Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Cesta do Evropské unie  Postavení České republiky v Evropské unii  Dopady členství České republiky v Evropské unii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Cesta do Evropské unie  Postavení České republiky v Evropské unii  Dopady členství České republiky v Evropské unii."— Transkript prezentace:

1

2  Cesta do Evropské unie  Postavení České republiky v Evropské unii  Dopady členství České republiky v Evropské unii

3

4 Vytváření vzájemných vztahů  1978 - ČSSR a ESUO uzavřeli tzv. autolimitační sektorové ujednání pro obchod s hutnickými výrobky  1988 - ČSSR a ES se sešli v Bruselu, aby podepsali Dohodu o obchodu s průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS  1993 - „Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé“

5 Žádost o členství  1996 - ČR oficiálně požádala o členství v EU  Posudek Komise k žádosti ČR na členství v EU  1997 - pozvání 11 kandidátských států ke vstupu do EU

6 Přístupová jednání  1998 – zahájení přístupových rozhovorů  2002 - Zasedání Evropské rady v Kodani

7 Smlouva o přistoupení  2003 – smlouva předložena Komisi k připomínkám a následně postoupena ke schválení Evropskému parlamentu  16. dubna 2003 - v Aténách byla slavnostně podepsána Smlouva o přistoupení  Občané ČR rozhodli o přistoupení ČR do EU v referendu

8

9 Dne 1. května 2004 vstoupila Smlouva o přistoupení v platnost. Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie.

10

11 Česká Republika  Středně malý členský stát EU  Odpovídá počtem obyvatel Belgii, Portugalsku, Řecku, nebo Maďarsku  Zaujímá 17. místo mezi členskými státy EU  ČR možná dosáhne průměrné úrovně EU

12 Ekonomická struktura ČR  Nízký podíl zemědělství oproti členským státům EU  Vyšší hodnoty vzhledem k průměru EU dosahujeme průmyslem  ČR nemůže konkurovat v textilním průmyslu  Nižšími náklady konkurují ČR hlavně země s levnou pracovní silou

13 Konkurenční výhoda ČR  Příznivá geografická poloha  ČR leží na křižovatce dopravních cest  K tomu, aby se ČR stala významným logistickým centrem ve střední Evropě bude nutné dobudovat dopravní koridory, včetně dálničních tahů a zvýšit kvalitu dopravní infrastruktury

14 Kladná stránka ČR  Kulturní vyspělost  Dobrá úroveň vzdělanosti  Příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu  Tyto východy však nemusí být trvalé, jejich využití je nutné dále rozvíjet

15 Negativa ČR  Vysoké deficity státního rozpočtu – rostoucí zadluženost země  Řešení těchto problémů bude nezbytnou podmínkou pro přistoupení ČR do měnové unie  Zhoršující se demografická situace zaostává v oblastech vědy, výzkumu i klesající porodnosti

16

17 Efekty jednotného vnitřního trhu  Po 1.květnu 2004 byly zrušeny celní bariéry mezi Českou republikou a dalšími členskými státy, čímž se snížila administrativní náročnost zahraničního obchodu  snadnější přístup českých exportérů na trhy EU  zostřená konkurence na domácím trhu a požadavek na přizpůsobení českých firem v novém prostředí  došlo k nárůstu objemu zahraničního obchodu  1.rok se zahraniční obchod zvýšil o 20%(vývoz 23% a dovoz 18%)

18  Zlepšení obchodní bilance (obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem)  Nepříznivý dopad je nárůst kamionové dopravy na území ČR  Možnost získání zaměstnání byla po 1.květnu omezena  Od roku 2004 otevřely pracovní trhy pouze 3 země a to Velká Británie, Irsko a Švédsko  V ostatních zemí bylo nutné pracovní povolení  V roce 2006 otevřely pracovní trhy další 4 země a to Finsko, Španělsko,Portugalsko a Řecko

19 Finanční pozice  Základy finančního rámce pro nové členské státy byly nastaveny na zasedání Evropské Rady v Berlíně 1999  V roce 2002 to bylo upraveno Evropskou komisí s ohledem na změnu počtu zemí i data rozšíření  Nejvíce profitují ze členství nejméně vyspělé státy (Lotyšsko, Litva, Estonsko, Polsko)

20 Dopady vybraných politik EU  Po vstupu do EU převedla ČR část pravomocí hospodářské politiky na unijní orgány  Obchodní režim ČR probíhá v současnosti bez omezení  Zemědělská politika můžu využívat tří hlavních nástrojů k podpoře aktivit: 1.přímé platby, 2.tržní opatření a 3.strukturální opatření

21 Dopady členství v eurozóně  Přijetí společné měny je podmíněno splněním tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií  Ty zahrnují: Kritérium cenové stability, kritérium dlouhodobých úrokových měr, kritérium veřejného deficitu, kritérium veřejného dluhu, kritérium stability kurzu měny

22  Jsme v EU, buďme v obraze - pracovní sešit s učebními texty  http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm#vzajemnych http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm#vzajemnych  http://mezinarodni-organizace.wz.cz/eu/eu-a-ceska-republika/eu-a-ceska-republika.html http://mezinarodni-organizace.wz.cz/eu/eu-a-ceska-republika/eu-a-ceska-republika.html

23 Aneta Šislerová Lucie Hrbáčková Kamila Němcová


Stáhnout ppt " Cesta do Evropské unie  Postavení České republiky v Evropské unii  Dopady členství České republiky v Evropské unii."

Podobné prezentace


Reklamy Google