Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zahraničních věcí ČR VÝSLEDKY JEDNÁNÍ KODAŇSKÉHO SUMMITU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zahraničních věcí ČR VÝSLEDKY JEDNÁNÍ KODAŇSKÉHO SUMMITU."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zahraničních věcí ČR VÝSLEDKY JEDNÁNÍ KODAŇSKÉHO SUMMITU

2 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Významné milníky na cestě do Kodaně Leden 1996 – ČR podává oficiální žádost o vstup do EU Prosinec 1997 – summit ER v Lucemburku Březen 1998 – zahájení přístupových jednání 13. prosinec 2002 – summit ER v Kodani => ukončení jednání

3 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Cesta do Kodaně Negociace Screening – porovnávání legislativy ES (tzv. acquis communautaire) a ČR Ke každé z 31 kapitol: Poziční dokument ČR => Společná pozice EU Postupně otevřena jednání o jednotlivých kapitolách Předběžné uzavření kapitoly Kodaňský summit = jednání uzavřena

4 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Summit v Kodani 12. - 13. prosince 2002 Rozšíření EU o 10 členů od 1. května 2004 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Kypr, Malta) Uzavření přístupových jednání Dohoda o rozpočtu 2004 – 2006 Dohoda z Melku

5 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přechodná období (požadovaná EU) Zemědělství – PO na postupný náběh přímých plateb Doprava – PO v délce 5 let na vnitrostátní silniční přepravu (kabotáž) Volný pohyb osob – PO v délce až 7 let na omezení volného pohybu pracovních sil (na základě bilaterálních dohod se mohou státy domluvit na liberalizaci pohybu pracovních sil)

6 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přechodná období I. (požadovaná ČR) Volný pohyb kapitálu a)nabývání zemědělské půdy a lesů (7 let) b)nabývání nemovitostí určených k bydlení pro občany EU (5 let) Zemědělství a)hygienické parametry pro 52 zpracovatelských podniků b)klece pro nosnice

7 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přechodná období II. (požadovaná ČR) Daně a) snížená sazba DPH u dodávek tepelné energie b) dodávky stavebních prací pro účely bydlení c) nižší sazby spotřební daně na cigarety d) osvobození osob s obratem nižším než 35 tis. € od registrace plátce DPH e) zvláštní úprava spotřební daně z lihu u pěstitelského pálení

8 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přechodná období III. (požadovaná ČR) Energetika a) vytvření nouzových zásob ropy do konce 2005 b) liberalizace trhu s plynem Životní prostředí a) směrnice o obalech a obalových odpadech b) čištění městských odpadních vod c) omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

9 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Rozpočet - kompenzace ČR vyjednala dalších 83 mil. € (k předtím vyjednaným 564 mil. €, tj. celkem 674 €) ČR vyjednala přesun 100 mil. € z oblasti strukturálních fondů do rozpočtových kompenzací => celkem 747 mil. € kompenzací

10 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přistupující země a kompenzace (v mil. eur v cenách roku 1999)

11 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Finanční rámec rozšíření pro ČR (v platbách, nikoli závazcích)

12 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Finanční rámec ČR v přepočtu na obyvatele? Relativně vyšší ekonomická vyspělost ČR v porovnání s ostatními kandidátskými státy Relativně nižší váha zemědělství ČR nepotřebuje prostředky na ochranu vnějších hranic (Schengen) ČR nemá nevyhovující jaderné elektrárny, jejichž provoz by musela utlumit

13 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Výhody vstupu do EU Možnost spolurozhodovat o ekonomickém a politickém směřování Evropy Sdílení společných hodnot Hospodářský růst Bezpečnostní garance Finanční přínos

14 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Nevýhody vstupu do EU Postoupení části suverenity ČR na nadnárodní úroveň Příliv nové konkurence Potřeba naučit se orientovat ve strukturách a kompetencích EU Potřeba naučit se vypracovávat projekty za účelem získání dotací

15 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Předpoklady pro vstup do EU Podpis Smlouvy o přistoupení (Atény, 16. dubna 2003) Referendum (plánováno na 15. a 16. června 2003) Schválení rozšíření EU o 10 zemí v parlamentech všech stávajících členských států


Stáhnout ppt "Ministerstvo zahraničních věcí ČR VÝSLEDKY JEDNÁNÍ KODAŇSKÉHO SUMMITU."

Podobné prezentace


Reklamy Google