Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Historie, instituce, smlouvy. EU – jistota míru EU – jistota míru Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Historie, instituce, smlouvy. EU – jistota míru EU – jistota míru Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Historie, instituce, smlouvy

2 EU – jistota míru EU – jistota míru Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období míru (61 let) neexistovalo! Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období míru (61 let) neexistovalo! Po konci 1. světové války Německo zůstalo izolované – nástup Hitlera a rozpoutání 2. světové války. Po konci 1. světové války Německo zůstalo izolované – nástup Hitlera a rozpoutání 2. světové války. Po 2. světové válce spolupráce Francie a Německa. Po 2. světové válce spolupráce Francie a Německa.

3 Historie EU 18. duben 1951 Pařížská dohoda, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - ESUO, podepsána představiteli Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska. Tomuto předcházela řada návrhů v oblasti bezpečnosti, lidských práv atd.

4 Historie EU Robert Schuman (francouzský ministr zahraničních věcí) navázal na původní myšlenku Jeana Monneta a 9. května 1950 navrhl, aby státy, které spolu donedávna válčily, založily ESUO), v němž by produkci obou významných surovin řídil společný orgán - „Vysoký úřad“. Uhlí a ocel se tak měly prakticky i symbolicky změnit z významných vojenských surovin na nástroje usmíření a míru.

5 Historie EU 25. březen 1957 Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu, podepsány tzv. šestkou. 25. březen 1957 Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu, podepsány tzv. šestkou. 1. leden 1958 Římské smlouvy vstupují v platnost V Bruselu jsou zřízeny Komise EHS a Komise Euratomu. Vzniká Parlamentární shromáždění. Působnost Soudního dvora se rozšiřuje z ESUO i na EHS a Euratom. Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel). 1. leden 1958 Římské smlouvy vstupují v platnost V Bruselu jsou zřízeny Komise EHS a Komise Euratomu. Vzniká Parlamentární shromáždění. Působnost Soudního dvora se rozšiřuje z ESUO i na EHS a Euratom. Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel).

6 Historie EU Rozšiřování vs. prohlubování spolupráce 1965 – 1985 období eurosklerózy 1979 – první přímé volby do Evropského parlamentu 1986 – zákon o jednotném vnitřním trhu (závazek do konce r. 1992 vytvořit prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu)

7 Rok 1989 Spojení rozdělené Evropy. Spojení rozdělené Evropy. Do roku 1989 západní vs. východní Evropa. Do roku 1989 západní vs. východní Evropa. Obě části Evropy proti sobě stály vojensky. Obě části Evropy proti sobě stály vojensky. Stálé nebezpečí války. Stálé nebezpečí války.

8 Rok 1989

9 Historie EU 16. červenec 1989 Program PHARE Hlavy států západní Evropy a Severní Ameriky rozhodují o podpoře hospodářské reformy zahájené v některých zemích střední Evropy. Evropská komise pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - odtud název programu PHARE - Poland - Hungary - Aid for Restructuring Economy.

10 Historie EU 29. květen 1990 Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj Podpis Dohody o ustavení Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD). Jejím cílem je také poskytovat finanční podporu zemím střední a východní Evropy (sídlo Londýn).

11 Historie EU 7. únor 1992 Smlouva o Evropské unii podepsána v Maastrichtu 1. leden 1993 Jednotný vnitřní trh zakládající volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu vstupuje v platnost.

12 Historie EU červenec 1995 Evropský ombudsman Jacob Söderman (z Finska) byl zvolen Evropským parlamentem prvním Evropským ochráncem veřejného práva.

13 Historie EU 16. - 17. červen 1997 Zasedání Evropské rady v Amsterodamu. Evropská rada přijímá v Amsterodamu dohodu o novele Smlouvy o Evropské unii, kterou se upravují také tři smlouvy o Evropských společenství, tzv. Amsterodamskou smlouvu (1999 v platnost).

14 Historie EU 23. - 24. březen 2000 Zvláštní zasedání Evropské rady v Lisabonu (Portugalsko), na které bylo rozhodnuto o přijetí nové strategie Unie s cílem posílit zaměstnanost, hospodářské reformy a sociální soudržnost - Lisabonská strategie.

15 Historie EU prosinec 2000 Zasedání Evropské rady v Nice (Francie). Formálně přijímá Chartu základních lidských práv, vítá postup při jednáních o vstupu s kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy. Na závěr dlouhého jednání se Evropská rada politicky dohodne na znění Smlouvy z Nice, která má Unii institucionálně připravit na budoucí rozšíření.

16 Historie EU 1. leden 2002 Ve 12 zemích eurozóny (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko) vstupují do oběhu bankovky a mince euro. 2002-2003 Konvent EU (Ústava)

17 Historie EU 16. duben 2003 Smlouva o přistoupení mezi EU a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem je slavnostně podepsána v Athénách.

18 Historie EU 29. říjen 2004 Slavnostní podpis Evropské ústavní smlouvy v Římě. Ode dne podpisu běží dvouleté období, během které musí členské státy ústavu ratifikovat.

19 LISABONSKÁ SMLOUVA Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci 27 členských států. Podle svého článku 6 musí být tato smlouva ratifikována členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy a vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2009.

20 LISABONSKÁ SMLOUVA 12. června odmítlo 52 procent voličů IRSKA – otázka co dále? 12. června odmítlo 52 procent voličů IRSKA – otázka co dále? Senátoři v ČR ji dali prozkoumat Ústavnímu soudu, jestli neodporuje českému právu. Senátoři v ČR ji dali prozkoumat Ústavnímu soudu, jestli neodporuje českému právu.

21 Formy ekonomické integrace Zóna volného obchodu (ZVO): Zóna volného obchodu (ZVO): odstranění cel mezi členy odstranění cel mezi členy Členové zachovávají vlastní obchodní politiku vůči ostatním Členové zachovávají vlastní obchodní politiku vůči ostatním CEFTA, EFTA, NAFTA CEFTA, EFTA, NAFTA Celní unie (CU): ZVO+ Celní unie (CU): ZVO+ Společná obchodní politika vůči nečlenům Společná obchodní politika vůči nečlenům ČR-SR ČR-SR

22 Formy ekonomické integrace Jednotný trh (JT): CU+ Jednotný trh (JT): CU+ 4 svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu 4 svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu Měnová unie (EMU): JT+ Měnová unie (EMU): JT+ Společná měnová politika, jednotná měna Společná měnová politika, jednotná měna 12 členských zemí z 25 – V. Británie, Švédsko, Dánsko plus 10 nových členů 12 členských zemí z 25 – V. Británie, Švédsko, Dánsko plus 10 nových členů

23 Opakování: základní smlouvy 1951 (P:1952) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceliSmlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 1957 (P:1958) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energiiSmlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 1957 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (obě = Římské smlouvy) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství

24 Opakování: základní smlouvy 1965 (P:1967) Slučovací smlouva (sloučila smlouvy z let 1951 a 1957) – existují tzv. Evropská společenství 1986 (P:1993) Jednotný evropský akt (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) Jednotný evropský aktJednotný evropský akt 1992 (P:1993) Maastrichtská smlouva – rozšíření spolupráce + tři pilíře EU – existuje tzv. Evropské společenství

25 Opakování: základní smlouvy 1997 (P: 1999) Amsterdamská smlouva posílení pravomocí Rady EU, úprava vztahů mezi institucemi EU 2000 (P:2003) Niceská smlouva (příprava na rozšíření) 2003 (NESCHVÁLENA) Smlouva o Ústavě pro Evropu

26 Historický vývoj: rozšiřování 1957: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko (6) 1957: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko (6) 1973: V. Británie, Irsko, Dánsko (9) 1973: V. Británie, Irsko, Dánsko (9) 1981: Řecko (10) 1981: Řecko (10) 1986: Španělsko, Portugalsko (12) 1986: Španělsko, Portugalsko (12) 1995: Rakousko, Švédsko, Finsko (15) 1995: Rakousko, Švédsko, Finsko (15) 2004: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta (25) 2004: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta (25) 2007: Bulharsko, Rumunsko (27) 2007: Bulharsko, Rumunsko (27)

27 Rozšiřování: zakládající šestka 1957

28 Rozšiřování: od šesti k devíti 1973

29 Jižní rozšíření 1981 a 1986 1981 1986

30 Severní rozšíření 1995

31 Východní rozšíření 2002 předpoklad

32 2004 + 2007 a možné rozšíření

33 KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ

34 ČR a EU 1993 Asociační dohoda mezi ČR a EU 1/1996 premiér ČR Václav Klaus podal žádost o přijetí země do EU 2003 referendum o vstupu ČR do EU (souhlas 77,3 % občanů) 1. května 2004 – vstup do EU

35 Informační zdroje o EU v ČR Internet: www.evropska-unie.cz www.euroskop.cz www.integrace.czEurocentra: Regionální informační centrum Olomouc (podloubí budovy radnice)

36 Informační zdroje o EU v ČR Na www.euroskop.cz lze objednat zpravodaj Eurokurýr www.euroskop.cz Bezplatná linka 800 200 200

37 Počet poslanců za ČR v EP Celkem 24 ODS 9 KSČM 6 SNK-ED 3 KDU-ČSL 2 ČSSD 2 Nezávislí 2

38 Europoslanci v kraji Jan Březina (KDU-ČSL) www.janbrezina.cz Kancelář poslance Evropského parlamentu Jeremenkova 42 772 00 Olomouc Tel.: 587 432 011 Fax: 587 332 231

39 Europoslanci v kraji Nina Škottová (ODS) www.skottova.cz Poslanecká kancelář v Olomouci Michalská 8 77900 Olomouc tel. 585 205 530


Stáhnout ppt "Evropská unie Historie, instituce, smlouvy. EU – jistota míru EU – jistota míru Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období."

Podobné prezentace


Reklamy Google