Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce EU I VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce EU I VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I."— Transkript prezentace:

1 Instituce EU I VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

2

3 Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států. Za tímto účelem vznikly společné instituce. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

4 Jádro tvoří sedm orgánů Evropské unie. Jedná se o Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou centrální banku a o Účetní dvůr. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

5 Evropský parlament Evropský parlament je subjekt, jenž vykonává - společně s Radou - legislativní a rozpočtovou funkci. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

6 Skládá se ze zástupců občanů Unie. Nejvyšší možný počet členů EP je 751, nepočítaje předsedu. Členové EP jsou voleni na pětileté volební období ve všeobecných, přímých, tajných a svobodných volbách. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

7 Zasedání Evropského parlamentu se konají v Bruselu a ve Štrasburku. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

8 Evropská rada se skládá z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

9 Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

10 Lisabonská smlouva zřídila stálého předsedu Evropské rady, který je volen na 2,5 roku. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

11 Evropská rada sídlí v Bruselu VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

12 Rada Evropské unie Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů) zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání legislativy. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

13 Rada jedná v různých složeních. Nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

14 . Další úrovní je Výbor stálých zástupců, kde se schází zástupci členských států, příp. jejich zástupci. Dalšími úrovněmi pak jsou výbory a pracovní skupiny. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

15 Rada rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou nebo prostou většinou hlasů. Většina rozhodování se provádí na základě kvalifikované většiny, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

16 Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I

17 1/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=unie&ex=1#ai: MC900438808|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=unie&ex=1#ai: MC900438808| 2/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=unie&ex=1#ai: MC900440392|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=unie&ex=1#ai: MC900440392| VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I


Stáhnout ppt "Instituce EU I VY_32_INOVACE_ 13 Instituce EU I."

Podobné prezentace


Reklamy Google