Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické milníky evropského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické milníky evropského práva"— Transkript prezentace:

1 Historické milníky evropského práva
Monika Matysová

2 3 Společenství ESUO EHS EUROATOM

3 ESUO Evropské společenství uhlí a oceli „Pařížská smlouva“ – 1951
Smlouva na dobu určitou – 50 let 2002 vypršela platnost smlouvy Agenda převedena na Evropské společenství Zakladatelské státy?

4 Cíl ESUO? Cíle „Pařížské smlouvy“? Orgány ESUO: Vysoký úřad Rada ESUO
Parlamentní shromáždění Soudní dvůr ESUO

5 EHS a EUROATOM Evropské hospodářské společenství
Evropské společenství pro atomovou energii 1957 – „První Římská smlouva“ EUROATOM – „Druhá Římská smlouva“ Římské smlouvy dávají vzniknout komunitárnímu právu Později vzniká právo EU

6 Cíl EHS? EHS založené na 4 společných svobodách:
Volný pohyb zboží, služeb, pracovníků a kapitálu Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti Orgány?

7 Costa v. ENEL Významné rozhodnutí Soudního dvora (1964)
Vymezení od mezinárodního práva: Soudní dvůr odlišil komunitární právo od mezinárodního práva Zásad přednosti evropského práva před právem vnitrostátním

8 COREPER Výbor stálých představitelů: pro hledání kompromisů při přijímání právních a politických aktů Společenství Složený ze velvyslanců členských států (představují stálé představitele)

9 Evropská společenství 1967
1967 – vstup v platnost Smlouva o jednotných orgánech Evropských společenství Sloučení orgánů tří společenství Vzniklo: Evropská společenství: ES

10 1972 – První rozšíření ES Dánsko Irsko Spojené království
1. ledna 1973 Právní základ: mezinárodní smlouva tzv. Smlouva o přistoupení

11 Smlouvy o přistoupení uzavřená mezi dosavadními a jednotlivými členskými státy Smlouvy o přistoupení společně se Smlouvami o založení ESUO, EHS a Euroatomu: primární právo EU Doktrina: „acquis communautaire“?

12 1979 – první volby do EP EP: první volby 1979
Ještě nazývaný Parlamentní shromáždění Přímé, všeobecné volební právo Zástupci volení lidem členských států

13 Jednotný evropský akt - 1986
Velká změna Smlouvy EHS: řada ustanovení se změnila Posílení právotvorné pravomoci orgánů EU V oblasti sekundárního práva: nařízení, směrnice Cíl? Prohloubení evropské integrace: tržní svobody Prohloubení vnitřního trhu

14 Jednotný evropský akt Posílil úlohu EP Tzv. Demokratický deficit práva
Kooperační postup

15 Maastrichtská smlouva - 1992
1992 – podepsána v Maastrichtu Účinnost 1. listopadu 1993 Smlouva o EHS pozměnila a doplnila – nový název: Smlouva o založení Evropského společenství - SES + přijata nová: Smlouva o EU - SEU

16 Maastrichtská smlouva
1) vytvoření třípilířové soustavy 2) občanství EU 4) změna názvů orgánů: Rada ES: Rada EU Komise ES: Komise EU

17

18 Amsterodamská smlouva - 1997
Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva Zavedení principu posílené spolupráce

19 1999 – zavedení eura Co ČR a euro? Námět k diskuzi

20 Niceská smlouva - 2000 Impulz k Niceské smlouvě? Rozšíření EU
Listina základních práv EU – ale ještě nezávazná

21 Změny po Lisabonské smlouvě
Odstranění tří pilířové soustavy Právní subjektivita pro EU Zrušení ES Pevně stanovena kritéria pro vystoupení z EU Právní závaznost Listiny základních práv EU Zavedení stálého předsedy Evropské rady Změna postavení Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

22 Změny po Lisabonské smlouvě
Vznik Evropské služby pro vnější činnost Evropská občanská iniciativa Zvýšení počtu případů hlasování v Radě kvalifikovanou většinou Právo národních parlamentů kontrolovat dodržování principu subsidiarity Možnost změny primárního práva bez konání mezivládní konference tzv. passarella

23 Změny po Lisabonské smlouvě
Možnost změny primárního práva bez konání mezivládní konference tzv. passarella Posílení řádného legislativního postupu v Parlamentu

24 Význam dopadů Lisabonské smlouvy
Námět k diskuzi

25 Grafický průvodce evropské vlajky
htm

26


Stáhnout ppt "Historické milníky evropského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google