Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika v Evropské unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika v Evropské unii"— Transkript prezentace:

1 Česká republika v Evropské unii

2 Obsah Cesta do Evropské unie Postavení České republiky v Evropské unii
Dopady členství České republiky v Evropské unii

3 Cesta do Evropské unie

4 Vytváření vzájemných vztahů
ČSSR a ESUO uzavřeli tzv. autolimitační sektorové ujednání pro obchod s hutnickými výrobky ČSSR a ES se sešli v Bruselu, aby podepsali Dohodu o obchodu s průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS „Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé“

5 Žádost o členství 1996 - ČR oficiálně požádala o členství v EU
Posudek Komise k žádosti ČR na členství v EU pozvání 11 kandidátských států ke vstupu do EU

6 Přístupová jednání 1998 – zahájení přístupových rozhovorů
Zasedání Evropské rady v Kodani

7 Smlouva o přistoupení 2003 – smlouva předložena Komisi k připomínkám a následně postoupena ke schválení Evropskému parlamentu 16. dubna v Aténách byla slavnostně podepsána Smlouva o přistoupení Občané ČR rozhodli o přistoupení ČR do EU v referendu

8

9 Dne 1. května 2004 vstoupila Smlouva o přistoupení v platnost
Dne 1. května 2004 vstoupila Smlouva o přistoupení v platnost. Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie.

10 Postavení České republiky v Evropské unii

11 Česká Republika Středně malý členský stát EU
Odpovídá počtem obyvatel Belgii, Portugalsku, Řecku, nebo Maďarsku Zaujímá 17. místo mezi členskými státy EU ČR možná dosáhne průměrné úrovně EU

12 Ekonomická struktura ČR
Nízký podíl zemědělství oproti členským státům EU Vyšší hodnoty vzhledem k průměru EU dosahujeme průmyslem ČR nemůže konkurovat v textilním průmyslu Nižšími náklady konkurují ČR hlavně země s levnou pracovní silou

13 Konkurenční výhoda ČR Příznivá geografická poloha
ČR leží na křižovatce dopravních cest K tomu, aby se ČR stala významným logistickým centrem ve střední Evropě bude nutné dobudovat dopravní koridory, včetně dálničních tahů a zvýšit kvalitu dopravní infrastruktury

14 Kladná stránka ČR Kulturní vyspělost Dobrá úroveň vzdělanosti
Příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Tyto východy však nemusí být trvalé, jejich využití je nutné dále rozvíjet

15 Negativa ČR Vysoké deficity státního rozpočtu – rostoucí zadluženost země Řešení těchto problémů bude nezbytnou podmínkou pro přistoupení ČR do měnové unie Zhoršující se demografická situace zaostává v oblastech vědy, výzkumu i klesající porodnosti

16 Dopady členství České republiky v Evropské unii

17 Efekty jednotného vnitřního trhu
Po 1.květnu 2004 byly zrušeny celní bariéry mezi Českou republikou a dalšími členskými státy, čímž se snížila administrativní náročnost zahraničního obchodu snadnější přístup českých exportérů na trhy EU zostřená konkurence na domácím trhu a požadavek na přizpůsobení českých firem v novém prostředí došlo k nárůstu objemu zahraničního obchodu 1.rok se zahraniční obchod zvýšil o 20%(vývoz 23% a dovoz 18%)

18 Zlepšení obchodní bilance (obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem)
Nepříznivý dopad je nárůst kamionové dopravy na území ČR Možnost získání zaměstnání byla po 1.květnu omezena Od roku 2004 otevřely pracovní trhy pouze 3 země a to Velká Británie, Irsko a Švédsko V ostatních zemí bylo nutné pracovní povolení V roce 2006 otevřely pracovní trhy další 4 země a to Finsko, Španělsko,Portugalsko a Řecko

19 Finanční pozice Základy finančního rámce pro nové členské státy byly nastaveny na zasedání Evropské Rady v Berlíně 1999 V roce to bylo upraveno Evropskou komisí s ohledem na změnu počtu zemí i data rozšíření Nejvíce profitují ze členství nejméně vyspělé státy (Lotyšsko, Litva, Estonsko, Polsko)

20 Dopady vybraných politik EU
Po vstupu do EU převedla ČR část pravomocí hospodářské politiky na unijní orgány Obchodní režim ČR probíhá v současnosti bez omezení Zemědělská politika můžu využívat tří hlavních nástrojů k podpoře aktivit: 1.přímé platby, 2.tržní opatření a 3.strukturální opatření

21 Dopady členství v eurozóně
Přijetí společné měny je podmíněno splněním tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií Ty zahrnují: Kritérium cenové stability, kritérium dlouhodobých úrokových měr, kritérium veřejného deficitu, kritérium veřejného dluhu, kritérium stability kurzu měny

22 Zdroje Jsme v EU, buďme v obraze - pracovní sešit s učebními texty

23 Aneta Šislerová Lucie Hrbáčková Kamila Němcová
Vypracovaly: Aneta Šislerová Lucie Hrbáčková Kamila Němcová


Stáhnout ppt "Česká republika v Evropské unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google