Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  ESUO  EHS  EUROATOM  Evropské společenství uhlí a oceli  „Pařížská smlouva“ – 1951  Smlouva na dobu určitou – 50 let  2002 vypršela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  ESUO  EHS  EUROATOM  Evropské společenství uhlí a oceli  „Pařížská smlouva“ – 1951  Smlouva na dobu určitou – 50 let  2002 vypršela."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  ESUO  EHS  EUROATOM

3  Evropské společenství uhlí a oceli  „Pařížská smlouva“ – 1951  Smlouva na dobu určitou – 50 let  2002 vypršela platnost smlouvy  Agenda převedena na Evropské společenství  Zakladatelské státy?

4  Cíle „Pařížské smlouvy“?  Orgány ESUO:  Vysoký úřad  Rada ESUO  Parlamentní shromáždění  Soudní dvůr ESUO

5  Evropské hospodářské společenství  Evropské společenství pro atomovou energii  1957 – „První Římská smlouva“  EUROATOM – „Druhá Římská smlouva“  Římské smlouvy dávají vzniknout komunitárnímu právu  Později vzniká právo EU

6  EHS založené na 4 společných svobodách:  Volný pohyb zboží, služeb, pracovníků a kapitálu  Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti  Orgány?

7  Významné rozhodnutí Soudního dvora (1964)  Vymezení od mezinárodního práva: Soudní dvůr odlišil komunitární právo od mezinárodního práva  Zásad přednosti evropského práva před právem vnitrostátním

8  Výbor stálých představitelů: pro hledání kompromisů při přijímání právních a politických aktů Společenství  Složený ze velvyslanců členských států (představují stálé představitele)

9  1967 – vstup v platnost Smlouva o jednotných orgánech Evropských společenství  Sloučení orgánů tří společenství  Vzniklo: Evropská společenství: ES

10  Dánsko  Irsko  Spojené království  1. ledna 1973  Právní základ: mezinárodní smlouva tzv. Smlouva o přistoupení

11  uzavřená mezi dosavadními a jednotlivými členskými státy  Smlouvy o přistoupení společně se Smlouvami o založení ESUO, EHS a Euroatomu: primární právo EU  Doktrina: „acquis communautaire“?

12 EP: první volby 1979 Ještě nazývaný Parlamentní shromáždění Přímé, všeobecné volební právo Zástupci volení lidem členských států

13  Velká změna Smlouvy EHS: řada ustanovení se změnila  Posílení právotvorné pravomoci orgánů EU  V oblasti sekundárního práva: nařízení, směrnice  Cíl? Prohloubení evropské integrace: tržní svobody  Prohloubení vnitřního trhu

14  Posílil úlohu EP  Tzv. Demokratický deficit práva  Kooperační postup

15  1992 – podepsána v Maastrichtu  Účinnost 1. listopadu 1993  Smlouva o EHS pozměnila a doplnila – nový název: Smlouva o založení Evropského společenství - SES  + přijata nová: Smlouva o EU - SEU

16  1) vytvoření třípilířové soustavy  2) občanství EU  4) změna názvů orgánů: Rada ES: Rada EU  Komise ES: Komise EU

17

18  Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva  Zavedení principu posílené spolupráce

19  Co ČR a euro?  Námět k diskuzi

20  Impulz k Niceské smlouvě?  Rozšíření EU  Listina základních práv EU – ale ještě nezávazná

21 Odstranění tří pilířové soustavy Právní subjektivita pro EU Zrušení ES Pevně stanovena kritéria pro vystoupení z EU Právní závaznost Listiny základních práv EU Zavedení stálého předsedy Evropské rady Změna postavení Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

22  Vznik Evropské služby pro vnější činnost  Evropská občanská iniciativa  Zvýšení počtu případů hlasování v Radě kvalifikovanou většinou  Právo národních parlamentů kontrolovat dodržování principu subsidiarity  Možnost změny primárního práva bez konání mezivládní konference tzv. passarella

23  Posílení řádného legislativního postupu v Parlamentu

24  Námět k diskuzi

25  http://publications.europa.eu/code/cs/cs- 5000100.htm

26


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  ESUO  EHS  EUROATOM  Evropské společenství uhlí a oceli  „Pařížská smlouva“ – 1951  Smlouva na dobu určitou – 50 let  2002 vypršela."

Podobné prezentace


Reklamy Google