Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Soudní ochrana v oblasti správy věcí veřejných Jitka Bělohradová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Soudní ochrana v oblasti správy věcí veřejných Jitka Bělohradová."— Transkript prezentace:

1 1 Soudní ochrana v oblasti správy věcí veřejných Jitka Bělohradová

2 2 Základní prameny Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní –Zejména správní žaloba a návrh na zrušení OOP Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád –Část pátá Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu –Ústavní stížnost + speciální: zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu, zákon o sdružování občanů

3 3 Soudní řád správní Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 – 78) –Žalobní legitimace Kdo tvrdí zkrácení na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení rozhodnutím (= úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti) Kdo tvrdí zkrácení na svých právech tak, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (např. občanská sdružení jako účastníci řízení) –až po vyčerpání řádných opravných prostředků –Náležitosti: § 71 –Lhůta k podání žaloby: žalobu lze podat do 2 měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno –Žalobní petit zrušení rozhodnutí/vyslovení jeho nicotnosti

4 Žaloba ve veřejném zájmu (§ 66, § 72 odst. 2) –Nejvyšší státní zástupce –Od 1. 1. 2012 i veřejný ochránce práv –Žalobu lze podat do 3 let od právní moci rozhodnutí –X klasickou actio popularis český právní řád nezná „Nečinnostní“ žaloba (§ 79 – § 81) –Až po bezvýsledném vyčerpání prostředků dle SŘ (§ 80 SŘ) –Lhůta Do 1 roku ode dne, kdy ve věci marně uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí –Žalobní petit Aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé 4

5 „Zásahová“ žaloba (§ 82- § 87) –Obrana proti nezákonnému zásahu, pokynu, donucení správního orgánu –Lhůta: subjektivní 2 měsíce, objektivní 2 roky Ochrana ve věcech místního referenda (§ 91a) Návrh na zrušení OOP (§ 101a - § 101d) –žalobní legitimace: kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen/ obec –Lhůta: do 3 let od účinnosti OOP Kasační stížnost –Proti pravomocnému rozhodnutí KS ve správním soudnictví

6 Část pátá OSŘ Řízení o věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (§ 244 - § 250l) „Nová“ část pátá OSŘ- účinnost od 1. 1. 2003 (přijetím s. ř. s.) Doplňuje se s právní úpravou v s. ř. s. –Srov. § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) s. ř. s. a § 104b odst. 1 o. s. ř. „Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.“

7 Ústavní stížnost Obecné náležitosti: § 34 ZoÚS Řízení o ústavní stížnosti: § 72 - § 84 Žalobní legitimace: –Kdo tvrdí porušení jeho ústavně zaručených práv nebo svobod pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci Lhůta: –60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku Subsidiarita ÚS vyhoví/zamítne (obojí nálezem) 7

8 8 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Soudní ochrana v oblasti správy věcí veřejných Jitka Bělohradová."

Podobné prezentace


Reklamy Google