Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE Mapa Evropské unie po posledním rozšíření v roce 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE Mapa Evropské unie po posledním rozšíření v roce 2007"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE Mapa Evropské unie po posledním rozšíření v roce 2007
(při najetí myší na stát získáte informace o roku přistoupení do EU)

2 Základní údaje o EU Rozloha: 4 325 675 km² (7. místo na světě)
Počet členů: 27 (v roce 2007) Počet obyvatel: 496 miliónů (3. místo na světě), 115 obyv./km² Hlavní orgány: Evropská rada – Brusel, Evropská komise – Brusel, Rada EU – Brusel, Evropský parlament – Brusel (zasedání, výbory), Strasbourg (zasedání), Lucemburk (sekretariát) Rozšiřování EU – členské státy

3 Cestování po EU Pro cestu postačuje platný pas nebo občanský průkaz (s datem vydání od druhé poloviny roku 2000). Pro cestování s dítětem není možno použít OP se zápisem dítěte! Po EU je možno cestovat s platným českým řidičským průkazem. Pro zdravotní péči v jiném členském státě platí, že občané ČR mají nárok na nezbytnou zdravotní péči. Po vstupu ČR do schengenského systému (v roce 2008) bude možno cestovat do států EU bez zastavování při hraniční kontrole. Informace na:

4 Život a práce za hranicemi ČR
Právo žít a pracovat v jiném členském státě za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto státu, což je základní pilíř EU. Občané ČR mohou nyní bez omezení pracovat ve většině zemí EU (pracovní povolení je zatím vyžadováno v Belgii, Dánsku, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku a Rakousku – i zde se již brzy očekává plné otevření pracovního trhu). Informace na:

5 Možnosti studia na zahraniční škole
EU nabízí vzdělávací programy: Erasmus, Leonardo a Socrates, které podporují výměnné pobyty a přeshraniční partnerství mezi vzdělávacími institucemi (tuto nabídku využilo do roku 2007 již 2 mil. studentů). V rámci EU mají všichni studenti stejná práva. Informace na:

6 Finanční podpora EU EU věnuje více než třetinu rozpočtu na snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a na omezení nerovnosti v blahobytu občanů. Prostřednictvím fondů přispívá k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, pomoci venkovským oblastem s vysokou nezaměstnaností, k obnově zanedbatelných městských oblastí, ke zlepšení dopravní infrastruktury a ochrany životního prostředí, ale i lidem postiženými přírodními katastrofami. Informace na:

7 Evropská unie v datech rok 1950 - 1980
9. května 1950 představuje francouzský premiér R. Schuman plán hlubší evropské spolupráce zajišťující trvalý mír a ekonomickou prosperitu. V roce 1951 podepsalo 6 států (Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Německo, Francie a Itálie) dohodu o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESVO). 25. března 1957 rozšíření ESVO o Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euroatom) – základ EU. 30. června 1962 společné zemědělské politiky. 8. duben 1965 sloučení výkonných orgánů ESVO, EHS a Euroatom a vytvoření jedné Rady a jedné Komise. 1. červenec 1968 – zrušení vnitřních cel v rámci společných hranic. 1973 – rozšíření o Dánsko, Irsko, Velkou Británii. 10. prosince 1974 – Evropský fond pro regionální rozvoj (pomoc chudým státům). 28. únor 1975 úmluva mezi Společenstvím a 46 zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří – obchodní výhody pří vývozu zboží do EU (v současnosti se podílí EU na světové rozvojové pomoci z 55% a je tak největším dárcem na světě). června 1979 – první přímé volby do Evropského parlamentu (naposledy proběhly volby v roce 2004, příští se uskuteční v roce 2009).

8 Evropská unie v datech rok 1981 - 1999
Rok 1981 Společenství rozšířeno o Řecko. 15. červen 1987 – zahájení projektu Erasmus zaměřeného na podporu vzdělanosti v celé EU (ČR se zapojila do programu v roce 1998). V roce 1986 přistoupilo – Portugalsko a Španělsko. 7. února 1992 podepsaná v Maastrichtu Smlouva o Evropské unii, která stanovila pravidla pro budoucí jednotnou měnu, zahraniční i bezpečnostní politiku, spolupráci v oblasti vnitřních věcí a spravedlnosti. 1. leden 1993 – jednotný trh, který umožňuje svobodu volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. 4. října 1993 – podpis Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR a ES (zahájen dialog v jednání o vstupu do EU a postupné začleňování do Unie). V roce 1995 k EU přistoupilo Finsko, Švédsko a Rakousko. 26. března 1995 – Schengenská dohoda, která umožňuje cestování přes vnitřní hranice bez pasových kontrol. 17. ledna 1996 – ČR oficiálně podala přihlášku ke členství v EU. 2. říjen 1997 podpis Amsterodamské smlouvy – rozšíření pravomocí a funkcí EU – reforma orgánů EU. 30. května 1998 – zahájení přímého jednání mezi ČR a EU.

9 Evropská unie v datech rok 2000 - dnes
23. – 24. března 2000 – rada EU na zasedání v Lisabonu vypracoval strategii s cílem zvýšit zaměstnanost, modernizovat hospodářství, posílit sociální soudržnost s důrazem na vzdělávání. 7. – 8. prosince 2000 – vyhlášena Listina základních práv EU. 14. – 15. prosince 2001 prohlášení o budoucnosti EU – závěry se staly základy pro následná jednání o Ústavě pro Evropu. 1. leden 2002 – 12 členských zemí EU začalo používat novou společnou měnu EURO (od roku 2007 se Euro používá i na Slovinsku). 31. března 2003 – v rámci své zahraniční a bezpečnostní politiky zahajuje EU mírové operace na Balkáně. 16. dubna 2003 – EU v Athénách podepsala smlouvu o přistoupení ČR a dalšími 14 zeměmi. 1. května 2004 vstupuje v platnost největší a v pořadí páté rozšíření EU (do EU vstupuje: ČR, SR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko) – tyto státy se stávají členy EU. 29. října 2004 – 25 členských států EU podepisuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu – před svým vstupem v platnost musí být ratifikována všemi členskými státy. 1. ledna 2007 – do EU vstupuje Bulharsko a Rumunsko. Počet členských států dosahuje 27. 1. pololetí roku 2009 bude ČR předsedat Radě EU.


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE Mapa Evropské unie po posledním rozšíření v roce 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google