj Bývalý armádní důstojník, válečný zpravodaj a britský premiér jako jeden z prvních vyzýval a britský premiér jako jeden z prvních vyzýval k vytvoření Spojených států evropských. k vytvoření Spojených států evropských. Jean Monnet Jean Monnet B yl hlavním inspirátorem slavné Schumanovy deklarace, B yl hlavním inspirátorem slavné Schumanovy deklarace, která vedla k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli která vedla k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli a je považována za okamžik zrodu Evropské unie. a je považována za okamžik zrodu Evropské unie. Robert Schuman Robert Schuman Vypracoval Schumanův plán, V plánu navrhl společnou kontrolu Vypracoval Schumanův plán, V plánu navrhl společnou kontrolu nad produkcí uhlí a oceli, které představují nejdůležitější suroviny nad produkcí uhlí a oceli, které představují nejdůležitější suroviny pro zbrojní průmysl. pro zbrojní průmysl.

5 1960 - 1969 Bouřlivá šedesátá léta – období hospodářského růstu Bouřlivá šedesátá léta – období hospodářského růstu 1960 – ESVO – Velká Británie, Dánsko, Norsko, 1960 – ESVO – Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko Švédsko, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko 1967 – Evropská společenství 1967 – Evropská společenství sloučení ESUO, EHS a EUROATOM sloučení ESUO, EHS a EUROATOM Benelux, Francie, Itálie a SRN Benelux, Francie, Itálie a SRN

6 1970 - 1979 Společenství se rozšiřuje Společenství se rozšiřuje 1973 – vstup Velké Británie, Dánska a Irska 1973 – vstup Velké Británie, Dánska a Irska 1974 - zřízení Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho účelem jsou převody peněz z bohatých na chudé regiony ke zlepšení cest a komunikací, 1974 - zřízení Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho účelem jsou převody peněz z bohatých na chudé regiony ke zlepšení cest a komunikací, podpoře investic a podpoře investic a vytvoření pracovních míst. vytvoření pracovních míst.

7 1980 - 1989 Měnící se tvář Evropy – pád berlínské zdi Měnící se tvář Evropy – pád berlínské zdi 1981 – vstup Řecka 1981 – vstup Řecka 1985 – přijetí Schengenské dohody 1985 – přijetí Schengenské dohody 1986 – vstup Španělska a Portugalska 1986 – vstup Španělska a Portugalska 1986 – Jednotný evropský akt – přechod k jednotnému trhu ES, který začal fungovat od roku 1993 1986 – Jednotný evropský akt – přechod k jednotnému trhu ES, který začal fungovat od roku 1993

8 1990 - 1999 Evropa bez hranic Evropa bez hranic 7. únor 1992 – v Maastrichtu je podepsána Smlouva o Evropské unii. Vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Je to největší mezník v dějinách EU. Stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou 7. únor 1992 – v Maastrichtu je podepsána Smlouva o Evropské unii. Vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Je to největší mezník v dějinách EU. Stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu i pro zahraniční a měnu i pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Název Evropské společenství je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno a vnitřních věcí. Název Evropské společenství je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno názvem Evropská unie. názvem Evropská unie.

9 1995 – vstup Finska, Švédska, Rakouska 1995 – vstup Finska, Švédska, Rakouska 1995 - vstupuje v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti 1995 - vstupuje v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti mohou mezi těmito zeměmi mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol cestovat bez pasových kontrol na hranicích na hranicích 1997 – Amsterodamská smlouva - stanoví plány na reformu orgánů EU, posílení váhy Evropy ve světě a zvýšení podpory zaměstnanosti a práv občanů 1997 – Amsterodamská smlouva - stanoví plány na reformu orgánů EU, posílení váhy Evropy ve světě a zvýšení podpory zaměstnanosti a práv občanů

10 2000 - dnes Desetiletí dalšího rozšiřování Desetiletí dalšího rozšiřování 1. 1. 2002 – zavedení eurobankovek a euromincí 1. 1. 2002 – zavedení eurobankovek a euromincí 2003 – Athénská smlouva - završení předstupních příprav a podpis přístupových smluv pro 10 nových zemí 2003 – Athénská smlouva - završení předstupních příprav a podpis přístupových smluv pro 10 nových zemí 1. 5. 2004 – vstup ČR, Slovenska, Slovinska, Kypru, Malty, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska 1. 5. 2004 – vstup ČR, Slovenska, Slovinska, Kypru, Malty, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska 2007 – vstup Rumunska a Bulharska 2007 – vstup Rumunska a Bulharska

11 Animovaná mapa EU http://europa.eu/abc/history/animated_map/index_cs.htm

12 Zdroje: Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie http://europa.eu/abc/history/index_cs.htm http://europa.eu/abc/history/index_cs.htm


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google